Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARE HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARE HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN."— Sunum transkripti:

1 İDARE HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

2 giriş Bir devlette belli başlı üç fonksiyon vardır; yasama, yürütme ve yargı. Bu fonksiyonları yerine getirmek için devlet, üç tür yetkiye sahiptir; yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve yargı yetkisi. Bu yetkileri kullanabilmek için de organlara gereksinimi vardır; yasama organı, yürütme organı ve yargı organı. Bu yetkilerinden denetimine gereksinim vardır. Bu gereksinim de idare hukuku ile karşılanmaktadır. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

3 İdare Hukukunun Tanımı
İdare hukuku, idarenin kuruluşuna ve idari fonksiyon kapsamındaki faaliyetlerine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

4 İdare hukuku, en geniş anlamıyla İdarenin hukukudur
İdare hukuku, en geniş anlamıyla İdarenin hukukudur. İdare hukukunun konusunu devlet idaresi (=kamu idaresi, amme idaresi) oluşturur. O halde, İdare hukukunun konusunu belirlerken, öncelikle idare kavramından hareket etmeliyiz. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

5 İDARE NEDİR? İdare, iki anlamda kullanılmaktadır. İlk olarak (=organik anlamda), devletin belli bir tür organlarını, kuruluşlarını ifade etmektedir. İkinci olarak (=fonksiyonel anlamda) ise, devletin belli bir tür faaliyetlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

6 İDARE İdare hukukunun tanımındaki idare kavramı ile kast edilen kamu idaresidir. Kamu idaresi, devlet tüzel kişisi ile diğer kamu tüzel kişilerinin toplamından ibarettir. Burada, kamu idaresinin Devlet ile sınırlı olmadığına dikkat çekmek gereklidir. Bu kapsama, Belediyeler, köy, üniversite gibi kamu tüzel kişilerini eklemek gerekmektedir. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

7 İdare hukuku tanımındaki idare kavramına ilişkin olarak şu huşulara dikkat çekmek gerekmektedir.
*İdare hukuku kamu idaresine uygulanır. Özel yarar sağlamak amacıyla kurulan şirketler veya dernekler gibi özel hukuk tüzel kişileri kural olarak idare hukukunun kapsamının dışındadır. *Kamu idaresi, devletle sınırlı değildir. Devletin yanı sıra başka kamu tüzel kişileri de vardır. Dolayısıyla; kamu idaresi devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinden oluşur. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

8 Kamu idaresi ile özel idareler arasındaki farklılıklar:
– Amaçları farklıdır : Kamu yararı-özel yarar – Kamu idareleri kamu gücü ile donatılmıştır. Buna karşılık özel idarelerin böyle bir ayrıcalığı yoktur. – Kamu idareleri özel kişiler karşısında üstün konumdadır. Özel kuruluşlar ile diğer özel kişi ve kuruluşlar arasında eşitlik ilkesi geçerlidir. – Kamu idaresinin kuruluş ve faaliyeti kanunlarla düzenlenmiştir. Özel idarelerin kuruluş v e faaliyetlerinde ise serbestlik ilkesi geçerlidir. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

9 Organik / Yapısal / Şekli anlamda İdare (İdare Organı)
•Organik anlamda idare/ Örgüt Yasama organı TBMM, yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir. Anayasanın sistematiğine göre, idare yürütme organının bir parçasıdır. İdare, yürütme organının Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlıklar dışında kalan kısmı ile devlet dışındaki diğer kamu tüzel kişileridir. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

10 İdare Organın Tanımı İdare hukukunun konusu kamu idaresidir.
İdare, devletin bir organıdır. Ancak idare organı, devletin yasama ve yargı organlarının tamamıyla dışında kalır ve devletin yürütme organının bir parçasıdır. Yürütme organının içinde yer alan idare, yürütme organının Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar dışında kalan kısmıdır. Ancak, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlar, idare kavramıyla yakın ilişki içindedir. Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

11 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

12 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

13 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

14 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

15 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

16 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN

17 Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN


"İDARE HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM Öğr. Gör. A. Çağlar ERKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları