Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA"— Sunum transkripti:

1 YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA
ONDALIK KESİRLER ONDALIK KESİRLER BASAMAK ADLARI YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA

2 Ondalık Kesirler Yandaki şekli inceleyiniz. Şekil 10 eş parçaya bölünmüş ve eş parçalardan 6 tanesi taranmıştır. Bu kesir, 10 şeklinde yazılır kesri, “0.6” şeklinde yazılır ve “sıfır tam onda altı” diye okunur.

3 Ondalık kesirlerin virgülden önceki kısmına “tam kısım” virgülden sonraki kısmına da “kesir kısmı ”denir. Örnek: Okunuşu ile “yedi tam yüzde elli üç” olarak verilen ondalık kesri virgül kullanarak yazalım. Çözüm: Verilen sayının tam kısmı 4,kesir kısmı ise 52 dir.Buna göre sayı, 4,52 Tam kısım Ondalık kısım

4 1 5 23 ve benzerleri ondalık kesirlerdir. 10 100 1000
Paydası,10 tam kuvveti olan(veya 10 un tam kuvveti olarak düzenlenebilen) kesirlere ondalık kesir denir. ve benzerleri ondalık kesirlerdir. Yukarıdaki gibi paydaları olan kesirlere ondalık kesir denir. ÖRNEKLER: Aşağıdaki ondalık kesirlerin virgüllü yazılışı, karşılarında gösterilmiştir. İnceleyiniz. = 0,22 “sıfır tam yüzde yirmi iki” = 0,3 “sıfır tam onda üç” = 2,3 “iki tam onda üç”

5 Virgül “,” kullanarak yazılmış bir ondalık kesri okurken, tam kısım okunur “tam” denir.
Virgülden sonra bir basamak varsa “onda", iki basamak varsa “yüzde", üç Basamak varsa “binde”,…sözcüklerden uygun olanı söylenir ve sayı okunur.

6 ONDALIK KESİRLERDE BASAMAK ADLARI
Ondalık kesirlerin basamakları, virgülden sağa doğru; onda birler, yüzde birler, binde birler,…diye adlandırılır. Virgülden itibaren sola doğru;birler,onlar,yüzler,…diye adlandırılır. Örnek:2173,8946 ondalık kesrinin, tam ve kesir kısmının basamak adlarını yazalım: 2173,8946 On binde birler basamağı Binde birler basamağı Yüzde birler basamağı Onda birler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı

7 ONDALIK KESİRLERDE RAKAMLARIN SAYI DEĞERLERİ VE BASAMAK DEĞERLERİ
Her basamak, sağındaki basamağın 10 katı, solundaki basamağın 10 da biridir.Böylece,kullanılan onluk sayma sisteminde basamakların sağa ve sola doğru sonsuza uzandığı görülür. ONDALIK KESİRLERDE RAKAMLARIN SAYI DEĞERLERİ VE BASAMAK DEĞERLERİ Tam kısmı Kesir kısmı 53,6794 Sayı değerleri 4 9 7 6 3 5

8 Örnek :516,743 ondalık kesrinin basamakları ve basamaklarının rakamlarının basamak değerlerini belirleyelim. Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Onda birler basamağı Yüzde birler basamağı Binde birler basamağı SAYI 5 1 6 , 7 4 3 Basamak değeri 500 10 0,7 0,04 0,003

9 TAM SAYILI ONDALIK KESRİ VİRGÜLLE YAZMA
Aşağıdaki ondalık kesirleri, virgüllü olarak yazalım: 1) = 27,8 “yirmi yedi tam onda sekiz” 2) = 12,16 “on iki tam yüzde on altı” 3) =248,419 “iki yüz kırk sekiz tam binde dört yüz on dokuz” Tam sayılı bir ondalık kesri, virgüllü olarak yazarken; tam sayı kısmı, tam sayı olarak(virgülden önce)yazılır. Kesirli kısım ise, pay ve paydanın basamak sayısına göre virgülle ayrılarak yazılır.

10 ONDALIK KESİRLERİ YUVARLAMA,TOPLAMA VE ÇIKARMA
Örnek :0,748 ondalık kesrini en yakın yüzde birler basamağına yuvarlayalım: 0,748 (yüzde birler basamağın sağındaki rakama bakılır) 8>5 olduğundan,4+1=5 şeklinde yapılır. O halde ; 0, ≈ ,75 dir. UYARILAR

11 Yuvarlanması istenen sayının en son basamağındaki rakam ile 5 arasındaki karşılaştırma yaptırılır. Basamaktaki rakam 5’ten büyük veya eşit ise sol basamaktaki rakamın bir artacağı vurgulanır. Ondalık kesirlerde yuvarlanılması istenilen basamaktaki rakamın sağına bakılır. Rakam 5 ve 5’ten büyük ise bu basamağın solundaki rakam “1” arttırılır,5’ten küçük ise rakam aynen kalır. Her iki durumda da yuvarlanılması istenilen basamağın sağındaki sayılar yazılmaz.

12 1,42’ye onda birler basamağında 1,4 olarak yuvarlayalım.
SORU: Birisi 1,55m diğeri 1,42m uzunluğundaki iki ipi, uç uca ekleyip 2 eş parçaya ayırırsak her parça ne kadar olur? 1,42’ye onda birler basamağında 1,4 olarak yuvarlayalım. 1,552’i onda birler basamağında 1,6 olarak yuvarlayalım. 1,6 ile 1,4’ün toplamı 3 olur. 3’ün yarısı 1,5’tur.

13 Ondalık kesirleri çözümler.
KAZANIMLAR Ondalık kesirleri çözümler. Ondalık kesirleri, belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. HAZIRLAYAN MERVE AYDIN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 2/A (GECE)


"YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları