Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

2 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
İnsanların yaşamlarını ve geçimlerini sürdürebilmek için yaptığı üretim,dağıtım,tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütününe ekonomi adı verilir.

3 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Ekonomide farklı iş kollarını kapsayan birimler tarım,sanayi ve hizmet sektörleri olarak üçe ayrılır.

4 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Bu sektörlerin ülke içindeki oranı ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.

5 TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

6 TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Coğrafi Konum Yer şekilleri İklim Nüfus ve Yerleşme

7 COĞRAFİ KONUM

8 COĞRAFİ KONUM Türkiye coğrafi konum itibariyle orta kuşakta ve Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında merkezi durumdadır.

9 Türkiye’nin uluslar arası alanda şu özellikleri ortaya çıkmaktadır;
Ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri farklı olan Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumundadır. Türkiye

10 Türkiye’nin uluslar arası alanda şu özellikleri ortaya çıkmaktadır;
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetleri’nin dünya ile her yönden bağlantısını sağlayan önemli bir konumdadır.

11 Türkiye’nin uluslar arası alanda şu özellikleri ortaya çıkmaktadır
Türkiye, genel olarak hem ekim-dikim hem de sanayide komşularına göre ileri bir durumdadır.

12 YER ŞEKİLLERİ

13 YER ŞEKİLLERİ Ülkemiz yüzey şekilleri açısından çok çeşitlilik göstermektedir.

14 YER ŞEKİLLERİ Ovalar çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlar.

15 YER ŞEKİLLERİ Yaylalar hayvancılığın gelişmesini sağlamaktadır.

16 YER ŞEKİLLERİ Dağlık alanlardaki derin ve geniş akarsu vadileri, barajların yapılmasına uygundur.

17 YER ŞEKİLLERİ Ülkemiz arazilerinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması tarım,sanayi,ulaşım başta olmak üzere bir çok ekonomik faaliyeti olumsuz etkiler.

18 YER ŞEKİLLERİ Yükselti ve engebenin az olduğu yerler ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilemiştir.

19 İklim

20 İklim Ülkemizde hüküm süren çeşitli iklim koşulları, dünyanın birçok bölgesinde yetişen ürünlerin üretilmesini sağlar.

21 İklim İklim bir yerde yapılan ekonomik faaliyetler üzerinde doğrudan ya da dolaylı şekilde bir etkiye sahiptir.

22 İklim Ülkemizde farklı iklimlerin olması ekonomik faaliyetlerin de çeşitlenmesini sağlamıştır.

23 İklim Bölgelerimizde farklı iklimlere bağlı olarak farklı ürünler yetişir.

24 KARADENİZ Fındık Tütün Mısır

25 AKDENİZ Narenciye Muz

26 EGE VE MARMARA ZEYTİN

27 GÜNEYDOĞU ANADOLU PAMUK

28 İÇ VE DOĞU ANADOLU TAHILLAR NOHUT

29 İklim Bu tarım ürünlerine bağlı olarak kurulan fabrikalar ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlar.

30 İklim Ülkemizdeki turistik faaliyetlerin çeşitliliği üzerinde de iklimin etkisi vardır.

31 İklim İklim koşulları sanayi faaliyetlerinin dağılışında ve gelişmesinde önemli bir role sahiptir.

32 NÜFUS VE YERLEŞME

33 NÜFUS VE YERLEŞME Ekonomik etkinliklerde, nüfus ve yerleşmenin önemli bir yeri vardır. Ülkemiz; tarım, sanayi, ticaret gibi çeşitli iş kollarında çalışan insan gücü açısından büyük potansiyele sahiptir.

34 NÜFUS VE YERLEŞME Ülkemizde şehirleşme ve şehir nüfusu hızla artmaktadır. Nüfusumuzun yarıdan fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Bu durum, hem eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesinde hem de sanayileşmenin ilerlemesinde kolaylık sağlamaktadır.

35 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

36 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Çok çeşitli tarımsal ürünler yetiştirilmektedir.

37 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

38 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Kömür, demir, bakır ve krom yatakları yönünden oldukça zengindir.

39 KÖMÜR

40 BAKIR

41 ELAZIĞ-KROM

42 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Doğal ve tarihi zenginlikler, “bacasız sanayi” olarak kabul edilen turizm sektörünün gelişmesi için son derece uygundur.

43 MANAVGAT

44 Anamur-Mamure Kalesi

45 Seytan Köprüsü Şelalesi

46 KAPODOKYA

47 BEYPAZARI

48 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Genç ve dinamik bir nüfus potansiyeli vardır.


"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları