Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZDE NÜFUS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZDE NÜFUS."— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZDE NÜFUS

2 NÜFUS COĞRAFYASI Nüfus nedir ?
Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta,o yerin nüfusunu verir. Nüfus sayımı ile: O yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere göre sayısı, medeni durumu,mesleklere dağılım,seçmen sayısı,şehir nüfusu, nüfusun yoğun olduğu yerler. Bir yerde km2, ye düşen insan sayısı, o yerin nüfus yoğunluğudur.

3 TÜRKİYE’DE NÜFUS Türkiye’de Nüfus Dağılışı
Türkiye’de nüfusun dağılımında iklim,yer şekillerii,ulaşım,tarım olanakları,madenler gibi doğal ve ekenomik koşulların etkisi vardır. Bu koşulların elverişli olduğu yerler sık nüfuslanmıştır. Arazinin dağlık ve engebeli olduğu, tarım alanlarının az bulunduğu önemli yolların uzağında kalan, endüstri ve ticaretin gelişmediği yerler seyrek nüfusludur.

4 Hızlı Nüfus Artışının Getirdiği Sorunlar
Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi arttırır . Kişi başına düşen ulusal gelir payı azalır. Ekonomik bağımlılık oranı yükselir. Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar. Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır . Çarpık kentleşme görülür.

5 Türkiye’de Nüfus Yoğun Olduğu Yerler
1.Çatalca-Kocaeli Bölümü ve Marmara Bölgesi, 2.Ege Bölümü, 3.Çukurova ve Akdeniz kıyı kesimi, 4.Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, 5.İç Kesimlerde verimli alüvyal ovalar.

6 Türkiye’de Nüfus Seyrek Olduğu Yerler
1.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, 2.Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yüksek platolar, 3.Hakkari Bölümü(Doğu Anadolu) 4.Menteşe Yöresi(Akdeniz) 5.Teke ve Taşeli platoları(Akdeniz) 6.Yıldız Dağları Bölümü(Marmara)

7 Nüfus Yoğunluğu Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır.nüfus yoğunluğu 3 farklı biçimde ifade edilir. 1.Aritmetik nüfus yoğunluğu 2.Tarımsal nüfus yoğunluğu 3.Fizyolojik nüfus yoğunluğu

8

9 Aritmetik nüfus yoğunluğu
Bir bölgenin veya ülkenin toplam nüfusunun bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur. Aritmetik nüfus yoğunluğu, ülkenin gelişmişlik durumunu,nüfuslanma özelliğini ifade etmez,sadece ülkenin yüzölçümü hakkında bilgi verir.

10

11 Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Bir ülkenin tarımla geçinen kırsal nüfusunun, toplam arazisine bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir. Tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanlarının genişliği hakkında bilgi verir. Dağlık bölgelerde tarım alanları dar olduğu için ve yağışların fazla olduğu yerlerde sulamaya gerek duyulmadan tarım yapıla bildiği için, kırsal nüfus fazladır. Dağlık ve engebeli yerlerde tarım arazisi az olacağı için tarımsal nüfus yoğunluğu’da az olabilir.

12

13 Fizyolojik Nüfus yoğunluğu
Bir ülkenin toplam nüfusun,tarım alanları yüzölçümüne bölünmesi sonucu ele edilen nüfus yoğunluğudur. Fizyolojik nüfus yoğunluğu,nüfusun tamamını tarımla geçiniyor kabul ettiği için yanıltıcı sonuçlar verebilir.

14

15 NÜFUS HAREKETLERİ İç Göçler
Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda her hangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken,kırsal nüfus azalmaktadır. İç göçler; Kırsal alandan kırsal alana Kırsal alandan kentlere Kentlerden kentlere

16 NÜFUS HAREKETLERİ Dış göçler
Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır Dış göçler oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır 1.Zorunlu Göçler 2.Yer değiştirme Göçleri 3.Gönüllü Göçler 4.İş Gücü Göçleri 5.Beyin Göçleri

17 Zorunlu göçler:Savaş,baskı veya zulümden kaçarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir. Yer değiştirme:Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan değişikliktir. Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan antlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır

18 Gönüllü göçler: insanların çeşitli nedenlerle kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir. İş gücü Göçleri: İnsanların,işsizliğin daha fazla olduğu geri kalmış ülkelerden iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir yılından itibaren, Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine işci göçü olmuştur.

19 Beyin göçü : iyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. 2.dünya savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.

20 YERLEŞLEŞME COĞRAFYASI
YERLEŞME NEDİR? İnsanların barındığı ve geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştığı yeri kapsayan alandır. Ancak yer yüzünün tamamı yerleşmeye uygun değildir. Doğal ve ekenomik kökenli bazı etmenler yerleşimleri sınırlamaktadır. Yerleşmeyi Sınırlayan Etmenler: Denizler Kutuplar Çöller Ormanlar

21 Yer şekilleri Toprak özellikleri Ekonomik özellikler Ulaşım olanakları

22 TÜRKİYE’DE YERLEŞME Türkiye’de Yerleşmeler:
Türkiye’de yerleşmeler ekonomik etkinliğe bağlı olarak ikiye ayrılır. Sürekli Yerleşmeler Geçici Yerleşmeler Sürekli Yerleşmeler: Türkiye’de sürekli yerleşmeler ekonomik etkinliklerine ve idari yapılarına göre gruplandırılır. Kent Yerleşmeleri Kır Yerleşmeleri


"ÜLKEMİZDE NÜFUS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları