Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünyamızın ş ekli sizce nasıldır ?.  Dünyanın Ş ekli tam yuvarlak olmayıp, kutuplardan biraz basık, ekvatordan ise daha ş i ş kin küreye yakın bir görünüme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünyamızın ş ekli sizce nasıldır ?.  Dünyanın Ş ekli tam yuvarlak olmayıp, kutuplardan biraz basık, ekvatordan ise daha ş i ş kin küreye yakın bir görünüme."— Sunum transkripti:

1 Dünyamızın ş ekli sizce nasıldır ?

2  Dünyanın Ş ekli tam yuvarlak olmayıp, kutuplardan biraz basık, ekvatordan ise daha ş i ş kin küreye yakın bir görünüme sahiptir.  Bu özel ş ekle ise Geoid denir.

3

4 Pek de küçük de ğ il…

5  Dünyamız, iç içe geçmi ş be ş katmandan olu ş ur. Bunlar;  1- Hava Küre (Atmosfer)  2- Su Küre (Hidrosfer)  3- Ta ş Küre (Litosfer)  4- Ate ş Küre (Pirosfer)  5- A ğ ır Küre (Barisfer)

6

7  Yerçekimi ekvatordan kutuplara do ğ ru artar.  Dünya, geoid de ğ il de küre ş eklinde olsaydı, yerçekimi dünyanın her yerinde aynı olurdu.  Ekvatorun, di ğ er paralel ve meridyenlerden daha uzun olması.

8

9  Dünyanın bir tarafı gündüz, di ğ er tarafı gece olur.

10  Güne ş ı ş ınlarının dü ş me açısı, ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.

11  Meridyenlerin arası kutuplara gidildikçe daralır.

12  Ekvator çemberi, meridyenlerden ve paralellerden daha uzun olur.

13  Ay tutulmasında, Dünyanın gölgesi Ay üzerine daire biçiminde dü ş er.

14 Dünyamızın Özellikleri Nelerdir ?

15  Güne ş sisteminde Güne ş ’e en yakın üçüncü gezegendir.  Güne ş sistemindeki en büyük be ş inci gezegendir.  Üzerinde zeki ya ş am formları barındırdı ğ ından emin olunan tek gök cismidir.

16

17  Yarıçapı: 6.371 km.’ dir.  Ya ş ı: 4.54 milyar yıldır.  Nüfusu: 7.046 milyar (2012)

18

19  Dünyamızın özel ş eklinin Geoid oldu ğ unu.  Dünyamızın be ş katmandan olu ş tu ğ unu.  Geoid ş eklinin sonuçlarını.  Dünyanın yuvarlak olmasının sonuçlarını.  Dünyamızın Güne ş Sistemindeki yerini.  Dünyamızın sayısal verilerini, Ö ğ rendik…

20  Dünya bizim ya ş am kayna ğ ımız onun her yerini TEM İ Z TUTALIM…


"Dünyamızın ş ekli sizce nasıldır ?.  Dünyanın Ş ekli tam yuvarlak olmayıp, kutuplardan biraz basık, ekvatordan ise daha ş i ş kin küreye yakın bir görünüme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları