Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KPSS SORULARI KLASİK MAKRO İKTİSAT TEORİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KPSS SORULARI KLASİK MAKRO İKTİSAT TEORİSİ"— Sunum transkripti:

1 KPSS SORULARI KLASİK MAKRO İKTİSAT TEORİSİ

2 Nominal faiz oranı %50,beklenen enflasyon oranı %150 ise reel faiz oranı yüzde kaçtır?
a) -80 b) -40 c) 0 d) 50 e) -100 Çözüm ; Reel faiz oranı= nominal faiz oranı – beklenen enflasyon oranı Formül bu olmakla birlikte, enflasyon oranı %10 dan yüksek olan durumlarda bu hesaplama şekli yanlış sonuçlar verir. Enf. Oranı %10’dan yüksek olan durumlarda hesaplama şekli; R = (1+faiz oranı / 1+ enf .oranı)- 1 = ( / ) – 1 = (1.50 / 2.50)- 1 = 0,6 – 1 = - 0,4 = - %40 Cevap B (2001)

3 2. Klasiklere göre devlet harcamalarının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) İhracatın artmasına b) Toplam arzın düşmesine c) İthalatın artmasına d) Yatırımların artmasına e) Fiyatların artmasına (2002)

4 3. Nominal faiz oranı,reel faiz oranı ve enflasyon oranı arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Her üçü de birlikte artar ve azalır. b) Enflasyon oranı sıfıra yaklaştıkça,reel faiz oranı nominal faiz oranına yaklaşır. c) Enflasyon oranı ile nominal faiz oranının toplamı reel faiz oranına eşittir. d) Reel faiz oranı nominal faiz oranından daha düşerse,enflasyon oranı azalıyor demektir. e) Enflasyon oranı nominal faiz oranından hızlı artarsa, reel faiz oranı artar. (2003)

5 4. Klasik yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Para arzı iki katına çıkarsa fiyat seviyesi de iki katına çıkar. b) Fiyat düzeyi artarsa ekonominin üretim düzeyi düşer. c) Fiyat düzeyi artsa da reel ücretler değişmez. d) Ekonomi tam istihdam düzeyindedir. e) Para talebi ile faiz oranı arasında ilişki yoktur. (2004)

6 5.Miktar teorisinin Cambridge ve Fischer versiyonlarını birbirleriyle özdeş hale getiren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? a) v=1/k b) v/k c) v/k² d) v=k½ e) v=1/k² (2005) M.V=P.Y M=k.PY Eşitlikten v=1\k elde edilir.

7 6. Klasik yaklaşıma göre, piyasa intibakının gerçekleşmesini sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? a) Fiyat istikrarı b) Faiz etkisi c) Ücret fiyatlarının esnekliği d) politika müdahaleleri e) Uluslararası ticaret dengeleri (2005)

8 7. Piyasa faiz oranı bireylerin normal kabul ettikleri düzeyin altında ise bireylerin davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İhtiyaç amacı ile para talebi azalır. b) Spekülasyon amacı ile para talebi artar. c) Spekülasyon amacı ile para talebi azalır. d) İşlem amacı ile para talebi azalır. e) İhtiyaç amacı ile para talebi artar. (2005)

9 8. Halkın nominal gelirinin para olarak tutulan oranı (k) 0,5 halkın sabit fiyatlarla gelirinin değeri 50 milyon ytl ve para arzı 100 milyon ytl ise klsik miktar teorisinin cambridge yaklaşımına göre genel fiyat düzeyi kaç milyon ytl dir? a) 0, b) c) d) e) 10 (2005) M=k.P.Y 100=0.5x50xP P=4 olur.

10 9. Aşağıdakilerden hangisi fisher denklemini ifade eder?
a) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı-Beklenen enflasyon b) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Beklenen enflasyon c) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Gerçekleşen enflasyon d) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı+Gerçekleşen enflasyon e) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı-Gerçekleşen enflasyon (2006)

11 10. Fiyatlar genel düzeyi (P),reel gelir (y), para arzı (M) ve paranın dolanım hızı (V) arasında bir ilişki kuran mübadele denklemine göre, paranın dolanım hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir? a) Py-M b) Py c) Py/M d) MPy e) M/Py (2007) M.V=P.Y V=P.Y/M olur.

12 11.Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılardan biri değildir?
a) L. Walras b) A. Smith c) D. Ricardo d) J. S. Mill e) K. Marx (2007)

13 12. Klasik iktisada göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Her arz kendi talebini yaratır. b) Toplam gelirdeki değişmeler para talebini etkilemez. c) Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken, efektif taleptir. d) Toplam çıktı düzeyini belirleyen değişken,para arzıdır. e) Toplam talepteki değişmeler potansiyel milli geliri etkiler. (2007)

14 13. Paranın miktar teorisine göre para talebi aşağıdakilerden hangisinde verilenlere bağlıdır?
a) Reel gelir,Fiyatlar genel düzeyi,Faiz oranı b) Nominal gelir,Faiz oranı c) Reel gelir,Faiz oranı d) Reel gelir,Fiyatlar genel düzeyi e) Fiyatlar genel düzeyi,Faiz oranı (2007)

15 14. Her arz kendi talebini yaratır şeklindeki say yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? a) Malthus b) Ricardo c) Keynes d) Nassau Senior e) Weber (2008)

16 15. Miktar teorisini ilk kez bir para talebi olarak yazan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Patinkin yaklaşımı b) Keynesgil para talebi fonksiyonu c) Tobin’in portföy dengesi d) Say yasası e) Cambridge nakit dengesi yaklaşımı (2008)

17 16. Tam istihdam gelir düzeyi kavramını ilk olarak hangi iktisatçılar tarafından kullanılmıştır?
a) Yeni klasikler b) Klasikler c) Keynesyenler d) Parasalcılar e) Reel iş çevrim tesisyenleri (2008)

18 17. Say yasası göz önünde bulundurulduğunda, ekonomik bunalımının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hatalı kur politikalarının uygulanması b) Hatalı maliye politikalarının uygulanması c) Toplam talepteki azalma d) Potansiyel Gayrisafi yurtiçi hasıladaki azalma e) İşsizlik oranlarındaki hızlı artış (2008)

19 18. Aşağıdakilerden hangisine göre paranın dolaşım hızı sabittir?
a) Cambridge iktisatçıları b) Marshall ve Pigau c) Keynes d) Klasik iktisatçılar e) Friedman (2008)


"KPSS SORULARI KLASİK MAKRO İKTİSAT TEORİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları