Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

75. Yıl şehit üsteğmen murat erdem çok programlı LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "75. Yıl şehit üsteğmen murat erdem çok programlı LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 75. Yıl şehit üsteğmen murat erdem çok programlı LİSESİ
SINAV SİSTEMİ D. SERAP CANBAR

2 2010 – 2011 YGS – LYS SİSTEMİ Üniversite giriş sınavının YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanacağı kesinleşmiştir. Önceki sistemde yerleştirme puanları hesaplanırken Ağırlıklı Ortaöğretim BaşarıPuanı alan içi tercihlerde 0,8, alan dışı tercihlerde 0,3 katsayıları ile çarpılırken yeni sistemde alan içi alan dışı tüm tercihlerde 0,15 katsayısı ile çarpılmaktadır. Önceki sistemde 100 – 300 olan puan değer aralığı yeni sistemde 100 – 500 olacak şekilde değiştirilmiştir. YGS, LYS ve AOBP puanlarının en büyük değeri eski sistemde = 380 iken, yeni sistemde 500+ (0,15*500)= 575 olmuştur.

3 1. Aşama: yükseköğretime geçiş sınavı
YGS eski sitemde (ÖSS) birinci bölüme karşılık gelen ve ortak alan derslerini kapsayan bir sınavdır. Yükseköğretim programına kaydolmak isteyen her öğrenci bu sınava girmek zorundadır. LYS puanlarında YGS’nin etkisi %40 düzeyinde olacaktır. Eski sistemde puanlar SAY – 1, SÖZ – 1, ve EA-1 olarak hesaplanırken YGS’de 6 değişik puan hesaplanacaktır.

4 Bunlar; SAY – 1 yerine YGS – 1 ve YGS – 2
SÖZ – 1 yerine YGS – 3 ve YGS – 4 EA – 1 yerine YGS – 5 ve YGS – 6 olacak şekilde değiştirilmiştir.

5 Açıköğretim ve Önlisans progmları ile bazı lisans programlarına yerleştirme işlemi YGS ile yapılacaktır. Sınavın içeriği; Türkçe (Dil ve Anlatım) Temel Matematik Sosyal Bilimler Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır.

6 Ygs’nin puan türleri ve test oranları
YGS- 1 puanında Matematik testinin ağırlığı Fen testine göre daha fazla olurken YGS – 2 puanında Fen testinin ağırlığı daha fazladır. YGS – 3 ve YGS – 4, sözel ağırlıklı bir puan türüdür. YGS – 3 puanında Türkçe testinin ağırlığı Sosyal Bilimlere göre daha fazla iken YGS – 4 puanında Sosyal Bilimler testinin ağırlığı Türkçe testine göre daha fazladır. YGS – 5 ve YGS – 6 Eşit Ağırlıklı puan türleridir. YGS – 5 puanında Türkçe testinin etkisi fazla iken YGS – 6 puanında Matematik testinin etkisi daha fazladır.

7 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
BİRİNCİ AŞAMA YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS’ de ortaöğretim tüm okul türü ve alanlarında ortak olarak okutulan derslerle ilgili sorular sorulacaktır. Taban puan (140) Önlisans ve Açık Öğretim Programlarını tercih etme hakkı. Taban Puan (180) İlgili Puan Türünden Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı, herhangi bir puan türünden ikinci aşama sınavlara katılma hakkı. 4. Özel Yetenek programlarını tercih etme hakkı.

8 Lisans yerleştirme sınavı
LYS eski sistemde ikinci bölüme karşılık gelen ve alan derslerini kapsayan bir sınavdır. LYS, 5 farklı sınavdan oluşacaktır ve 5 farklı oturumda yapılacaktır. Adaylar yabancı dil programı hariç en az iki oturuma katılmak zorundadır. Bu sınavlara girmek için YGS’nin baraj puanını aşmak yeterli olacaktır. LYS sınavları Haziran ayının ikinci yarısında bir ya da iki hafta sonunda uygulanacaktır.

9 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
İKİNCİ AŞAMA LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) YGS’ den barajı geçebilecek puanı alan adaylar, hedefledikleri puan türüne göre istedikleri LYS ’lere katılabilir, LYS’ deki soruların içeriği öğrencilerin 10. ,11. ve 12. sınıfta gördükleri alan derslerinden oluşur, Her bir ders için (matematik, geometri, fizik, kimya, tarih v.b) ayrı bir kitapçık ve ayrı süre verilir, Aday girdiği LYS sonuçlarına göre hesaplanan puanlarını bölümlere yerleşirken kullanır. SAYISAL TÜRKÇE-MATEMATİK TÜRKÇE-SOSYAL MF-1 TM TS-1 MF-2 TM TS-2 MF-3 TM-3 MF-4

10 Lys - 1 Bu sınav eski sistemde MAT – 2 testine karşılık gelmektedir.
Konu içeriği aynı olmakla birlikte soru sayısı eski sistemde 30 iken, 2010 itibariyle 80’e çıkarılmıştır. Sınavda, Matemetik ve Geometri olmak üzere iki ayrı test kitapçığı tek bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Sınavın toplam süresi 120 dakikadır. Bu sürenin 75 dakikası Matematik testinde, 45 dakikası ise Geometri testinde kullanılacaktır.

11 Lys - 2 Bu sınav eski sistemde Fen Bilimleri – 2 testine karşılık gelmektedir. Soru sayısı eski sistemde 30 iken, bu sistemde 90’a çıkarılmıştır. Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere 3 ayrı test kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılacaktır. Sınav süresi 135 dakikadır. Her bir ders için 45 dakika ayrılacaktır.

12 Lys - 3 Bu sınav eski sistemdeki Ed – Sos testine karşılık gelmektedir.Soru sayısı 80 ‘e çıkarılmıştır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavın 85 dakikası Türk Dili ve Edebiyatı testine, 35 dakikası ise Coğrafya – 1 testine ayrılacaktır.

13 Lys - 4 Bu sınav eski sistemdeki SOS – 2 testine karşılık gelmektedir. Soru sayısı 90’a çıkarılmıştır. Sınavda 3 ayrı soru kitapçığı, tek cevap kağıdı kullanılacaktır. Sınav süresi 135 dakikadır. 65 dakikası Tarih, 25 dakikası Coğrafya, 45 dakikası Felsefe Grubu derslerine ayrılacaktır.

14 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
İKİNCİ AŞAMA LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)

15 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
İKİNCİ AŞAMA LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)

16 MF PUANLARININ OLUŞUMUNDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANLARI
YGS Türkçe % 11 T Mat % 16 Sos % 5 Fen % 8 % 40 LYS-1 Mat-%26 Geo %13 % 39 LYS-2 Fiz-%10 Kim-%6 Biyo-%5 % 21 LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 12 Biyo-%12 % 37 LYS-1 Mat-% 16 Geo % 7 % 23 YGS Türkçe % 11 T Mat % 11 Sos % 5 Fen% 13 % 40 MF-1 Matematik Ağırlıklı Temel Bilimler Programlarına girişte kullanılacak puan Matematik Programları, İstatistik, Astronomi ve Uzaybilimleri, Aktüerya Bilimleri.. MF-2 Fen Ağırlıklı Temel Bilimler Programlarına girişte kullanılacak puan. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Fizik Biyoloji Öğretmenliği, Biyoloji Kimya Öğretmenliği, Kimya Peyzaj Mimarlığı, Bahçe Bitkileri

17 Mf puan türleri ve test oranları
Bir öğrenci MF türünde tercih yapmak istiyorsa; Yükseköğretime geçiş Sınavı Matematik Sınavı (LYS – 1 ) Fen Bilimleri sınavı ( LYS – 2 ) sınavlarına girmek zorundadır.

18 MF – 1 puanı Matematik ağırlıklı bir puan türüdür.
MF – 2 Fen ağırlıklı temel Bilimler puanını oluşturmaktadır. MF – 3 puan türü Sağlık Bilimlerini içeren programları okumak isteyen adayların tercih edecekleri puan türüdür. Bu puan türünde Biyoloji ve Kimya sorularının katkısı daha fazladır. MF – 4 puan türü daha çok Mühendislik ve Teknik Programlar için geçerli olacak puandır. Bu puan türünde Matematik ve Fizik sorularının katkısı daha fazladır.

19 Tm puan türleri ve test oranları
Bir öğrenci TM puan türünde tercih yapmak istiyorsa; Yükseköğretime Geçiş Sınavı Matematik Sınavı (LYS – 1) Edebiyat – Coğrafya Sınavı ( LYS – 3 ) sınavlarına girmek zorundadır.

20 TM – 1 Matematik ağırlıklı bir puan türüdür.
TM – 2 puan türü Matematik, Türkçe ve Edebiyat derslerinin ağırlıkta olduğu puan türüdür. TM – 3 puanı Türk Dili ve Edebiyatı ile az da olsa Matematik dersinin ağırlıkta olduğu puandır.

21 TM PUANLARININ OLUŞUMUNDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANLARI
LYS-1 Mat-% 25 Geo % 10 % 35 LYS-3 T.Ed-% 18 Coğ-1- % 7 % 25 YGS Türkçe % 14 T Mat % 16 Sos % 5 Fen % 5 % 40 LYS-1 Mat-% 22 Geo % 8 % 30 LYS-3 T.Ed-% 22 Coğ-1- % 8 YGS Türkçe % 14 T Mat % 14 Sos % 7 Fen % 5 % 40 TM-1 Puanı: İşletme,İktisat, Maliye,Muhasebe, Bankacılık ve Finans, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Ekonomi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri… TM-2 Puanı: Hukuk,Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, Avrupa Birliği İlişkileri, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi…

22 TM PUANLARININ OLUŞUMUNDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANLARI
LYS-1 Mat-% 18 Geo % 7 % 25 LYS-3 T.Ed-% 25 Coğ-1- % 10 % 35 YGS Türkçe % 15 T Mat % 10 Sos % 10 Fen % 5 % 40 TM-3 Puanı: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Prehistorya, Klasik Arkeoloji…

23 Sözel puan türleri ve testlerin oranları
Bir öğrenci TS puan türünden tercih yapmak istiyorsa; Yükseköğretime Geçiş Sınavı Edebiyat – Coğrafya Sınavı (LYS – 3 ) Sosyal Bilimler Sınavı (LYS – 4) sınavlarına girmek zorundadır.

24 TS – 1 Felsefe Grubu, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ağırlıkta olduğu puan türüdür.
TS – 2 Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ağırlıklı olduğu puan türüdür.

25 TS PUANLARININ OLUŞUMUNDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANLARI
LYS-4 Tar -%15 Coğ 2-%7 Felsefe grb.-%15 % 37 LYS-3 T.Ed-% 15 Coğ-1- % 8 % 23 YGS Türkçe % 13 T Mat % 10 Sos % 12 Fen % 5 %40 YGS Türkçe % 18 T Mat % 6 Sos % 11 Fen % 5 %40 LYS-4 Tar -%15 Coğ 2-%5 Felsfe grb.-%10 %30 LYS-3 T.Ed-% 25 Coğ-1- % 5 % 30 TS-1 Puanı Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği… TS-2 Puanı Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Hititoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları….

26 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"75. Yıl şehit üsteğmen murat erdem çok programlı LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları