Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİKOTİNİN FARMAKOLOJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİKOTİNİN FARMAKOLOJİSİ"— Sunum transkripti:

1 NİKOTİNİN FARMAKOLOJİSİ
Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 AMAÇ Nikotini tanıtmak
Hekimlerin sigara içenlere bakış açısını değiştirmek

3 Amerika Kızılderilileri
MÖ Mısır mumyaları MS 1492 Amerika Kızılderilileri

4 Nikotinin farmakolojisi
Kimyası Farmakokinetiği ve metabolizması Farmakodinamiği - Santral etkileri ve bağımlılık - Diğer etkileri Kardiyovasküler Endokrin Metabolik İmmun sistem

5 Nikotinin kimyası “Nicotiana tabacum” bitkisinin yapraklarından elde edilen bir alkaloid Renksiz, uçucu, sıvı Piridin ve pirolidin halkası içeren tersiyer amin N CH3 I N

6 Nikotinin farmakokinetiği ve metabolizması
Bir sigara 0.8 g tütün, 9-20 mg nikotin içerir Sigara içici %10’nu (1-2 mg) absorbe eder: - yanarak ayrışma ve tahrip - dumanın kısmi inhalasyonu Ufak moleküllü ve lipofilik - kolay emilim Zayıf baz Hücre membranından geçişi pH’ya bağlı

7 Nikotinin farmakokinetiği ve metabolizması
Alkali ortamda non-iyonize kolay emilim Asit ortamda iyonize güç emilim Bronşiyol ve alveollerde - toplam yüzey büyüklüğü - fizyolojik pH 10-20 sn içinde SSS’ne ulaşır Kolay emilim

8 Nikotinin farmakokinetiği ve metabolizması
Yarı ömrü 2 saat Düzenli içenlerde plazma nikotin düzeyi ng/mL Başlıca metabolize olduğu yer karaciğer Metaboliti kotinin. Yarılanma ömrü saat Fatal doz 40 mg ya da saf maddenin bir damlası (iki sigarada bulunan nikotin miktarına eşdeğer)

9 Nikotinin farmakodinamiği
Nikotinin etkileri; Beyin, otonomik gangliyon ve nöromusküler bileşkedeki nikotinik asetilkolin reseptörleri (nAChRs) aracılığıyla gerçekleşir İki tip nikotinik reseptör: - nöromüsküler (2β veya 2β) - nöronal ( ve β subgrupları)

10 Nikotinin farmakodinamiği Nikotinik reseptörlerin özelliği
Agonist bağlama affinitesi ve uyaranlara elektrofizyolojik yanıtta değişkenlik fonksiyonel farklılık Farklı beyin bölgelerinde farklı nikotinik reseptörler yapısal farklılık Nikotinin etkilerindeki çeşitlilik

11 Nikotinin farmakodinamiği
Reseptör uyarımı Reseptör depolarizasyonu Reseptör desensitizasyonu ve bunun sonucunda inhibisyon

12 Nikotinin farmakodinamiği
Nikotinin farmakodinamiğinin anlaşılmasında 2 önemli özellik: Kompleks doz-yanıt ilişkisi Etkileri çok ve karmaşık, toksik, selektif etki yok, terapotik değeri çok sınırlı Kısa süreli maruziyet ile tolerans

13 Nikotinin farmakodinamiği
Doz-yanıt ilişkisi-1: IV düşük doz nikotin (akut etki) Parasempatik gangliyon uyarımı Kardiyak nabız Kan basıncı

14 Nikotinin farmakodinamiği
Doz-yanıt ilişkisi-2: IV yüksek doz nikotin (akut etki) Sempatik gangliyon Adrenal medulla Adrenerjik sinir uçları Karotik-aortik glomus uyarımı Parasempatik gangliyon blokajı Kardiyak nabız Kan basıncı

15 Nikotinin farmakodinamiği
Tolerans: Tekrarlanan dozlarda, ilk dozdan daha az etki Artan dozda nikotin Periferik gangliyon depolarizasyonu ve blokajı Nikotinik asetilkolin reseptör desensitizasyonu Gangliyon blokajı ve tolerans

16 Nikotinin farmakodinamiği
Tolerans-2: Ağır içicilerde kronik nikotin alımı ile SSS’de nikotinik reseptör sayısı artar (“upregulation”)

17 Nikotinin farmakodinamiği
Santral etkiler ve bağımlılık Tip Narkotik analjezikler SSS depresanları Anksiyolitikler Psikomotor uyaranlar Örnek Bağımlılık etkisi Morfin Çok güçlü Eroin Çok güçlü Barbitürat Güçlü Etanol Güçlü Anestezikler Orta Benzodiazepin Orta Amfetamin Güçlü Kokain Çok güçlü Kafein Zayıf Nikotin Çok güçlü

18 Nikotinin farmakodinamiği
Santral etkiler ve bağımlılık . Beyindeki ‘ödüllendirme’ yolu psikostimulan ve pozitif pekiştirici etki (mezolimbik sistem) Dopamin ‘yoksunluk semptomları’ yolu,Yüksek kortikal aktivasyon (“locus coeruleus”) Norepinefrin

19 Nikotinin farmakodinamiği
Santral etkiler ve bağımlılık Nikotinin SSS’de güçlendirici etki yeri mezolimbik bölge Pozitif güçlendirici etki Zevk alma  dopamin  norepinefrin  β endorfin İş performansında artma  asetilkolin Hafızada iyileşme  vazopressin Negatif güçlendirici etki Anksiyete ve gerginlikte azalma  β endorfin Kilo almaktan kaçınma  dopamin  norepinefrin Yoksunluk belirtilerinde iyileşme  asetilkolin  nonkolinerjik nikotinik aktivite?

20 Tütün kullanımı bilinç dışı öğrenilen ve yaşanan bir davranış şekli
Deneme dönemi dışında her gün tekrarlanan madde kullanımı İçme isteğinin engellenemediği düzenli kullanma (kompulsif kullanım)

21 Sigarayı bırakma süreci
Kalıcı değişiklik Deneme Hazırlanma Sürdürme Düşünme Nüks Düşünmeme

22 Quitting smoking is easy, I have done it hundred times..........
Mark Twain

23 Nikotinin farmakodinamiği
Diğer santral ve periferik etkiler Düşük dozda Çizgili kaslarda gevşeme Solunum merkezini uyarma, taşipne Bulantı, kusma Tremor Analjezi Yüksek dozda Solunum merkezi üzerinden felç Periferik etki ile solunum kas blokajı Konvülziyon Entoksikasyonda ölüm nedeni solunum kas felci

24 Nikotinin farmakodinamiği
Kardiyovasküler etkileri Santral etki -Periferik kemoreseptörler -Beyinde doğrudan etki -Spinal kord kaudal kısmına etki -İntrapulmoner kemoreseptörler (?) Periferik etki -Adrenal bezlerden katekolamin salınımı Vasküler sinir uçlarından Sempatoadrenal aktivasyon

25

26 Nikotinin farmakodinamiği
Endokrin etkileri ACTH salınımında artma Ruhsal duruma etki Kortizol salınımında artma Osteoporoz ? İnsülin salınımı, insülin direnci ve Tip II diabet riskinde artma β endorfin salınımı Osteoporoz

27 Nikotinin farmakodinamiği
Metabolik etkileri I. Vücut ağırlığı üzerine etki (içenler ~4 kg daha zayıf) Metabolik hızda artma Mekanizma ? - Olasılıkla katekolamin salınımı ile ilişkili (metabolik hız artışı β bloker ile inhibe) - Yağ oksidasyonunda artma - Leptin düzeyinde artma (leptin, yiyecek alımının negatif, enerji harcanmasının pozitif regülatörü)

28 Nikotinin farmakodinamiği
Metabolik etkileri I. Vücut ağırlığı üzerine etki İştahta azalma Metabolik hızdaki artışa rağmen beklenen kompansatuvar kalori alımı yoktur

29 Nikotinin farmakodinamiği
Metabolik etkileri II. Yağ metabolizması üzerine etki Adrenal korteks uyarımı sonucu lipoliz Serbest yağ asitlerinde artma LDL ve VLDL’de artma HDL düzeyinde azalma

30 Nikotinin farmakodinamiği
İmmun sistem üzerine etkileri Hedef hücre lizisinde azalma T supresör hücre aktivitesinde indüklenme Periferik lökositlerin mitojenik yanıtları üzerine bifazik etki Akut maruziyetle lökosit fonksiyonunda bozulma

31 ÖZET Nikotin Renksiz, uçucu, alkaloid sıvı Çok güçlü psikomotor uyaran
Hücresel düzeyde, santral ve periferdeki farklı nAChRs üzerinden nöronal uyarı Reseptörlerinin yaygınlığı ve kan beyin bariyerini kolay geçme nedeniyle çok sayıda farmakolojik etki Kompleks doz-yanıt ilişkisi ve tolerans gelişmesi nedeniyle etkileri karışık Selektif etkisinin olmaması ve toksik olması nedeniyle terapotik değeri yok


"NİKOTİNİN FARMAKOLOJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları