Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veri Toplama Araçları Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Temel Kavramlar Ölçme, birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar kullanılarak gözlenip, gözlem sonuçlarının sembollerle gösterilmesidir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Temel Kavramlar... Niteliklerin kendileri ile aynı türden araçlarla ölçülmesi doğrudan ölçmedir. Metre ile uzunluğun, terazi ileağırlığın ölçülmesi örnektir. Niteliklerin göstergeleri ile ölçülmesi dolaylı ölçmedir. Test ile başarının, anket ile görüşlerin ölçülmesi böyledir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Temel Kavramlar... Ölçme düzeyi (ölçek türü), birey ya da nesnelerin ölçülen özelliklerine ilişkin elde edilen ölçme sonuçlarının matematiksel nitelikleridir. Sınıflama, sıralama, aralık ve oran olmak üzere dört ölçme düzeyi vardır. Ölçme hatası, gözlenen puanların gerçek puanlardan olan sapma miktarıdır. Ölçmelere karışan hatalar sabit, sistematik ve tesadüfi (seçkisiz) olmak üzere üç grupta incelenir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Güvenirlik Ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Aynı bireyler üzerinde aynı ya da paralel formlar kullanılarak yapılan ölçmelerin tutarlılığıdır. Bir özelliğin doğru olarak ölçülebilme derecesidir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

6 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Güvenirlik... Güvenirliği tanımlayan üç kavram: Duyarlılık Kararlılık Tutarlılık Bilimsel Araştırma Yöntemleri

7 Güvenirliği inceleme yöntemleri
I. Tek uygulamaya dayalı yöntemler Kuder Richardson (KR) 20-21: D/Y, E/H ikili cevap seçenekleri Cronbach Alpha: Derecelemeli cevap seçenekleri Hoyt’un varyans analizi Testi Yarılama: Spearman Brown ve Rulon formülleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

8 Güvenirliği inceleme yöntemleri...
II. İki uygulamaya dayalı yöntemler Eşdeğer (Alternatif, Paralel) Formlar Test-Tekrartest: Aynı test ya da eş formlar belli aralıklarla Bilimsel Araştırma Yöntemleri

9 Güvenirliği inceleme yöntemleri...
III. Değerlendirmeciler Arası Tutarlılık: İki veya daha çok uzmanın aynı nitelikleri aynı yönergeye dayalı değerlendirmeleri arasındaki uyumun düzeyidir. IV.Ölçmenin Standart Hatası. Bireysel puanların yorumlanmasında kullanılır. Belli güven düzeyleri için bireyin teste ilişkin gerçek puanının (performansının) hangi sınırlar içinde kalacağını tahmin etmede kullanılanılır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

10 Güvenirliği etkileyen faktörler
Ölçme aracı Ölçme yöntemi / aracı ve kullanılan soru sayısı Soruların homojenliği Yönerge Puanlama nesnelliği Testi alan birey ve gruba bağlı faktörler Bireyin sağlık durumu Grubun heterojen olması Uygulama koşulları ve zaman Bilimsel Araştırma Yöntemleri

11 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Geçerlik Ölçülmek istenen özelliğinin diğer özelliklerle karıştırılmaksızın ölçülebilme derecesidir. Ölçme sonuçlarının geçerliği, amaçlanan ölçmenin gerçekleştirilebilme derecesidir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

12 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Geçerlik Türleri Kapsam Geçerliliği Maddelerin hedef davranışların iyi bir örneklemi olması Uzman kanısına dayalı değerlendirme Ölçüt Geçerliliği (Ölçüte Dayalı Geçerlik). Eşzaman/Halihazır/Uygunluk Geçerliği: Ölçüt aynı veya önceki yakın bir zamanda ölçülmüşse Yordama Geçerliği: Ölçüt daha sonra ölçülmüşse Yapı Geçerliliği. Testten elde edilen puanlar, testin ölçtüğünü varsaydığı kavramı/yapıyı ölçüyor mu? Test ölçtüğü özelliği nasıl bir yapısal model içinde ölçüyor?. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

13 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Geçerlik... Görünüş geçerliği, teste ilişkin teknik olmayan bir özelliktir. Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumudur. Geçerliği etkileyen faktörler Ölçme sonuçlarının güvenirliği Ölçme yöntemi ve soru sayısı Puanlayıcı yanlılığı Uygulama koşulları Bilimsel Araştırma Yöntemleri

14 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Madde analizi Madde özelliklerini incelemeye yönelik analizleri tanımlar. Sık kullanılan madde istatistikleri şunlardır. Madde ayırt edicilik indeksi Madde güçlüğü (başarı, yetenek testlerinde) Madde varyansı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

15 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Anket İnsanların demografik özelliklerini, yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

16 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Anket... Soru türleri Olgusal Bilgi, yeterlik Davranış İnanç ve kanı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

17 Anket geliştirme süreci
Bilimsel Araştırma Yöntemleri

18 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Anket... Anket uygulama biçimleri Yüz yüze Posta Telefon Bilgisayar Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri

19 Sorularınız?


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları