Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ)"— Sunum transkripti:

1 YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ)
YETİŞKİN KİMDİR? Biyolojik ve yasal olarak 18 yaşını aşmış, kişisel bütünlüğünü kazanmış herkes, yetişkin olarak tanımlanmaktadır. Yetişkinlik kişinin tamamen öz denetimde olduğu noktadır.

2 YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ) NEDİR?
Yetişkin eğitiminde pedagojik eğitim ilkeleri değil, androgojik eğitim ilkeleri geçerlidir. Androgojide temel ilke, yetişkine bir şey öğretilemeyeceği, ancak öğrenmesinin hızlandırılabileceğidir.

3 * Yüksek öğretim kurumlarında verilen - mezuniyet öncesi ve
* Yüksek öğretim kurumlarında verilen - mezuniyet öncesi ve - mezuniyet sonrası eğitim VE * Yaşam boyu sürekli eğitim, yetişkin eğitimi ilkeleriyle yapılandırılması gereken eğitimlerdir.

4 Androgoji İlkeleri : 2) Yetişkin öğrenme sürecine katılmalıdır.
1) Yetişkin güdülenmesi ve başarılı olması için eğitimin amaç ve hedeflerini bilmelidir. 2)  Yetişkin öğrenme sürecine katılmalıdır. 3)  Öğretim yetişkinin sosyal rollerini ve yeteneklerini geliştirici olmalıdır. 4)  Öğrenme için olumlu eğitim ortamı hazırlanmalıdır. 5)  Çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.  

5 6) Öğrenme için yeterli zaman verilmelidir.
Androgoji İlkeleri (devam): 6)  Öğrenme için yeterli zaman verilmelidir. 7) Yetişkinin deneyimleri öğrenme kaynağıdır. Geçmiş deneyimlerin öğrenmeyi etkilediği göz önünde tutulmalı ve yeni öğrenilenler, eskilerle bütünleştirilmelidir. 8) Öğrenilecek konunun ayrıntısı yapısallaştırılmalıdır. Bilgiler basitten karmaşığa gitmeli ve kavrayarak öğrenme sağlanmalıdır. 9) Öğrenilenler arasındaki bağlantının yetişkin tarafından keşfedilmesi sağlanarak ve uygulama ile; öğrenmenin kalıcılığı ve farklı alanlara aktarılabilmesi, gerçekleştirilmelidir.

6 Androgoji İlkeleri (devam):
10)    Öğrenme sonunda geri bildirimle doğru ve yanlışlar verilerek, öğrenmede olumlu tutum geliştirilmelidir. 11)  Sürekli değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme ile öğrenme arttırılmalıdır. 12)   Yetişkinin eğitim programı işlevsel ve dinamik olmalıdır. Bireyin ve toplumun değişen gereksinimlerine göre sürekli şekillendirilmelidir. 13)    Yetişkin öğrenme engelleri olan, olumsuz eğitim ortamı, ilgi duymama, uyumsuzluk, kendisine yararlı olacağına inanmama, öğrenme hızını zorlama, sosyal statü ve görünüşünü uygun bulmama, korkma, bunalma, öfke, korku ve baskı; akılda tutulmalıdır.

7 Yetişkin Eğitiminde Güdüleme (Motivasyon)
1) Güdülemenin temeli, kişinin kendi yeteneğine, gücüne inanması ve güvenmesidir. Yetişkin bilgilendirilerek bu inanç ve güven sağlanmalıdır. 2) Yetişkin, ilgi duyduğu; merak ettiği; kişisel, sosyal, mesleki sorunlarını çözeceğine inandığı; kendisine mutluluk getireceğini düşündüğü ve ön deneyimi olan konuları öğrenmek için güdülenir ve başarılı olur.


"YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları