Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2.HUKUKUN BÖLÜMLERİ “Hukukun dokusunda iki çeşit ilişki vardır. Bunlardan biri, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkilerdir. Öbürü ise, kişilerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2.HUKUKUN BÖLÜMLERİ “Hukukun dokusunda iki çeşit ilişki vardır. Bunlardan biri, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkilerdir. Öbürü ise, kişilerin."— Sunum transkripti:

1 2.HUKUKUN BÖLÜMLERİ “Hukukun dokusunda iki çeşit ilişki vardır. Bunlardan biri, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkilerdir. Öbürü ise, kişilerin birbirleri ile olan ilişkileridir. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk koluna Kamu Hukuku, bunun dışındaki ilişkileri yani kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk koluna da Özel Hukuk adı verilir.”

2 Buna karşılık bazı hukuk alanları, tam olarak ne Kamu Hukukuna, ne de Özel Hukuka dahil edilebilir. Bunlara, Karma Hukuk Dalları denilmektedir (örneğin İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Fikri Hukuk).

3 2.1 KAMU HUKUKU ve DALLARI Kamu Hukuku:“Egemen güç olarak Devletle kişiler arasındaki ve Devletle başka devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.”

4 KAMU HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ -Kamu hukuk kuralları, devletin menfaatini korumaya yöneliktir. -Egemenlik unsuruna dayanmaktadır. Devlet üstün konumundadır. -Taraflar arasında eşitsizlik vardır. Taraflardan kamu gücünü elinde bulunduran devletin, iradesini zorla karşı tarafa kabul ettirme olanağı vardır.

5 -Kamu hukuku alanındaki ilişkilerde, iki taraftan biri, ya da her ikisi, devlet yani kamu kuruluşudur. -Kamu hukuku bireylerle toplum arasındaki ilişkileri düzenler. -Kamu hukuku kuralları, genel olarak, buyurucu niteliktedir.

6

7 KAMU HUKUKUNUN DALLARI
2.1.1.Anayasa Hukuku: “Anayasa hukuku, devletin biçimini, yapısını,organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.”

8 2.1.2.İdare Hukuku: “Devletin örgütlenmesini, bu örgütlerin çalışmalarını birbirleriyle olan ilişkilerini ve devletin kişilerle olan ilişkilerini düzenlemek ve bundan doğan çekişmeleri çözmek işini( görevini) idare hukuku kuralları belirler.”

9 Ceza Hukuku: “Ceza hukuku, suç oluşturan fiil ve davranışların neler olduğunu, bu fiilleri işleyenlere ne gibi müeyyideler(cezalar) uygulanacağını gösteren hukuk kurallarını inceleyen kamu hukuku dalıdır.”

10 2.1.4.Devletler Genel Hukuku: “Devletler Genel Hukuku, bir devlet ile diğer devletler ve milletlerarası teşekküller arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bütününden ibarettir.”

11 2.1.5.Yargılama Hukuku: “Bu hukuk dalı, devletin kendi organları olan yargı vasıtasiyle görevini yürütürken takip edeceği yöntemi saptar ve düzenler.” 2.1.6.Mali Hukuk: “Kamu gelirlerinin toplanmasını ve kamu harcamalarının yapılmasını düzenleyen ilkelerin ve uygulamaların bütünü Mali Hukuku oluşturur.”

12 SORULAR: Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından değildir? A.Anayasa Hukuku B.İdare Hukuku C.Ceza Hukuku D.Borçlar Hukuku E.Yargılama Hukuku

13 Soru 2.Bir devletle başka bir devlet arasında veya devletle kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?  A.Anayasa Hukuku B.Özel Hukuk C.Medeni Hukuk D.Karma Hukuk E.Kamu Hukuku


"2.HUKUKUN BÖLÜMLERİ “Hukukun dokusunda iki çeşit ilişki vardır. Bunlardan biri, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkilerdir. Öbürü ise, kişilerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları