Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER"— Sunum transkripti:

1 SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER
Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

2 Konular Kalp ve damar hastalıkları Böbrek hastalıkları
Gastointestinal sistem Hematolojik hastalıklar Nöromusküler hastalıklar Endokrin sistem hastalıkları Gebelik ve jinekolojik durumlar Kollajen doku hastalıkları

3 Nefes darlığı (PHT)

4 Kardiyojenik pulmoner ödem nedenleri
Ritm bozukluğu Kardiyomyopati Kapak hastalığı Hipertansiyon Aşırı sıvı yükleme Anemi Perikardiyal efüzyon Akut böbrek yetmezliği

5

6

7 Yaygın ral ve ronküs duyulması

8 Sağ üst lopta ödem

9 Plevral efüzyon Pankreas pseudo kisti Ürinotoraks Asit
Dressler sendromu

10 Plevral efüzyon Kollajen doku hastalıkları Üremik plevral effüzyon
P emboli İlaçlar Dressler sendromu Asit (Siroz, meigs sendromu, periton diyalizi vs)

11 Plevral efüzyon

12 Hava bronkogramı Alveoler hemoraji Pnömonitis (SLE, kimyasal vs)
Radyasyon Lenfoma Bronşioloalveoler kanser

13 Alveoler hemoraji

14 Kelebek kanadı görüntüsü

15 Kalsifikasyon

16

17 Kronik öksürük

18 Aspirasyon pnömonisi Özofagus hastalıkları Nörolojik hastalıklar
Polimyozit

19 Hipoksemi Şant (Konjenital kalp hastalığı vs)
Kronik karaciğer hastalığı (Siroz) Hipoventilasyon Pankreatit İnterstisyel akciğer hastalıkları (Kollajen doku hast) Vaskülit

20 ARDS Mide içeriğinin aspirasyonu Fırsatçı enfeksiyonlar Pankreatit
Nörojenik pulmonar ödem Sepsis Emboli

21 Diffüz pulmoner fibrozis
IPF Kollajen doku hastalıkları Mide aspirasyonu İlaçlar Asbestoz İnflamatuvar barsak hastalıkları

22

23 Meflokin toksisitesi

24 Romatoid artrit RA Obliteratif bronşiolit

25 Pnömoni KBY Kalp yetmezliği Diabet Nefrotik sendrom Aspirasyon

26 Pulmoner emboli Nörolojik hastalık Nefrotik sendrom Multipl myelom
Polistemi Antifosfolipid sendromu Hematolojik hastalık İnflamatuvar barsak hastalığı Behçet hastalığı

27 Akciğer dışı solunum yetmezliği nedenleri
Obesite Nörolojik hastalık Uyku apne sendromu Akromegali Cushing Senrdomu Hipotiroidi

28 Hematolojik hastalıklar
Lökozlar Akciğer tutulumu beklendiğinden daha sıktır. Nötropeniye bağlı her türlü enfeksiyon sık Enfeksyionu tümörden ayırmak güç Mediastinal lenf nodu tutulumu Kanama pıhtılaşma bozuklukları

29 Hematolojik hastalıklar

30 Nöromusküler hastalıklar
Nörojenik solunum paternleri Hipoventilasyon Hiperventilasyon İkisi birden

31 Nöromusküler hastalıklar
Parkinson hastalığı Pnömoni Pulmoner embolidir. Üst solunum yolu obstrüksiyonu

32 Endokrin sistem hastalıkları
Obezite ve malnütrisyon Restriktif defekt VK, TAK hafif azalır FRC belirgin azalır Kas zayıflığı

33 Endokrin sistem hastalıkları
Adrenal bozuklukları Cushing sendromunda obezite ve hipokalemiye bağlı kas zayıflığı nedeniyle nefes darlığı ortaya çıkar. Mediastinal yağlanma görülür ve tüberküloz riski artar. Obstrüktif sleep-apne sıktır.

34 Gebelik ve jinekolojik durumlar
Over hiperstimulasyon sendromu Meigs sendromu

35 Gebelik ve jinekolojik durumlar
Nefes darlığı ve alkaloz Astım sarkoidoz, bronşektazi, kistik fibrozis, kifoskolyoz, fibrozan alveolitis, kronik hava yolu daralmaları, pnömonektomi, alveoler proteinozis ve akciğer transplantasyonundan sonra bile gebeliğin başarıyla tamamlanabileceği bildirilmiştir. Doğumda ve lohusalık döneminde pnömomediastinum Pulmoner hipertansiyon kötüleşebilir Amniotik sıvı embolisi ve hava embolisi Preeklamsiye bağlı pulmoner ödem ve pulmoner trombo emboli Gebelik kardiyomyopatisi İlaca bağlı pulmoner ödem

36 Gebelik ve jinekolojik durumlar (Over hiperstimulasyon sendromu)
Ovulasyon induksiyonu nu takiben hastaların %1’inde yaşamı tehdit eden çoklu organ yetmezliği görülür. Asit, hemokonsantrasyon, hiperkoagülabilite, oliguri ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma görülür. Plevral efüzyon ve ARDS gelişebilir. En etkili tedavi asitin ve over kistinin boşaltılmasıdır. Diüretik tedavisi bazen işe yarayabilir. Overlerden aşırı sitokin ve vazoaktif madde salgılanmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir.

37 Gebelik ve jinekolojik durumlar
Meigs sendromu Benign over tümörü asit ve plevral efüzyon Yüzde 70 oranında sağda %20 bilateral Primer hastalığın tedavi edilmesinden sonra 3 hafta içinde plevra sıvısı kendiliğinden düzelir.


"SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları