Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

2 Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son aylara yoğunlaştırılmamalıdır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmelidir.

3 Aşağıda belirtilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır.
Görsel algılama çalışmaları El göz koordinasyonu Şekil zemin ayrımı Şekil sabitliği Mekanda konum Mekansal ilişkiler İşitsel algı çalışmaları Dinleme Konuşma Sesleri ayırt etme Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme

4 Dikkat ve bellek çalışmaları
Temel kavram çalışmaları Problem çözme çalışmaları El becerisi çalışmaları Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb. Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları (MEB porgram)

5 Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının, okul öncesi dönemdeki çocukların, algılarını geliştirmelerini, dikkatlerini toplayabilmelerini, hatırlayabilmelerini, akıl yürütme, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerini geliştirebilmelerini, eşleştirme, ilişki kurma, sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarını kullanabilmelerini kolaylaştırmayı sağlayan resimli araştırmaları içerdiği ifade edilmektedir. buna göre okul öncesi dönem çocuğun okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden temel olan kritik bir dönemdir.

6 Birçok beceri ve yetenek gibi okuma ve yazma becerileri de, basit becerilerin daha karmaşık olanlardan önce edinildiği gelişim sürecinde ortaya çıkmaktadır. İlk adım farkındalık ve keşiftir. Bu süreçte çocuk, öykü kitaplarını dinlemekten ve onları tartışmaktan hoşlanır ve basılı materyallerin bir mesaj taşıdığını anlamaya başlar, okuma yazma girişiminde bulunur, çevresindeki etiket ve işaretlerle ilgilenir, tekerlemelere katılır, harfleri tanımlar, ses ve harf eşleştirmeleri yapar, harflerle yazıyı ve yazıyı temsil eden işaretleri yakınlaştırmaya çalışır. Bu yönüyle de okul öncesi yılları bu tür deneyimler için en önemli zamandır.

7 Çocukların okuma yazmaya hazırlık becerileri; görsel, işitsel, bilişsel, sosyal duygusal gelişim alanlarındaki becerileri ile paralellik göstermektedir. Bu anlamda erken yaştan itibaren çocuklara bu süreç içinde kitap ve farklı okuma yazma materyallerinin sunulması oldukça önemlidir. Bu şekilde çocuğun problem çözme becerisi gelişecek, hayal dünyası genişleyecek, çocuk sayılar gibi harflerinde sembollerle ifade edildiğini fark edecek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecektir (Üstün, 2007; 15)

8 Okuma yazma öğrenmeye temel olacak becerilerin öğretilmesini etkileyen çeşitli faktörler vardır.
sosyo-ekonomik faktörler : sosyo ekonomik faktörler çocukların bakım, sağlık, temizlik gibi pek çok noktada yeterli ya da yetersizlikle karşılaşmasına neden olmaktadır. kültür etkisi genel kültür bilgisi ev ortamı aile katılımının etkileri öğretmenin rolü

9 Teşekkürler….


"Okulöncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları