Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

2 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)
TEK SINAVLI BİR SİSTEMDEN ÇOK SINAVLI SİSTEME

3 Yeni sisteme neden ihtiyaç duyuldu?
Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Orta ve uzun vadede ders dışı sosyal,kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri değerlendirmek.

4 Yapılan bu yenilikler nelerdir?
Telafi imkânının sağlanması, Merkezi ortak sınavların iki okul gününde yapılması, Ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, Merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması gibi yenilikleri içermektedir.

5 Modelin Uygulanması 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak;
altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. 8. sınıfta her dönem 6 dersten birer kez olmak üzere yılda 12 sınava girecek. 

6 Sınavlar hangi derslerden yapılacak?
Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

7 Ortak değerlendirmeler,
Her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, Üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek

8 YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI Tahmini Sınav Takvimi

9

10 YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI
Her dersten tahmini olarak 20’şer çoktan seçmeli ve 4 seçenekli soru sorulacak Yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecek, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden öğrencilerin derslerden aldıkları puanlar hesaplanacaktır. Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecektir

11 MEB, 1. dönem merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Kasım ayının son haftasında,
2. dönemin ise 2015 yılı Nisan ayının son haftasında yapılmasını planlamaktadır.

12 BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVDA DERSLERİN KONULARI
Türkçe: Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama Matematik: Geometri Örüntü ve Süslemeler, Dönüşüm Geometrisi, Olasılık ve İstatistik Tablo ve Grafikler, Sayılar Üslü Sayılar, Köklü Sayılar,  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Fen ve Teknoloji: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım, Kuvvet ve Hareket Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Zekat, Hac ve Kurban İbadeti, Kaza ve Kader İngilizce: Frienship, Road to Success, Improving One's Looks

13 Sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi?

14 Öğrenciler sınava geç gelirse ek süre verilecek mi?
Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecektir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

15 Sınav esnasında öğrenciler dışarı çıkabilecek mi?
Ortak sınavlar, sınav kılavuzunda ilan edilen saatlerde başlayacaktır. Sınava geç kalan öğrenciler, başlama saatinden sonra ilk on beş dakika sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacaklardır. İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacaktır.

16 Telafi sınavına kimler girebilecek?
Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir.

17 Sınava katılamayan öğrenciler yasal olarak belgelenebilen ve yönetmeliği göre geçerli bir mazereti varsa giremediği ortak sınava önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavına katılacaktır. •Mazeret sınav soruları farklı olacaktır. •Mazeret sınavları da merkezi olacaktır,

18 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi?
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir.

19 Sınav güvenliği nasıl sağlanacak?
Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilecek. Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılacak. Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulacak.

20 Merkezi değerlendirmelerde kitapçık türleri olacak mı
Merkezi değerlendirmelerde kitapçık türleri olacak mı? Soru kitapçıkları kişiye özgü mü hazırlanacak? Merkezi değerlendirme yazılılarında sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacaktır. Bu aşamada kişiye özgü kitapçık uygulanması düşünülmemektedir.

21 Öğrencilerden ücret alınacak mı?
Herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecektir.

22 Merkezi ortak sınavlarda üst araması vb. uygulamalar olacak mı?
Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

23 İlkokuldan itibaren aynı eğitim kurumunda okuyan bir öğrenci, lisede de kendi kurumunda devam etmek istiyorsa ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı sınavlara katılmak istemiyorsa ne olacak? Ortak sınavlara öğrenciler bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. İlkokuldan itibaren aynı eğitim kurumunda okuyan bir öğrencinin lisede kendi kurumuna devam etmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Özel okullar durumlarına göre MEB’in belirlediği esaslar doğrultusunda öğrenci alımına devam edeceklerdir.

24 Puanlama Nasıl Yapılacak?
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında ise geçtiğimiz yıllardan farklı hiçbir uygulama söz konusu değildir. Tek farklılık geçen yıl % 70’i alınan SBS yerine bu yıl ortak sınav puanlarının baz alınacak olmasıdır. Yine geçtiğimiz yılda olduğu gibi 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u alınacak, üzerine 8. sınıfta uygulanan ortak sınav puanın %70’i eklenerek puan hesaplamaları yapılacaktır. Bütün öğrencilerin puanları 500 tam puan üzerinden duyurulacaktır.

25 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

26 Yılsonu başarı puanının hesaplanması
not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

27

28 Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması

29 Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı
öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

30

31 Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

32 Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

33 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

34 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?
1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

35 ORTA VADEDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
5. sınıf, ilkokuldan ortaokula alıştırma dönemi gibi değerlendirilecek; 5. sınıfta merkezi sınav yapılmayacaktır. Öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise toplam 36 sınavdan sorumlu olacaktır. 6. sınıfta belirlenen yıl başarı puanının yüzde 10’u, 7. sınıftaki puanın yüzde 20’si, 8. sınıftaki puanın da yüzde 70’i öğrencinin hangi lisede okuyacağını belirleyecektir. Öğrenciler, 3 yılın sonunda elde ettikleri puanla gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacaktır. Tercihler, değerlendirildikten sonra, MEB öğrencileri uygun liselere merkezi olarak yerleştirecektir.

36 Tercih işlemleri nerelerde yapılabilecektir?
Tercih işlemi öğrenci tarafından bireysel olarak internet adresinden yapılabileceği gibi 8’inci sınıfı tamamladığı okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

37 Yerleştirmeye dair genel başvuru şartları nelerdir?
a) 2013–2014 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak, 2 b) Başvuru yapılacak okulun kayıt‐kabul şartlarını taşımak, c) Yerleştirmeye Esas Puana (YEP) sahip olmak.

38 Tercih yapılabilecek minimum puan kaçtır?
Taban puan uygulamasına son verildiğinden tercih yapabilmek için herhangi bir taban puan uygulaması bulunmamaktadır.

39 Tercih edeceğim okul ve programlarla ilgili nasıl bilgi sahibi olabilirim?
Yerleştirmeye Esas Puan sonuçlarına göre öğrenci alan okulların “okul türü ve/veya alan tanıtım bilgileri” adresinde yer almaktadır. Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerine ait alan ve dal tanıtım bilgileri adresinden öğrenilebilmektedir. Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tanıtım bilgileri adresinden öğrenilebilmektedir. Anadolu imam hatip liselerine ait tanıtım bilgileri adresinden öğrenilebilmektedir.

40 Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir.

41 Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir.

42 Nakil işlemleri nasıl yapılacak?
eğitim öğretim yılında hazırlık veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin açık kontenjan bulunan başka bir okula nakil talebinde bulunmaları halinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır.

43 Başka şehirlere de tercih yapılabilir mi?
Öğrenciler il, ilçe ya da bölge sınırlaması olmaksızın yerleştirmeye esas puanı doğrultusunda ülke genelindeki tüm okulları tercih edebileceklerdir. Bu anlamda bir ilden diğer bir ile okul tercihi mümkündür

44 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Yerleştirme (PYBS) İşlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?
eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarına YEP ile öğrenci yerleştirileceğinden PYBS’ye başvuran bütün öğrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak değerlendirilecektir. Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 15 Eylül 2014 saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte 30 Eylül 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir

45 Herhangi bir sebeple tercih işlemini yapamayan öğrencilerin yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmış olmalarına rağmen A ve/veya B grubu tercihlerine göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri; öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, okul kontenjanı, okulun A Grubu yerleştirme taban puanı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

46 Örgün eğitimde kayıtlı bir öğrenciye açık liseye geçiş hakkı verilecek mi?
Öğrenciler örgün eğitime kayıtlı iken eğer isterlerse açık liseye geçme hakkına sahiptirler. Açık liselerden örgün eğitime geçiş için ise ilgili genel müdürlüklerce alt yapı çalışmaları yapılmaktadır.

47 Meslek Liselerine tercihsiz yerleştirme yapılacak mı?
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullar Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürüldüğünden, bu okullara yerleştirme sistem üzerinden olacak, dolayısıyla bu okullara tercihsiz yerleştirme yapılamayacaktır.

48 Spor Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesine yerleşen öğrencilerin merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan okullara nakil imkânı var mıdır? Yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesine yerleşen öğrenciler Yerleştirmeye Esas puan ile öğrenci alan okulları istemeleri halinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda nakil yaptırabileceklerdir.

49 Rehber Ögretmen ve Psikolojik Danışman
Tesekkür ederim.. Melike SERT Rehber Ögretmen ve Psikolojik Danışman


"YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları