Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE E (i)-DÖNÜŞÜM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE E (i)-DÖNÜŞÜM."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE E (i)-DÖNÜŞÜM

2

3 Türkiye’de e (i)-Dönüşüm Projeleri
e-fatura mths e-ödeme e-arşiv e-defter kep e-irsaliye e-bilet e-genel kurul

4 E-Fatura Nedir? Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, Satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği, Elektronik bir belgedir.

5 E-Fatura Nedir? E-fatura yeni bir belge türü değildir,
Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir, XML tabanlı uluslararası bir standart olan UBL-TR formatındadır.

6 E-Fatura Mevzuatı 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (05 Mart 2010)
416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (28 Haziran 2012) 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (14 Aralık 2012) 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği (21 Şubat 2013) 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği (30 Aralık 2013)

7 E-Fatura Kapsamı Madeni yağ lisansına sahip olan şirketler ,
Yukarıda belirtilen şirketlerle ticari faaliyeti olan ve 2011 yılı cirosu 25 milyon tl üstü olan şirketler, Kolalı gazozlar, biralar, şaraplar ve diğer alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerini imal veya ithal eden şirketler, Yukarıda belirtilen şirketlerle ticari faaliyeti olan ve 2011 yılı cirosu 10 milyon tl üstü olan şirketler.

8 1 Eylül 2013 Başvuru 31 Aralık 2013 Uygulama
E-Fatura Önemli Tarihler 1 Eylül 2013 Başvuru 31 Aralık 2013 Uygulama 01 Nisan 2014 Tam Uygulama

9 E-Fatura Yöntemleri PORTAL YÖNTEMİ DOĞRUDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ
ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

10 E-Fatura Yöntemleri

11 E-Fatura Portal

12 E-Fatura Özel Entegrasyon
Özel entegratör Özel entegratör

13 E-Fatura Özel Entegrasyon
Faturaların elektronik ortamda; Oluşturulduğu/Yüklenebildiği, Kontrollerin (Şema & Şematron) yapıldığı, Mükellef adınıza Mühürlendiği, Gönderildiği/Alındığı, Saklandığı, Sürecin her aşamasının takip ve İbraz edildiği, Tarafları arasında dolaşımının güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlandığı, GİB tarafından kuralları geliştirilmiş hizmetler bütünüdür.

14 E-Fatura Özel Entegrasyon
Entegratör firma sertifikasyonlarını tamamlamış, tüm lisans ve onaylarını almış olmalıdır, Yazılımlar ile entegrasyon çözümleri olmalıdır, Entegratörlük yazılımları GİB sistematiğine ve kurallarına göre çalışıyor ve güncelleniyor olmalıdır, Güvenilir olmalıdır, Tüm e-dönüşüm süreçlerinde yanınızda olmalıdır, Destek hizmetlerini verebilmelidir, Alternatif ürünler ve çözümler sunabilmelidir.

15 E-Fatura Önemli Linkler

16 E-Defter Nedir Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, Bastırılmaksızın kaydedilen, Değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alındığı, İlgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

17 E-Defter Nedir? Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır, İmza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır, Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL formatı kullanılacaktır, Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulmaktadır.

18 E-Defter Kapsamı Madeni yağ lisansına sahip olan şirketler,
Yukarıda belirtilen şirketlerle ticari faaliyeti olan ve 2011 yılı cirosu 25 milyon tl üstü olan şirketler, Kolalı gazozlar, biralar, şaraplar ve diğer alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerini imal veya ithal eden şirketler, Yukarıda belirtilen şirketlerle ticari faaliyeti olan ve 2011 yılı cirosu 10 milyon tl üstü olan şirketler.

19 E-Defter Uygulamasına Geçiş Tarihleri
Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01/01/2015 tarihinden itibaren, Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, Özel hesap dönemine tabi olanların 01/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

20 E-Arşiv Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak; Faturanın elektronik ortamda oluşturulması, Elektronik ortamda muhafazası, İbrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamadır.

21 E-Arşiv Nedir? 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etme zorundadır, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar, Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

22


"TÜRKİYE’DE E (i)-DÖNÜŞÜM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları