Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Present Continuous Tense

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Present Continuous Tense"— Sunum transkripti:

1 Present Continuous Tense
Şimdiki Zaman

2 Clean (v) : sil BE + cleanING : siliyor (AM, IS, ARE + cleanING) Drink (v) : iç BE + drinkING : içiyor Watch (v) : izle, seyret BE + watchING : izliyor

3 go (v) : git BE + goING : gidiyor Pain (v) : boya
(AM, IS, ARE + goING) Pain (v) : boya BE + paintING : boyuyor (AM, IS, ARE + paintING) Wash (v) : yıka BE + washING yıkıyor (AM, IS, ARE + washING)

4 Clean (v) :“temizle”, (BE + cleanING) : temizliyor Ali is cleaning his room. “Ali odasını temizliyor.” I am cleaning my room. “Ben odamı temizliyorum.” They are cleaning their room. “Onlar odalarını temizliyor.”

5 Drink (v) : “iç” (BE + drinkING : içiyor He is drinking his tea. “O çayını içiyor.” I am drinking my tea. “Ben çayımı içiyorum.” The children are drinking their tea. “Çocuklar çaylarını içiyor.”

6 They are reading. Okuyorlar.
Be + verbING Be = am, is, are verbING = readING (am, is, are +readING) I am reading. Okuyorum. She is reading. Okuyor. They are reading. Okuyorlar.

7 Be + verbING Be = am, is, are BE +verbING = BE “am, is, are” +playING I am playing. Oynuyorum. You are playing. Oynuyorsun. He is playing. Oynuyor She is playing. Oynuyor It is playing. Oynuyor. We are playing. Oynuyoruz. You are playing. Oynuyorsunuz. They are playing. Oynuyorlar.

8 FİİLLERE –ING EKLERKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Eğer bir fiil “-e” harfi ile bitiyorsa VE “-e”den önceki harf de SESSİZ ise “-e” düşer. comE comING ridE ridING shakE shakING 2. Eğer fiil “-ie” harfleri ile bitiyorsa bu harfler “y” ye dönüşür. lie ly lyING die dy dyING Eğer fiil tek heceli bir fiil ise ve BİR SESLİ ve BİR SESSİZ harf ile bitiyorsa sondaki SESSİZ HARF çiftler. sit sitTING swim swimMING stop stopPING run runNING

9 FİİLLERE –ING EKLERKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
4. Eğer fiil “-y” harfi ile bitiyorsa ve önceki harfi de SESSİZ ise “-y” düşmez. fly flyING study studyING try tryING 5. Eğer fiil “-ee” harfleri ile bitiyorsa “-e” DÜŞMEZ. see seeING agree agreeING

10 NON-ACTION VERBS “-ING almayan fiiller”
Şimdiki zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları; Now At present At the moment Right now For the time being NON-ACTION VERBS “-ING almayan fiiller” Verbs of possession “aitlik gösteren fiiller” possess, have, own, belong Verbs of feelings “hislerimizle ilgili fiiller” forgive, like, love, hate, prefer, want, dislike, wish etc… Verbs of mind “zihinle, akılla ilgili fiiller” think, know, forget, remember, believe, understand, hope, suppose, etc.. Verbs of senses “duyu organlarımızla ilgili fiiller” taste, smell, see, hear, touch Other verbs “diğer fiiller” seem, look, depend, advise, cost, promise, weigh etc. I am possessing, I am having.. I am liking, I am loving I am thinking, I am knowing…. ………………………………..

11 Ali is watching tv at the moment. (+)
“Ali şimdi televizyon seyrediyor.” IS Ali watching tv at the moment? (?) “Ali şimdi televizyon seyrediyor mu?” Ali is not watching tv at the moment. (-) Ali isn’t watching tv at the moment. (-) “Ali şimdi televizyon seyretmiyor.”


"Present Continuous Tense" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları