Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri"— Sunum transkripti:

1 ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

2 BRÜT ÜCRET ? İşveren tarafından işgörene (çalışana) emeği (hizmeti) karşılığında ödenen; - Aylık (maaş-ücret), - Prim, - İkramiye, - Sosyal yardımlar, - Zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin toplamıdır.

3 GENEL BİLGİLER Çalışanlar ücretlerini gündelik, haftalık veya aylık olarak alabilirler. Bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Aylık ücretlerde saat ücreti aylığın 225 saate bölünmesiyle bulunur. İş Kanunu’na göre, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Yine kanuna göre, Cumartesi ve Pazar çalışılmayarak, hafta içi günde 9 saat çalışılması yoluyla haftalık çalışmanın tamamlanması mümkündür. Eğer bir işyerinde çalışma süresi 9 saati aşarsa, hafta içi fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Hafta içi fazla çalışma ücreti, normal çalışma süresinin saat başına düşen tutarının %50 fazlası ile ödenir.

4 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız... ?

5 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız... Normal çalışma ücreti: 900 YTL Hafta içi fazla çalışma ücreti: [ (900 YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat 60 YTL Öğrenim Yardımı: 40 YTL HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI 1.000 YTL

6 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücret aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hesaplanır: Normal çalışma ücreti: 900 YTL Hafta içi fazla çalışma ücreti: [ (900 YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat 60 YTL Öğrenim Yardımı: 40 YTL HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI 1.000 YTL

7 BRÜT ÜCRET STOP-AJJJ NET ÜCRET
EMEK ÜCRET İŞVEREN İŞGÖREN SSK ve İşsizlik Primi İşveren Payı SSK’ya ödenir VERGİ DAİRESİNE ödenir BRÜT ÜCRET SSK ve İşsizlik Primi İşgören Payı STOP-AJJJ Gelir Vergisi Damga Vergisi MUHTASSAR NET ÜCRET (Ele Geçen)

8 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI

9 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI SSK PRİMİ SSK PRİMİ

10 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ

11 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ % 1 % 2

12 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
İŞÇİ PAYI İŞVEREN PAYI İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ % 1 % 14 % 2 % ?

13 SSK Prim Oranları (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden)
İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) TOPLAM (%) a) İş Kazası Meslek Hastalığı Primi - 1,5-7(*) b) Hastalık Sigortası Primi 5 6 11 c) Analık Sigortası Primi 1 d) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 (**) 20 Prim Oranları Toplamı 14 19,5 - 25 33,5 - 39 (*) İşyerinin tehlike sınıfına göre prim oranları değişmektedir. (**) Yeraltı işleri ile ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işlerde prim oranı % 22 olup, işçi hissesi % 9, işveren hissesi ise % 13'dür.

14 = % (TEHLİKE SINIFI / 2 ) + 1 İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI PRİM ORANI
Hukuki Hizmetler 1 % 1,5 Et Kesilmesi, Hazırlanması ve Muhafazası 2 % 2 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık 3 % 2,5 Kauçuk Sanayii 4 % 3 Deniz, Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 % 3,5 Demir Madenciliği 6 % 4 Ham Petrol ve Tabii Gaz Arama İşleri 7 % 4,5 Sanayide Kullanılan Kimyasal Madde Üretimi 9 % 5,5 Taş, Kil ve Kum Ocakları 11 % 6,5 Kömür Madenciliği 12 % 7 = % (TEHLİKE SINIFI / 2 ) + 1

15 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 ÜCRET GELİR DİLİMLERİ Oran 6.600 YTL’ye Kadar 15 % 15.000  YTL’nin YTL İçin 990 YTL Fazlası 20 % 30.000  YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 25 % 78.000  YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 30 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 35 %

16 Ücret bordrosu formülleri:
Brüt Ücret: Normal çalışma ücreti + Fazla Çalışma Ücreti + İkramiye... SSK Primi İşçi Payı: Brüt Ücret x % 14 SSK Primi İşveren Payı: Brüt Ücret x Prim Oranı (% 19,5 ile %25 arası) İşsizlik Sigortası işçi payı: Brüt Ücret x %1 İşsizlik Sigortası İşveren Payı: Brüt ücret x %2 Gelir Vergisi: [ Brüt ücret– (SSK Primi işçi payı + İşsizlik Sigortası işçi payı ) ] x % 15 (dilim)  Damga Vergisi: Brüt Ücret x % 0,6

17 ÖRNEK: BRÜT ÜCRETİ YTL olan bir işçinin NET ÜCRETİNİ hesaplayınız ? (SSK işveren primini %20 olarak alın). ?

18 Çözüm: Brüt ücreti YTL olan bir işçi için şu hesaplamalar yapılır (SSK işveren primi %20 olarak alınmıştır). SSK Primi: İşveren Payı : YTL x %20 = 200 YTL İşçi Payı : YTL x %14 = 140 YTL İşsizlik Primi: İşveren Payı : YTL x %2 = 20 YTL İşçi Payı : YTL x %1 = 10 YTL Vergiler: Damga Vergisi : YTL x %0,6 = 6 YTL Gelir Vergisi : YTL – (140 YTL+ 10 YTL) = 850 YTL x %15 = 127,50 YTL GVM

19 Yukarıda yerlerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuçları elde ederiz.
Brüt Ücret (+) SSK Primi İşveren Payı (-) SSK Primi İşçi Payı (+) İşsizlik Sigortası İşveren Payı (-) İşsizlik Sigortası İşçi payı (-) Gelir Vergisi (-) Damga Vergisi İşçinin İşletmeye Maliyeti İşçinin Eline Net Geçecek Olan Yukarıda yerlerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 1.000 YTL (+) 200 YTL (-) YTL (+) 20 YTL (-) YTL (-) 127.5YTL (-) YTL 1.220 YTL YTL

20 İŞVEREN İŞGÖREN 361 BRÜT ÜCRET 360 NET ÜCRET 335 220 YTL 150 YTL
SSK’ya ödenir VERGİ DAİRESİNE ödenir SSK ve İşsizlik Primi İşveren Payı 220 YTL 150 YTL 7 / A 7 / B BRÜT ÜCRET SSK ve İşsizlik Primi İşgören Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi 360 133,5 YTL NET ÜCRET (Ele Geçen) 1.000 YTL 716,5 YTL 335

21 Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı:

22 Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı: 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00

23 Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı: 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00 7/B 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00

24 381 GİDER TAHAKKUKLARI 381 GİDER TAHAKKUKLARI
Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı: 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00 381 GİDER TAHAKKUKLARI 7/B 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00 381 GİDER TAHAKKUKLARI

25 Tahakkuk kaydının ardından SSK, vergi ve ücretin nakden ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı:
381 GİDER TAHAKKUKLARI 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00

26 Tahakkuk kaydının ardından SSK, vergi ve ücretin nakden ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı:
381 GİDER TAHAKKUKLARI 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 1.220,00 716,50 133,50 370,00 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 100 KASA 716,50 133,50 370,00 1.220,00

27 ÜCRET (BORDRO) HESAPLAMA CETVELİ
(%15) (%0,6)

28 SSK İŞVEREN PRİM HESAPLAMA TABLOSU

29 Yukarıdaki hesaplamaları muhasebeleştirecek olursak... (7/B seçeneği !)
28/02/2006 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 196 PERSONEL AVANSLARI 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 528,53 2.916,00 500,00 1.531,28 378,47 1.034,78

30 Bu ne demek şimdi ???? SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET SINIRLARI
SSK TABAN ÜCRET SSK TAVAN ÜCRET ’dan itibaren 531,00 YTL 3.451,50 YTL Bu ne demek şimdi ???? SSK İşçi Payı: 531,00 YTL x % 14 = 74,34 YTL’den AZ olamaz... 3.451,50 YTL x % 14 = 483,21 YTL’den FAZLA olamaz...

31 Konuyla İlgili Linkler:
Ücret Hesaplamaları için (program) : Diğer Pratik Bilgiler için (SSK prim oranları – Alt ve Üst Sınırlar – Gelir ve Damga Vergisi oranları vb.) :

32 % 15 % 20

33 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 ÜCRET GELİR DİLİMLERİ Oran 6.600 YTL’ye Kadar 15 % 15.000  YTL’nin YTL İçin 990 YTL Fazlası 20 % 30.000  YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 25 % 78.000  YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 30 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası 35 %

34

35 DAHA BASİT DÜŞÜNELİM ! Aylığı YTL olan işçinin Yıllık Gelir Vergisi Matrahı YTL’ dir. Bunun YTL’lik kısmı için %15 oranı, 3.600 YTL’lik kısmı için %20 oranı uygulanacak olursa... 6.600 x %15 = 990 3.600 %20 720 10.200 1.710

36 ÖRNEK: 1.000 YTL NET ÜCRETİN işverene maliyetini hesaplayınız ?
(SSK işveren primini %20 olarak alın).

37 ÖRNEK: 1.000 YTL NET ÜCRETİN işverene maliyetini hesaplayınız ?
(SSK işveren primini %20 olarak alın). Brüt Ücret 1.400,00 SSK işçi 14% 196,00 İşv. 20,0% 280,00 7... 1.708,00 İŞSİZLİK İşçi 1% 14,00 2% 28,00 SGK İşç.Top. 210,00 308,00 335 1.003,10 Matrahı 1.190,00 360 186,90 Gelir Vergisi 15% 178,50 361 518,00 Damga Vergisi 0,60% 8,40 VF Vergi Top. Kesintiler Top. 396,90 Net Ücret

38 Konu: Duran Varlıklar (s.155-174) Ödev: Uygulama 17 (s.45)
Haftaya... Konu: Duran Varlıklar (s ) Ödev: Uygulama 17 (s.45) Tavsiye: Babanızın, Ananızın, Dayınızın, Amcanızın.... birinin ücret bordrosunu alın inceleyin ve öğrendiğiniz bilgilerle mutlaka karşılaştırın...


"ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları