Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 GÖZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

2 KAFA KEMİKLERİ Latince kafa caput demektir.
İşitme kemikçikleri ve dil kemiği hariç toplam 22 kemikten oluşur. Baş iskeletine kafatası (cranium) adı verilir. Kafatasının iki bölümü vardır: -Neurocranium -Splanchonocranium

3 KAFA KEMİKLERİ Neurochranium:
Kafatasında içinde beynin yerleştiği saçlı deri altında kalan bölüm. Splanchnocranium: Yüz iskeletini oluşturan kafatası bölümüdür.

4 KAFA KEMİKLERİ Neurocranium kemikleri: Os frontale (Alın kemiği)
Os parietale (Çeper kemik) Os occipitale (Ardkafa kemiği) Os temporale (Şakak kemiği) Os sphenoidale Os ethmoidale (Kalbur kemik)

5 KAFA KEMİKLERİ Splanchonocranium kemikleri (yüz kemikleri)
Maxilla (Üstçene kemiği) Os zygomaticum (Elmacık kemiği) Os lacrimale (Gözyasi kemiği) Os nasale (Burun kemiği) Os palatinum (Damak kemiği) Concha nasalis inferior Mandibula (Alt çene kemiği) Os hyoideum (Dil kemiği)

6 KAFA KEMİKLERİ

7 KAFA KEMİKLERİ

8 KAFA KEMİKLERİ

9 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Göz kürelerine glob ya da bulbus okuli denir. 22 – 26 mm yarıçapında bir küredir. Yaklaşık 1/5’i dışarıdan görünür haldedir. Alt ve üst göz kapakları gözleri dış etkenlerden korur. Göz kapaklarının kırpma refleksi gözleri dış etkenlerden korur. Kafa kemiklerinin bazılarının bileşkesinden göz çukuru oluşur.

10 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Göz kapakları dışında gözyaşı bezleri (glandula lakrimalis) ve onun drenaj sistemleri (nazolakrimal sistem) bulunur. Bunlar gözün diğer yardımcı organları. Kirpikler

11 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

12 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

13 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün kasları: Gözün hareketini sağlayan altı tane kas bulunmaktadır. Göz çukuru orbita içerisinde gözün sabitlenmesini ve hareketini dört tane rektus kası, iki tane oblik kas sağlamaktadır. Pupiller kaslar Silier kaslar

14 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün sinirleri: Doğrudan beyinden çıkan 12 çift sinir bulunmaktadır. Bunların altı tanesi gözler ile ilgilidir.

15 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözdeki fizyolojik mekanizmalar: Göz dışı kaslar gözü hareket ettirir Pupiller ve silier kaslar ışığın geçişini ayarlayacak şekilde gözün parçalarını şekillendirir. Gözyaşı sistemi Aköz hümor salınımı, dolaşımı ve emilimi Zengin damarlanma ağı

16 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Işığı çeşitli kırma güçleri olan saydam ortamlar Işığın retinada odaklanması Odaklanan ışık, fotokimyasal reaksiyonla elektrik enerjisine çevrilir. Optik sinir bunu beyne iletir. Beyinde görüntü oluşur.

17 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün uyaranı ışıktır. Işık doğada dalgalar halinde yayılır. Dalga boyu. İnsan retinası tarafından görülebilen en kısa dalga boyu 380 nm (nanometre). En uzun dalga boyu ise 760 nm.dir. Işık kolaylıkla göze girer. Aynı şekilde geri de çıkar.

18 GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Gözün saydam ortamları: Kornea Lens Hümör aköz Vitreus


"GÖZ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları