Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI"— Sunum transkripti:

1 Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI

2 SEVGİ aynı duyguda, aynı düşüncede, aynı ortak değerlerde, aynı inançta ve aynı arayışta bulunma durumudur. SAYGI aynı duyguda olunma-sa bile, farklı düşüncelerde, farklı duygularda, inanışlarda ve arayışlar-da bulunan insanların birbirine göstermesi gereken yüce bir değerdir,

3 İnsanların birbirleriyle iyi geçinmesini sağlayan aralarındaki saygı ve sevgi bağıdır.

4 Ailede eşlerin birbirine saygılı olması, önce bireylerin kendisine saygı duymasıyla gelişir. Eşler birbirlerin öz şahsiyetine değer verdiği nispette birbirine saygı duyarlar ve anlarlar. Ailedeki huzursuzlukların bir çoğu karşı tarafı anlayamama ve anlamlandıramamaktan gelir. Hadiselere sadece kendi baktığımız pencereden bakarsak yanılırız.

5 Evlenmeden önce birbirine son derece nazik ve hoşgörülü ve sevgi dolu olan insanlar, evlenince nedense bir süre sonra değişebilmektedir. Sanki evlenince birçok davranış modeli ortadan kalkıyormuş gibi. Halbuki asıl olan saygıyı ve sevgiyi yıpratmamaktır. Çünkü saygının zedelenmesi, zamanla sevgiyi de incitmektedir.

6 AİLE İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ
Atanın sanatı oğluna mirastır. Analık, kadınlığın tamamlayıcısıdır. Bir adam işi için ailesini asla ihmal etmemelidir. Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir.

7 Çocukların eğitimi ailede başlar
Çocukların eğitimi ailede başlar. Saygıyı ve sevgiyi çocuklar ailede öğrenirler. Öğrendikleri bu olguyu da büyüdükçe geliştirirler.

8 Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.

9

10 Bir ailede çocuğa insanlara karşı saygı duyması öğretildiyse, bu çocuk yaşamı boyunca insanlara saygılı davranır. Tersi olmuşsa çocuk hiçbir zaman insanlara saygılı davranmaz. Bu nedenle hem ailesinde hem de toplumda karışıklıklara sebep olur.

11 Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir.

12 İnsanlar arasındaki saygı ve sevgi toplum barışını sağlar
İnsanlar arasındaki saygı ve sevgi toplum barışını sağlar. İnsanlar bir-birlerine saygı duyarsa birbirlerinin haklarını gözetir. Toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. O toplum gelişir ve ilerler.

13 Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür.

14 Saygı tek başına yeterli değildir
Saygı tek başına yeterli değildir.Saygının yanında insanlar birbirine sevgi de duymalıdır.Sevgi insanların yardım duygusunu ön plana çıkarır. Bu sayede birinin bir sıkıntısı olduğunda, bütün toplum o kişiye yardım eder. O kişinin acısını paylaşır ve sıkıntısını azaltır.

15 Sevinçte ve kederde ortak duyguları yaşamak, aile olmanın temel unsurlarından biridir.

16 Aslında saygı ve sevgi farklı unsurlardır
Aslında saygı ve sevgi farklı unsurlardır. Fakat biri olmadan diğeri işe yaramaz. Her ikisinin bir arada bulunduğu toplumların yaşam süresi uzun olur. Bu toplumlarda kolay kolay kargaşa çıkmaz. Aksi olursa toplum çöker.

17 Ana babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün.

18 Kendimize başkalarından sevgi ve saygı gösterilmesini bekliyorsak, biz de onlara, beklentimiz doğrultusunda saygı ve sevgi göstermeliyiz.

19 Büyüklere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.

20 Toplumun en küçük birimi ve çekirdeği ailedir
Toplumun en küçük birimi ve çekirdeği ailedir. Toplumun aile yapısı sağlamsa o toplumda sağlamdır. Bireyler arasındaki saygı, sevgi ve hoşgörü varsa, o bireylerin oluştur-dukları toplumlar sağlıklı ve barış içinde yaşayarak varlıklarını sürdü-rürler.

21 Aile bireyleri arasındaki saygı ve sevgi bağı çok güçlü olmalıdır.

22 Aile üyeleri, sevinçli ve üzüntülü günleri birlikte paylaşırlar
Aile üyeleri, sevinçli ve üzüntülü günleri birlikte paylaşırlar. Birbirinin huzur ve mutluluğunu bozacak davranışlardan uzak durur-lar. Oluşan bir problemi çözmek için aralarında işbirliği yaparlar. Her zaman birbirlerine yardım ederler ve güç verirler.

23 Sevinçte ve kederde ortak duyguları yaşamak, aile olmanın temel unsurlarından biridir.

24 Anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüş, önerilmiş-tir
Anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüş, önerilmiş-tir. Çocuklar, anne ve babanın hakla-rını ödeyemezler. Peygamberimiz “Cennet annelerin ayakları altındadır,” diyerek, anne sevgisinin önemini vurgulamıştır.

25 Anne sevgisi, sevgilerin en yücesidir.

26 Türk Milleti olarak biz renk, ırk ve din ayrımı gözetmeksizin bütün insanlara sevgi ve hoşgörü ile bakarız. Yaşam boyu ilkemiz olan bu olguyu anne ve babalarımızdan öğreniriz.

27 Tüm Dünya insanlarına saygı ve sevgi göstermek, milletimizin en büyük özelliğidir.

28 Şanlı tarihimizde milliyeti ve inancı farklı olan birçok toplum, Türk hakimiyetinde yaşamayı tercih etmiştir. Bu konuda en güzel ilkeyi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diye söyleyen Atatürk koymuştur. Bizler bu yüce milletin torunlarıyız. Sevgi ve saygı da hiç kimseye ayrım yapmayız.

29 Saygı düzenin anahtarıdır. Mustafa Kemal Atatürk


"Aileye Karşı SEVGİ VE SAYGI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları