Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA NEDİR?

2 PAZARLAMA Pazarlama işletmelerin müşterileri için değer yaratma ve karşılığında da müşterilerden değer sağlamak için güçlü müşteri ilişkileri oluşturma sürecidir.

3 PAZARLAMA SÜRECİ Pazarın ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlamak Müşteri yönelimli pazarlama stratejileri oluşturmak Üstün değer sunan bütünleşik pazarlama programı oluşturmak Karlı ilişki oluşturmak ve müşteri memnuniyeti yaratmak Karlılık ve müşteri değeri yaratmak için müşterilerden değer elde etmek

4

5 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK
TALEP

6 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK İHTİYAÇ
Yokluğunda rahatsızlık yaratan durum * Fiziksel ihtiyaçlar (Yeme, içme, barınma) * Sosyal ihtiyaçlar (Ait olma, sevilme vb.)

7 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK İSTEK
İhtiyaçların kültür ve kişilik özelliklerle şekillenen biçimi. Örn, Bir Çinli çin yemeği tercih ederken, Amerikalı hamburgeri, Türk ise Adana Kebabı tercih etmektedir. Türkiye’deki domates üreticisi en iyi kırmızı domateslerini İsveç’deki tedarikçiye gönderdiğinde tedarikçinin domatesler konusunda algısı aynı şekilde olamaz. Çünkü İsveç’deki tüketiciler için en iyi domates yeşil domatestir.

8 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK TALEP
Satın alma gücüyle desteklenmiş insan istekleri. Satın alma gücündeki değişimler tüketicilerin tercih ettikleri ürünleri ve markaları etkiler (Gelir düzeyi ve tercih edilen araba markası)

9 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK PAZAR SUNULARI
İhtiyaçlar ve istekler çeşitli pazar sunuları ile karşılanır. Pazar sunuları: Mal, Hizmet, Bilgi, Deneyim bileşimlerinden oluşur.

10 “iSTEKLERE” odaklanıp “İHTİYAÇLAR” bakış açısını kaçırmak.
PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK Pazarlama Miyopisi Satıcıların sundukları ürünlere, ürünlerin yarattığı faydadan ve deneyimden daha fazla önem vermeleri. “iSTEKLERE” odaklanıp “İHTİYAÇLAR” bakış açısını kaçırmak. İhtiyacı daha iyi karşılayan ya da daha ucuz ürün sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden işletmeler müşterilerinde marka deneyimi yaratmaya çalışırlar. (Waltdisney).

11 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK DEĞER VE TATMİN
Üründen elde edilen performans < beklenti İSE; müşteri memnuniyeti düşük Üründen elde edilen performans > beklenti İSE; müşteri memnuniyeti yüksek olur.

12 Tüketiciler genel olarak söz konusu ihtiyacı karşılayacak bir çok mal ve hizmetler karşı karşıyadırlar. Bunları arasında ne şekilde seçim yapacakları, kendilerine sunulan Pazar fırsatları hakkındaki memnuniyetleri bunlara yükledikleri değerlerle ilişkilidir. Memnun müşteri yeniden satın alır ve diğerleriyle ürün hakkındaki olumlu deneyimlerini paylaşır.

13 Pazarlamacıların oluşturacakları beklenti hususunda dikkatli olmaları gerekir.
Beklentileri çok düşük tutarlarsa satın alan müşteriyi memnun etmelerine rağmen yeterli müşteriye ulaşamazlar. Beklentileri çok yüksek tuttukları durumda ise satın alanlar hayal kırıklığına uğrayabilir.

14

15 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK DEĞİŞİMLER VE İLİŞKİLER
Değişim (Exchange): Arzu edilen nesnenin karşılığında bir şey verilerek elde edilmesi durumudur.

16 PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK PAZAR
Gerçek ve potansiyel alıcılardan oluşan bütün. Aynı pazarda yer alan bireyler ortak istek ve ihtiyaçları paylaşırlar

17 Tedarikçiler (suppliers) İşletme (marketer) Rakipler (Competitors)
PAZARI VE MÜŞTERİLERİN İSTEK VE İHTİYAÇLARINI ANLAMAK MODERN PAZARLAMA SİSTEMİ Tedarikçiler (suppliers) İşletme (marketer) Rakipler (Competitors) Aracılar (Marketing intermediaries) Nihai kullanıcılar (Final users)

18

19 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI
Hizmet verilecek müşterilerin seçimi Değer önerisi seçme Pazarlama yönetimi yönelimleri

20 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Hizmet verilecek müşterilerin seçimi
Pazar bölümleme Pazar bölümleme çeşitli değişkenlere göre pazarın müşteri dilimlerine bölünmesidir. Hedef pazar seçimi Hangi Pazar bölümünün seçileceğine karar verilmesine hedef Pazar seçimi denir.

21 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Değer önerisi seçme
Değer önerisi:müşterilerin ihtiyaçlarını tatmin etmek için onlara sunulan fayda ve vaat edilen sözlerdir * farklılaştırma * konumlandırma Değer önerisi markadan markaya değişiklik gösterir. Toyota Sienna Minivan: “çocuklarının istediği ve sizin ihtiyacınız olan her şey var” Red Bull: “vücudunuzu ve zihninizi canlandırın”

22 Sosyal pazarlama yaklaşımı
MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Pazarlama yönetimi yönelimleri Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı Sosyal pazarlama yaklaşımı

23 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Üretim yaklaşımı
Müşteriler uygun olan ve karşılayabildikleri ürünleri tercih ederler yaklaşımı baskın görüştü. Üreticilerin temel tutumu ne olursa olsun üretimin ve dağıtımın etkinliğini arttırmaktı. Bu yaklaşım talebin arzdan büyük olduğu pazar koşullarında geçerli olmaktadır. “Ne üretirsen üret, mutlaka satılır, kar ortaya çıkar”

24 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Ürün yaklaşımı
Ürün kavramı (yaklaşımı) müşteriler en yüksek kaliteyi, performansı, yenilikçi özellikleri bünyesinde barındıran ürünü seçerler. Sürekli olarak devam eden ürün geliştirmeleri söz konusudur. Artan fiyatlarla daha karmaşık ürünler ortaya çıkabilir. Müşteriler ihtiyaçları olmayan hatta gereksiz kabul edilebilecek ürünlere para ödemek zorunda kalırlar.

25 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Satış yaklaşımı
Satış yaklaşımı, üretim kapasitelerinin artması, arzın talebi aşması sonucu doğmuştur. “Verimli üret, reklam yap, satılır, kar edersin”. “Müşteriler, yeterli miktarda işletme ürünlerini alıp, ihtiyacını karşılamaz, bu yüzden ikna edilmeleri gerekmektedir. Uzun dönemli karlı müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi yerine satışlara odaklanma söz konusudur.

26 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Pazarlama yaklaşımı
Hedef pazarın istek ve ihtiyaçlarını bilmek ve rakiplerinin sunduğundan daha iyi bir şekilde arzu edilen memnuniyeti sunma dayanan örgüt hedeflerine ulaşma söz konusudur. Bu yaklaşımda müşteri değerleri ve müşteriye odaklanma satış ve kara giden yolu oluşturur. Temel uğraş noktası ürününüz için doğru müşteriyi bulmak değil, müşteriniz için doğru ürünü bulmaktır.

27 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI

28 Müşteriyi düşünmüyorsanız düşünmüyorsunuz demektir. WELCH

29 MÜŞTERİ YÖNELİMLİ PAZARLAMA STRATEJİSİ TASARIMI Sosyal pazarlama yaklaşımı
Pazarlamacılar geniş toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için bazı sorumluluklar üstlenmelidirler. Bu yaklaşım kuruluş ile müşteriler arasında kısa dönemli değişim ilişkisi yerine toplumsal etkiler konusunda odaklanmayı getirir. İşletmeler pazarlama stratejilerini oluştururken toplumun çıkarlarını, tüketicilerin isteklerini ve işletmenin karını dengelemek zorundadır. Tüketicinin kısa dönemli istekleri ile uzun dönemli refahı arasındaki çatışmanın dengelenmesi söz konusudur.

30

31 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI
İşletmenin pazarlama stratejisi, işletmenin hangi tüketiciye hizmet sunacağının ve bu müşteriler için nasıl değer yaratacağının çerçevesini çizer. Bir sonraki adımda pazarlama yöneticisi bir pazarlama programı hazırlar. Pazarlama programı pazarlama stratejisini eyleme dönüştürerek müşteri ilişkilerini oluşturur.

32 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI (2)
İşletmenin pazarlama karması ve pazarlama stratejisini uygulamak için pazarlama araçlarından oluşur. Bu pazarlama karması elemanları ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadır.

33 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA
Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkilerinin Değişen Yapısı Partnerlerle İlişki Yönetimi

34 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
MÜŞTER DEĞERİ VE TATMİN Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşterilere yüksek değer ve memnuniyet sunarak karlı müşteri ilişkileri oluşturma ve sürdürme sürecidir. Müşterinin Algıladığı Değer: rakiplere nazaran işletmenin sunduklarının tüm yarar ve maliyetlerinin farklılığının değerlendirilmesi durumudur. Müşteri Tatmini: Müşteri memnuniyeti alıcının beklentisine göre ürünün algılanan performansına bağlıdır. Eğer ürünün performansı beklentileri karşılayamazsa, müşteri memnun olmazken, performans beklentileri karşılıyorsa, müşteri memnun olur.

35 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)(2)
İşletmeler müşterileri ile farkı ilişki düzeylerinde değişimi sürdürebilirler. Her bir müşteri ile tek tek ilişki halinde olmak bir ucu oluştururken marka bağımlılığı programları ve standart tutundurma araçlarının kullanılması diğer ucu oluşturur. İşletmeler tüketicilerinde sadakat yaratabilmek için farklı yöntemler denemektedirler. Sıklık pazarlama programları (sık satın alan müşterilerin ödüllendirilmesi), klüp pazarlama programları (üyelerine özel indirimler verme topluluklar oluşturma) bunlara örnek gösterilebilir.

36 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)(3)
MÜŞTERİ İLİŞKİSİ DÜZEYLERİ VE ARAÇLARI Müşteri ilişkileri oluşturmak için finansal ve sosyal yararlar sağlayan yapısal bağlar da söz konusudur. Örneğin, Mckenson eczacılık toptancısı eczanelere bilgisayar ve program vermektedir. Onlardan alışverişin kesildiği durumda bunlar geri alınmaktadır. Sık satın alma programları da müşteri ilişkileri yönetiminde bir araçtır.

37 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri İlişkilerinin Değişen Yapısı
Seçilmiş müşterilerle daha dikkatli ilişki kurma Uzun dönemli ilişki kurma Doğrudan ilişki kurma

38 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri İlişkilerinin Değişen Yapısı
Seçilmiş Müşterilerle daha dikkatli ilişki kurma: İşletmeler her müşteri ile ilişki istemediğine karar vermiştir. Bunun yerine daha az, daha karlı müşteri grubunu hedeflemektedirler.

39 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri İlişkilerinin Değişen Yapısı
Uzun dönemli ilişki kurma Günümüzde işletmeler yeni müşterileri çekmek yerine, varolan müşteriyi elde tutmak ve onunla uzun dönemli ilişki sürdürmeyi hedeflemektedirler.

40 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Müşteri İlişkilerinin Değişen Yapısı
Doğrudan ilişki kurma Doğrudan pazarlama tekniklerinin kullanılması (mağazaya gitmeden satın almalar gerçekleştirilmesi) internet, telefon, mail.

41 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMA Partnerlerle İlişki Yönetimi
İlişki yönetiminde mevcut partnerler ile birlikte hareket etmek önem taşımaktadır. İşletme İçindeki Partnerler İlk olarak pazarlamanın sadece pazarlamacıların işi olmadığı işletmedeki tüm çalışanların müşteri odaklı olması önem taşımaktadır. İşletme Dışındaki Partnerler Tedarikçiler, dağıtım kanalları partnerleri, hatta rakipler

42 MÜŞTERİDEN DEĞER ELDE ETMEK
Müşteri Sadakati ve Müşteriyi Elde Tutma Müşteri Payının Büyümesi Müşteri Değeri Oluşturma

43 MÜŞTERİDEN DEĞER ELDE ETMEK Müşteri Sadakati ve Müşteriyi Elde Tutma
İyi bir şekilde oluşturulmuş müşteri ilişkileri müşteri memnuniyeti yaratır. Memnun olan müşteriler de işletmeye tekrar gelirler ve müşteri sadakatİ oluşur. Yaşamı boyunca müşterilerin işletmeden yapmış oldukları satın alma değeri de müşteri yaşam değerini oluşturur.

44 MÜŞTERİDEN DEĞER ELDE ETMEK Müşteri Payının Büyümesi
İşletmeler ürün kategorileri içerisinde müşterilerin satın alma payının artmasını hedeflerler

45 MÜŞTERİDEN DEĞER ELDE ETMEK Müşteri Değeri Oluşturma
Müşteri değeri işletmenin varolan ve potansiyel müşterilerinin birleşmiş yaşam değeridir.

46 Kelebekler İşletmenin sundukları ile müşterilerin ihtiyaçları arasında iyi uyumun olması. Yüksek kar potansiyeli Gerçek Arkadaşlar İşletmenin sundukları ile müşterilerin ihtiyaçları arasında iyi uyumun olması. Çok yüksek kar potansiyeli Yabancılar İşletmenin sundukları ile müşterilerin ihtiyaçları arasında uyumun az olması. Çok düşük kar potansiyeli Salyangozlar İşletmenin sundukları ile müşterilerin ihtiyaçları arasında uyumun sınırlı olması. Düşük kar potansiyeli Uzun Dönemli Müşteriler Kısa Dönemli Müşteriler Yüksek kâr sağlayanlar Düşük kâr sağlayanlar Tahmini Sadakat Potansiyel Kârlılık Müşteri İlişki Grupları

47 YENİ PAZARLAMA AÇILIMLARI
Yeni dijital çağ Hızlı küreselleşme Sosyal sorumluluk ve etiğe daha fazla önem verilmesi Kar amaçlı olmayan pazarlamanın büyümesi

48 Pazarlama yöneticileri pazarlama stratejisini oluştururken teknolojideki gelişmeleri (özellikle bilgisayar, internet, iletişim, bilgi, ulaşım) izlemelidirler. Hızlı küreselleşmeyi, sosyal olarak duyarlı etik olma hususundaki eğilimleri ve kar amacı gütmeyen pazarlamanın gelişimini göz önüne almak zorundadırlar. Hastaneler okullar, devlet kuruluşları, müzeler…

49


"PAZARLAMA NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları