Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu."— Sunum transkripti:

1 2014 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

2 Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu belirtmiştir.

3 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler bu sınava girecek. Bu sınavlar biri Kasım ayında diğeri Nisan ayında olmak üzere iki kez uygulanacak. Galatasaray, Kabataş gibi herkes tarafından yoğun şekilde talep edilen okullara girmek isteyenlerin, ek bir sınavı daha geçmesi gerekecek.

4 Merkezi Sınav Olacak Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

5 Sınav Sistemi Ortak sınavlar her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.

6 Sınav Sistemi Sorular test şeklinde çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dk olacak Test usulüyle her dersten 20'şer soru yöneltilecek.

7 Sınav Sistemi Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları kapsamında, 8. sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı, 28-29 Kasım 2013, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014'te yapılacak.

8 Sınav Yapılacak Yerler Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü bir durum olmadıkça kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler ise kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

9 Mazeret Sınavları Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

10 Sınav Sistemi Uygulaması Ortak sınavlar ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. 2014–2015 öğretim yılından itibaren 6. ve 7’nci sınıf öğrencileri de yeni sisteme dahil edilecek.

11 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

12 Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

13 Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

14 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

15 Puan Eşitliği Olması Halinde Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

16 Liselere Yerleştirmede Puan Hesaplaması Öğrencilerin 6 – 7 ve 8. Sınıf başarı puanları ile merkezi sistem sınavlarından aldığı puanlar değerlendirilecek. 6-7 ve 8. Sınıf başarı puanlarının %30'u ile merkezi sistem sınavından alınan puanın %70'i kullanılacak.

17 Liselere Yerleştirmede Puan Hesaplaması 6-7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanları 300 üzerinden hesaplanacak. 8. Sınıfta yapılan merkezi sınavların değerlendirilmesi 700 üzerinden yapılacak. Sınavla öğrenci alan liselere yapılacak yerleştirmelerde yukarıdaki iki puanın ortalaması alınacak ve 500 puan üzerinden değerlendirilecek. Çıkan puan ile öğrenciler liselere yerleştirilecek.

18 TEŞEKKÜR EDERİM…


"2014 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI, yeni sınav sistemi modeli adının 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli'(TEOG) olduğunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları