Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CONDITIONAL SENTENCES

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CONDITIONAL SENTENCES"— Sunum transkripti:

1 CONDITIONAL SENTENCES
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) CONDITIONAL SENTENCES (KOŞUL CÜMLELERİ)

2 IF CLAUSE TYPE 1 İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Koşul cümleleri iki cümlecikten oluşur. If bulunan kısım koşul cümleciği , diğer kısım ise temel cümleciktir. Type 1 koşul cümleleri, içinde bulunduğumuz anda ya da gelecekte belli bir koşul yerine geldiğinde olabilecek olayları anlatılır. Ana cümlecikte belirtilen fiilin gerçekleşmesi, koşul cümleciğinde ifade edilen koşula bağlıdır. Condition Result IF Clause Main Clause If you study lesson , you will pass the exam.

3 İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Koşul cümleciği geniş zamanken (simle present tense), ana cümle genellikle ‘ will ‘ gelecek zaman, ’can ‘gibi bir modal ya da emir cümlesi olur. Simple future ( will ) If + simple present, Modal ( can ) Imperatives If it rains, we will stay at home. If we have enough time,we can visit her. If you need help, call me.

4 İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Koşul cümleciği ana cümlecikten önce veya sonra gelebilir. Eğer koşul cümleciği cümle başında kullanılmışsa, cümlecik bitiminde mutlaka virgül kullanılmalıdır. IF Clause Main Clause If I have time today , I will phone my friend.

5 İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Eğer ana cümlecik başta ise virgül kullanılmaz. Main Clause IF Clause I will phone my friend If I have time today

6 If it snows, Clara will make a snowman.
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) EXAMPLES If it snows, Clara will make a snowman.

7 If we go to Paris for holiday, we will see the The Eiffel Tower.
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) EXAMPLES If we go to Paris for holiday, we will see the The Eiffel Tower.

8 If you ride your bicycle carelessly , you will have an accident.
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) EXAMPLES If you ride your bicycle carelessly , you will have an accident.

9 If he has enough money, he can buy a car.
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) EXAMPLES If he has enough money, he can buy a car.

10 If she are ill , go to the hospital.
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) EXAMPLES If she are ill , go to the hospital.

11 EXERCISES İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Boşluklara gelmesi gereken şıkkı işaretleyin. 1. If she …….. a lot, she will put on weight. a) b) eat c) will eat eats You will be late for work If you ………… hurry. 2. a) b) c) won’t - don’t 3. If I find her address, I ………..…. her an invitation. a) will send b) c) sends send If I have time, I ………….. you. 4. a) visit b) c) visits will visit

12 EXERCISES İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Boşluklara gelmesi gereken şıkkı işaretleyin. 1. If she …….. a lot , she will put on weight. eats a) b) eat c) will eat eats You will be late for work If you ………… hurry. 2. a) b) c) won’t - don’t 3. If I find her address, I ………..…. her an invitation. a) will send b) c) sends send If I have time, I ………….. you. 4. a) visit b) c) visits will visit

13 EXERCISES İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Boşluklara gelmesi gereken şıkkı işaretleyin. 1. If she …….. a lot , she will put on weight. eats a) b) eat c) will eat eats You will be late for work If you ………… hurry. 2. don’t a) b) c) won’t - don’t 3. If I find her address, I ………..…. her an invitation. a) will send b) c) sends send If I have time, I ………….. you. 4. a) visit b) c) visits will visit

14 EXERCISES İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Boşluklara gelmesi gereken şıkkı işaretleyin. 1. If she …….. a lot , she will put on weight. eats a) b) eat c) will eat eats You will be late for work If you ………… hurry. 2. don’t a) b) c) won’t - don’t If I find her address, I ………..…. her an invitation. 3. will send a) will send b) c) sends send 4. If I have time, I ………….. you. a) visit b) c) visits will visit

15 EXERCISES İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri)
Boşluklara gelmesi gereken şıkkı işaretleyin. 1. If she …….. a lot , she will put on weight. eats a) b) eat c) will eat eats You will be late for work If you ………… hurry. 2. don’t a) b) c) won’t - don’t If I find her address, I ………..…. her an invitation. 3. will send a) will send b) c) sends send If I have time, I ………….. you. 4. will visit a) visit b) c) visits will visit

16 CONDITIONAL SENTENCES
İNGİLİZCE CONDITIONAL SENTENCES (Koşul Cümleleri) CONDITIONAL SENTENCES (KOŞUL CÜMLELERİ)


"CONDITIONAL SENTENCES" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları