Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.ÜNİTE C.ETKİLİ İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4.ÜNİTE C.ETKİLİ İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 4.ÜNİTE C.ETKİLİ İLETİŞİM

2 İletişim nedir? İletişim, insanların bilgi,duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmektir.

3 1.İletişimin temel koşulları ve ögeleri
İnsanlar gerek günlük gerekse iş hayatlarında sürekli birbirleriyle iletişim kurarlar.

4 İletişimin gerçekleşmesinde bazı ögelere gereksinim vardır.Bunlar:
-KAYNAK -MESAJ -KANAL -ALICI -GERİ BİLDİRİMDİR

5 a.kaynak Kaynak mesajı oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birimdir.Etkileyici bir iletişimden söz edebilmek için kaynağın güvenilir olması gerekir.Kaynak güvenilir olduğunda alıcının mesajı benimsemesi kolaylaşır.

6 b.mesaj Mesaj,kaynak ile alıcı arasındaki ilişkiyi sağlayan öğedir.Harf,rakam ,ses,ses tonu,yüz anlatımı , her çeşit görsel ve işitsel anlatımlar ,dokunma,kaynağın alıcıya gönderdiği duygu,düşünce ve davranışların kodlanmış halidir .

7 c.kanal İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol veya araçtır.İletişimde gönderici iletisini alıcıya söz,yazı,rakam gibi belli araçlar yardımıyla aktarılır.konuşmada kanal sözdür.

8 ç. alıcı Mesajın ulaşması istenen kişi ya da gruplardır.

9 d.Geri bildirim(dönüt)
Geri bildirim, iletişim sürecinin son aşamasıdır.Alıcının mesaja verdiği cevaplarak tanımlanır.Geri bildirimle ve- rilmek istenilen mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı değerle- nir.

10 2.İletişimin sınıflandırması
Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki sekilde sınıflanır.

11 a.Sözlü iletişim Sözlü iletişim ,dile dayalı ve dil ötesi olarak iki gruba ay- rılmaktadır.Dile dayalı iletişim;duygu,düşünce ve bil- gilerin sözcüklerle aktarılmasıdır. Konuşmalar ve Mektuplar buna örnektir. Dil ötesi iletişim ise sese daya- lı ama sözcükleri içermeyen ögelerdir. Duraksamalar, sesin tonu, konuşma hızı, esneme, gülme, ağlama gibi ögelerde buna örnektir.

12 b. Sözsüz İletişim Sözsüz iletişim, sözlü iletişimi destekleyen, kişinin gerçek duygu ve düşüncelerine ilişkin mesajlar veren mimik ve jestlerden oluşur. Kişiler arası ilişkilerde iletişimin % 65’ine yakın bölümünü sözsüz iletişim oluşturmaktadır. Sözsüz iletişim; göz ilişkisi, yüz ifadesi, vucudun duruşu, kılık kıyafet, mekan kullanımı, dokunma, el kol ve bacakların duruşu ve oturuş biçimi ile gerçekleştirilir.

13 3. İletişimi Etkileyen Engeller
İletişimi etkileyen çeşitli engeller vardır.Bunlardan bazıları şunlardır: Emir vermek, yönlendirmek Uyarmak, gözdağı vermek Ders ve öğüt vermek Çözüm önerisi getirmek Nutuk çekmek Yargılamak, eleştirmek, suçlamak Övmek Alay etmek Soru sormak, sınamak, sorgulamak Oyalamak, konuyu saptırmak

14 Kişiler arasında iletişim oldukça karmaşık ve zordur
Kişiler arasında iletişim oldukça karmaşık ve zordur. Toplumsal yapıya bakıldığında sağlıklı olmayan iletişim modelleri ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren yaşanan olumsuzluklar güvensizliğe neden olmakta ve kişinin açık iletişime geçmesini engellemektedir.Genellikle gerek ailede gerekse okulda otoriteye ve ödül-ceza sistemine dayalı bir yapı mevcuttur.Bu durum bireylerde olumsuz davranışların oluşmasına yol açmaktadır. Kişilerin duygu ve düşüncelerine şekilde ifade ettikleri, hangi sözcükleri seçtikleri ya da nasıl söyledikleri iletişimde önemli bir etkiye sahiptir.

15 4.Gençlerle iletişim kurmanın önemi
Etkili iletişim kurmanın özellikle gençlerin sosyalleşmesi acısından önemi büyüktür. Gencin aile,okul ve akranlarıyla iyi iletişim içinde olması hem başarısı hem de sosyalleşmesi yönünden önemlidir. Aile bireylerinin aralarında kuracakları iletişim paylaşma ve bütünleşmeyi hedeflemelidir.

16 Sağlıklı iletişim kurabilmek için gençlere olumlu duygu ve düşüncelerle yaklaşılmalıdır. Duygu ve düşüncelerin ifadesinde pozitiflerin fazla olması gencin iyi davranışlar kazanması ve etkili etkili iletişim kurmasını sağlar. Eğer aile içinde olumsuz tutum ve davranışlar on plandaysa gençlerde savunmacı bir iletişim ortaya çıkmaktadır.

17 Bununla birlikte okulda yönetici ve öğretmenlerin olumlu yaklaşımı,gencin akranları ile iyi ilişkiler içinde olması etkili iletişim kurulmasına olanak sağlar. Etkili ve iyi bir iletişim gencin huzurlu, başarılı, sabırlı, kaygısız, güvenli, sorumluluğunu bilen, duygu ve düşüncelerini açıklayabilen, eleştirilere açık, sorunlara çözüm getirebilen bireyler olarak yetişmesini sağlar.

18 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

19 SON HALİL CAN AYHAN 9/D


"4.ÜNİTE C.ETKİLİ İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları