Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Program geliştirmede içerik seçimi ve düzenlenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Program geliştirmede içerik seçimi ve düzenlenmesi"— Sunum transkripti:

1 Program geliştirmede içerik seçimi ve düzenlenmesi
osmanalbayrak.wordpress.com

2 İçerik “Ne öğretelim?” sorusuna cevap arar.
İçerik, hedeflere göre belirlenir ve eğitim öğretim etkinliklerinin amacına ulaşması için bir araç rolündedir. osmanalbayrak.wordpress.com

3 İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek İlkeler
► Bilimsellik: Bilimsel açıdan doğru, günlük hayatla ilişkili olmalıdır. ► Güncellik : İçerik güncel bilgileri içermelidir. ► Yararlılık : Bireysel ve toplumsal fayda vermelidir ► Sistematiklik : İçerik iyi organize edilmeli ve sistematik olmalıdır. osmanalbayrak.wordpress.com

4 İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar
► İlgililik: İçerik (konular), hedeflerle ilişki ve özel bir alanla ilgili olmalı ► Güvenirlik / Tutarlılık : İçerik (konular), birbiriyle tutarlı olmalıdır. ► Öğrenciye Görelik : Öğrenci ilgi, ihtiyaçlarına ve düzeyine uygun olmalıdır. osmanalbayrak.wordpress.com

5 İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar
► Öğrenme – öğretme ilkelerine uygunluk: Basitten-zora, genelden- özele, yakından – uzağa gibi öğrenme- öğretme ilklerine uygun olmalı ► Uygulanabilirlik: İçerik uygulanabilir ve kullanılabilir olmalıdır. ► Ekonomiklik: Öğrenme konuları olabildiğince fazla hedef-davranışa ulaşmalı ve gereksiz bilgilere yer vermemelidir. ► Anlamlılık: Öğrenciler için anlamlı olmalıdır, öğrencinin kavrayabilme gücüne uygun, daha önceki bilgilerle ilişkili olmalıdır. osmanalbayrak.wordpress.com

6 İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar
► Alıştırma İlkesi: Bölüm başlarında, belirli yerlerinde , sonlarında alıştırma , soru ve etkinlikler bulunmalıdır ► Aşamalılık: Konular kolaydan-zora, basitten-karmaşığa ön koşul ilkelerine göre düzenlenmelidir. ► Lojik (Mantıksal)Yapı: Konular öğrencinin düzeyine göre , zihinsel yapısına uygun olmalıdır osmanalbayrak.wordpress.com

7 İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar
► Vardama / Yordama İlkesi: İçerik geleceği kestirmesine olanak vermelidir ► Yaşama Yakınlık: Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ve yaşamsal içeriğe sahip olmalıdır. ► Ön Koşul İlkesi: Ön öğrenmeler yeni öğretileceklere temel olmalıdır. ► Kapsama: Bir konu bir önceki konuyu kapsamalıdır osmanalbayrak.wordpress.com

8 İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar
► Denge: Yapıya eklenen ve çıkarılan öğelerle, içeriğin dengesi bozulmamalıdır ► Kaynaşıklık: Derslerin / öğrenme konularının ve etkinliklerinin birbiriyle ilişkilendirilerek verilmesidir. DİKEY KAYNAŞLIK: Bir konunun bir ders içinde üst sınıflarda da ele alınması YATAY KAYNAŞLIK: Bir dersteki bir konunun aynı sınıf düzeyinde diğer derslerde de ele alınması ► Tekrar ve Ayrıntı : Tekrar ve ayrıntıya yer vermeli ancak gereksiz ise kaçınmalıdır İçerik (Kapsam) Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar osmanalbayrak.wordpress.com

9 Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanması C) Faydalılık
(STS 2012) : İlköğretim 1. sınıftaki öğrencilere 20'ye kadar olan sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, 2. sınıftaki öğrencilere 100'e kadar olan doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemiyle 20'ye kadar olan sayılarla çarpma ve bölme işlemi öğretilmektedir. İlköğretim öğrencilerine matematikteki dört işlemin bu şekilde öğretilmesi, içeriğin hangi ölçütünün uygulamasıdır? Bilimsellik Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanması C) Faydalılık D) Sosyal gerçeklerle tutarlılık E) Mantıksal (lojik) yapı osmanalbayrak.wordpress.com

10 osmanalbayrak.wordpress.com

11 osmanalbayrak.wordpress.com

12 osmanalbayrak.wordpress.com

13 İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI
osmanalbayrak.wordpress.com

14 1. Doğrusal Programlama Yaklaşımı: Tyler tarafından geliştirilmiştir.
Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili, zorunlu ve önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılır. Matematik, Tarih, Fen ve Teknoloji dersi gibi aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. osmanalbayrak.wordpress.com

15 2. Sarmal Programlama Yaklaşımı:
osmanalbayrak.wordpress.com

16 2. Sarmal Programlama Yaklaşımı:
Bruner tarafından önerilmiştir. İçerik, doğrusal bir sıra izlemez. Daha önce öğrenilmiş konular gerektikçe tekrar edilir. İçerikler daha esnek olup, yeni konular ön öğrenmelerin üzerine inşa edilir Her konunun kendi içindeki konuları arasında bir ardışıklık söz konusu olabilir. Öğrenme süresi ve öğrenilecek konular kontrollüdür. Özellikle yabancı dil öğretiminde kullanılır. osmanalbayrak.wordpress.com

17 osmanalbayrak.wordpress.com

18 3. Modüler Yaklaşımı: osmanalbayrak.wordpress.com

19 3. Modüler Yaklaşımı: Vygotsky tarafından geliştirilmiştir.
Konular modüller (öbek-öbek ) halinde düzenlenir. Modüllerin birbirleriyle ilişkisi yoktur. Önemli olan modüllerin anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Konuların hangi sırayla öğretileceği açısından esnektir. Öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal gibi yaklaşımlarla düzenlenebilir. Meslek ve beceri eğitimi gerektiren derslerde kullanılır. osmanalbayrak.wordpress.com

20 4. Piramitsel Programlama Yaklaşımı:
osmanalbayrak.wordpress.com

21 4. Piramitsel Programlama Yaklaşımı:
İlk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı ileriki yıllarda konuların gittikçe daraldığı ve uzmanlaşmanın olduğu bir yaklaşımdır. Program esnek değildir. Öğrencinin programın sonunda durumu bellidir. Alanın uzmanı olur. Mühendislikte, öğretmenlikte vs. kullanılır Eğitim fakültesinde kullanılan programdır osmanalbayrak.wordpress.com

22 ÇEKİRDEK ( BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ ) PROGLAMA YAKLAŞIMI ( J. DEWEY)
osmanalbayrak.wordpress.com

23 ÇEKİRDEK PROGLAMA YAKLAŞIMI
osmanalbayrak.wordpress.com

24 6. Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı: ( J.Dewey )
A B 6. Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı: ( J.Dewey ) osmanalbayrak.wordpress.com

25 6. Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı ( J. DEWEY):
A B 6. Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı ( J. DEWEY): Öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkarılır. Belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Konular küçük projeler olarak da belirlenebilir. Konuların içeriğine öğrenciler grup ya da bireysel olarak kendileri karar verir. osmanalbayrak.wordpress.com

26 7. Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı ( J.Dewey )
osmanalbayrak.wordpress.com

27 7. Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı ( J.Dewey )
İçerik önceden saptanmaz öğrencilerin sorularına göre düzenlenir. Öğrencilerin soruları ve gereksinimleri ön planda tutulur. osmanalbayrak.wordpress.com

28 8. Disiplinlerarası Yaklaşımı:
osmanalbayrak.wordpress.com

29 8. Disiplinlerarası Programlama Yaklaşımı:
Merkeze alınan bir derste işlenen konu diğer derslerde de benzer olarak veya aynısı işlenir. Disiplinler arasında ilişki kurulur. Örnek: Sağlık kültürü ara disiplin alanı diğer derslerde de ele alınır osmanalbayrak.wordpress.com

30 osmanalbayrak.wordpress.com

31 osmanalbayrak.wordpress.com

32 osmanalbayrak.wordpress.com

33 Soru : İçerik düzenlenirken konuların öbekler hâlinde düzenlendiği, bu öbeklerin birbirleriyle ilişkili olmasının beklenmediği, ancak her birinin anlamlı bir bütün oluşturması gerektiğini vurgulayan programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2007) A) Modüler B) Proje merkezli C) Piramitsel D) Doğrusal E) Sarmal A osmanalbayrak.wordpress.com

34 osmanalbayrak.wordpress.com

35 osmanalbayrak.wordpress.com

36 A) Piramitsel Doğrusal Modüler B) Sarmal Doğrusal Piramitsel
SORU : I. İçeriğin alt konuları arasında ardışık sıralanmaların olduğunu ve yeri geldiğinde önceki öğrenilenlerin daha kapsamlı olarak yeniden öğretilmesi gerektiğini savunan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır. II. Aşamalılık özelliği taşıyan konuların düzenlenmesinde kullanılan, ardışık, sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu konulara uyan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır. III. Öğrenme ünitelerinin öbeklere ayrıldığı, konuların öğretim sırası esnek, her dilimin bir bütün oluşturduğu içerik düzenleme yaklaşımıdır. Yukarıda özellikleri belirtilen içerik düzenleme yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?KPSS 2009 I II III A) Piramitsel Doğrusal Modüler B) Sarmal Doğrusal Piramitsel C) Çekirdek Piramitsel Modüler D) Sarmal Doğrusal Modüler E) Sarmal Çekirdek Piramitsel CEVAP : D osmanalbayrak.wordpress.com

37 osmanalbayrak.wordpress.com

38 Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir? ( KPSS 2010 )
SORU : Bir eğitim programında, amaçlara ulaşmayı sağlayacak konu içeriği genellikle çok geniş olduğu için, içerik belirlenirken belli ölçütler kullanmak gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir? ( KPSS 2010 ) A) Toplumsal fayda B) Bireysel fayda C) Gelişim özellikleri D) Konular arası ilişkilendirme E) İçeriğin sunulma biçimi CEVAP : E osmanalbayrak.wordpress.com

39 SONNNNN osmanalbayrak.wordpress.com


"Program geliştirmede içerik seçimi ve düzenlenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları