Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 12: Using Controls. IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi FormWithALabelAndAButton adı verilen yeni bir Windows Form Projesi başladı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 12: Using Controls. IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi FormWithALabelAndAButton adı verilen yeni bir Windows Form Projesi başladı."— Sunum transkripti:

1 Chapter 12: Using Controls

2 IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi FormWithALabelAndAButton adı verilen yeni bir Windows Form Projesi başladı Etiket Form1’in üzerine sürüklendi ve özellikleri güncellendi Buton Form1’in üzerine sürüklendi ve özellikleri güncellendi 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 3 IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi Şekil 12-2: FormWithALabelAndAButton programında oluşturulan Form

4 IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi Visual Studio'da Form1.Designer.cs dosyasında aşağıdaki iki kod satırı oluşturulur: private System.Windows.Forms.Label label1; private System.Windows.Forms.Button okButton; Bu satırları içeren gri kutu altında görünür. Windows Form Designer generated code Oluşturulan kodu genişletmek için metot düğümüne tıklayın veya gri kutuya ikikez tıklayın 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 5 IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi Şekil 12-3: FormWithALabelAndAButton programındaki InitializeComponent( ) metodunun bazı kodu

6 Kontrol’ün Yazı Tipini Ayarlama Formlarınızın üzerindeki basılı metnin görünümünü değiştirmek için Font sınıfını kullanın Kod kullanarak yazdırılan metin görünümünü değiştirme – Kendi yazı tipi sınıfının örneğini oluşturmak Sınıf, fazla yüklenmiş oluşturucuların sayısını içerir ÖRneğin: System.Drawing.Font bigFont = new System.Drawing.Font("Courier New", 16.5f); this.label1.Font = bigFont; this.okButton.Font = bigFont; 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 Kontrol’ün Yazı Tipini Ayarlama 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 12-4: Yazı özelliğinin takip ettiği üç noktaya tıklayarak

8 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Kontrol’ün Yazı Tipini Ayarlama Şekil 12-5: Yazı Penceresi

9 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Kontrol’ün Yazı Tipini Ayarlama Şekil Yazı Tipi sayımı

10 Bağlantı Etiketi Kullanma Bağlantı Etiketi – Etikete benzer – Ek kullanıcı başka kaynaklara bağlantı olanağı sağlar Web sayfaları veya dosyaları gibi Varsayılan Olay – Kontrole çift tıklandığında kabuk metodu otomatik olarak oluşturulur. – En iyi olasılık Kontrol ile değiştirme – Kullanıcıların büyük olasılıkla üretmek için beklediği olay 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

11 Bağlantı Etiketi Kullanma 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo12-4:Yaygın olarak kullanılan Bağlantı Etiketi özellikleri ve varsayılan olaylar

12 Bağlantı Etiketi altı çizili metin olarak gözükür – Metin varsayılan olarak mavidir Fare işaretçisini bir Bağlantı Etiketine geçirdiğinizde, işaretçi bir bir ele dönüşür. Kullanıcı Bağlantı Etiketine tıkladığında, tıklama olayı oluşur – LinkClicked() metodunun yürütülmesi LinkVisited özelliği, bir kullanıcı bir bağlantıyı tıklattığında belirlerken true olarak ayarlanabilir 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bağlantı Etiketi Kullanma

13 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bağlantı Etiketi Kullanma Şekil 12-6:İki Bağlantı Etiketi olan Form

14 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bağlantı Etiketi Kullanma Şekil 12-7:İki BağlantıyaTıklama( ) metotları

15 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Bağlantı Etiketi Kullanma Şekil 12-8: Bağlantı Etiketi özellik ayarı

16 Form’a Renk Ekleme Renk sınıfı – Kontrollerle ile kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış renkleri geniş bir yelpazede içerir Formun rengini BackColor ve ForeColor özelliklerini kullanarak değiştirebilirsiniz. 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

17 Onay Kutusu Ve RadyoButonu Nesnelerini Kullanma Onay Kutusu Nesneleri – GUI widgets the user can click to select or deselect an option RadyoButonları – Onay kutusuyla benzerdir – Sadece bir RadyoButonu bir grupta aynı zamanda seçilebilir 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

18 Onay Kutusu Ve RadyoButonu Nesnelerini Kullanma 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 12-6: Yaygın olarak kullanılan OnayKutusuve RatioButon özellikleri ve varsayılan olay

19 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Onay Kutusu Ve RadyoButonu Nesnelerini Kullanma Şekil 12-14: Etiketler, Onay Kutuları ve Radyo Butonları olan bir Form

20 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Onay Kutusu Ve RadyoButonu Nesnelerini Kullanma Şekil 12-15: sausageCheckBox_CheckedChanged ( ) metodu

21 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Onay Kutusu Ve RadyoButonu Nesnelerini Kullanma Şekil 12-16: Onay kutusuna sonradan kodu eklenen PizzaOrder programının yürütülmesi

22 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Onay Kutusu Ve RadyoButonu Nesnelerini Kullanma Şekil 12-17: deliverRadioButton_CheckedChanged ( ) metodu

23 Form’a Resim Kutusu Eklemek Resim Kutusu – Kontrol hangi grafikleri görüntüleyebileceğinizi gösterir “ bitmap, icon, JPEG, GIF, or diğer görüntü dosya türleri” 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 12-7: Yaygın olarak kullanılan Resim Kutusu özellikleri ve varsayılan olay

24 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 12-18: IDE’de Resim Kutusu olan bir Form

25 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Resim Kutusu Eklemek Şekil 12-19: Kaynak seçin penceresinin Görüntü seçilmeden öncesi ve sonrası

26 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Resim Kutusu Eklemek Şekil 12-20: Bir görüntüyle eklenen SaveMoney Karesi

27 Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Liste Kutusu, Combo Kutusu, ve İşaretli Liste Kutusu nesneleri – ListControl soyundan Liste-türü widgetları Liste Kutusu Kontrolü – Kullanıcının tıklayarak seçebileceği öğelerin listesini görüntüler – Kullanıcıya SelectionMode özelliğini ayarlayarak tek bir seçimi veya birden çok seçim yapmayı sağlar – SelectedItem özelliği Kullanıcı tarafından seçilmiş öğe değerini içerir. 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

28 28 Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 12-8:Yaygın olarak kullanılan Liste Kutusu özellikleri ve varsayılan olay

29 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Şekil 12-21: Formda Dizi toplama editörü kullanılarak Liste Kutusunu doldurma

30 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Tablo 12-9: SelectionMode sayım listesi

31 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Şekil 12-23: Çok sütunlu Liste Kutusu Şekil 12-22: Kaydırma çubuğu olan bir Liste Kutusu

32 32Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Şekil 12-24: Kullanıcının Matematik seçtiği MajorListDemo uygulaması

33 Combo Kutusu Kontrolü – Liste Kutusuyla benzerdir – Ek bir düzenleme alanı gösterir Kullanıcının listeden metin seçmesine veya yeni bir metin girmesine izin verir İşaretli Liste Kutusu Kontrolü – Liste Kutusuyla benzerdir – Onay kutuları istediğiniz her öğenin solunda görüntülenir. 33Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme

34 34Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Liste Kutusu, İşaretli Liste Kutusu, Ve Combo Kutusu Kontrolleri Ekleme Şekil 12-25: Bazı seçimlerden sonraki FlightDemo uygulaması

35 Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Ay Takvimi ve Tarih Saat Seçici Kontrolleri – Tarih ve saat bilgilerini almamıza izin verir 35Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

36 36Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Şekil 12-26: MonthCalendarDemo uygulamasının yürütülmesi

37 37 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Tablo12-10: Yaygın olarak kullanılan Ay Takvimi özellikleri ve varsayılan olay

38 38Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Şekil 12-27: MonthCalendarDemo uygulamasındaki monthCalendar1_DateChanged ( ) metodu

39 39Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Şekil 12-28: MonthCalendarDemo uygulamasının yürütülmesi

40 Tarih Saat Seçici Kontrolü – Aylık bir takvim aşağı oku seçildiğinde görüntülenir 40Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme

41 41Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Şekil 12-29: TarihSaatSeçici Kontrolü

42 42Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a AyTakvimi Ve TarihSaatSeçici Kontrolleri Ekleme Tablo12-11: Yaygın olarak kullanılan TarihSaatSeçici özellikleri ve varsayılan olay

43 Form ’un Düzeniyle Çalışma Mavi dayama çizgileri – Form’un üzerine iki kez Kontrol sürüklediğinde görünür – Zaten diğerleri ile yeni Kontrolleri hizalama yardımcı olur – Kontrolü kabın kenarında bir yere yerleştirdiğinizde görünür Bir Konum belirtmek için Özellikleri listesinde Yer özelliğini kullanabilirsiniz 43Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

44 Form ’un Düzeniyle Çalışma 44Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil12-30:Visual Studio Tasarımcısı Ek hatları

45 Form ’un Düzeniyle Çalışma Dock özelliği – Kontrolün boyutlarını belirlemeden kenara yada köşeye sürüklediğinizde oluşan denetim özelliğidir. 45Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

46 Form ’un Düzeniyle Çalışma 46Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil12-33:Dock Özelliği Penceresi

47 Form ’un Düzeniyle Çalışma 47Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil12-34:Butonun dock edildiği bir Form

48 Grup Kutularını Ve Panelleri Anlama Grup Kutusu veya Panel – Form’un üzerindeki Kontrolleri gruplar – Bir Form içinde yuvalanabilir Grup Kutuları – Başlık gibi görünebilir – Kaydırma çubukları yok Paneller – Başlık gibi görünemezler – Kaydırma çubukları var 48Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

49 Form’a Menü Şeridi Ekleme Menü Şeridi – Bir Formun veya pencerenin başlık çubuğunun altında yatay genel seçenekler listesi görüntülenir Oluşturduğunuz herhangi bir Form’a Menü Şeridi Kontrol nesnesi ekleyebilirsiniz Menü Şeridine iki kez tıklarsanız Click() metodu oluşur 49Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

50 Form’a Menü Şeridi Ekleme 50Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil12-35:Menü şeridi olan bir Form

51 Form’a Menü Şeridi Ekleme 51Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil12-36:Programcı bir form üzerindeki menü şeritlerini yapar

52 52Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Form’a Menü Şeridi Ekleme Şekil12-37:MenuStripDemo programının yürütülmesi

53 Diğer Kontrollerin Kullanımı Ana menüdeki Projeye tıklayıp ve Yeni Ürün Ekleye tıklarsanız extradan Formlar, Dosyalar, Kontroller, ve diğer elemanları projenize ekleyebilirsiniz. 53Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

54 Sıra Sende Form’a Etiketler ekle ve özelliklerini değiştir IDE tarafından oluşturulan Kodu incele Form’a Onay Kutusu ekle Form’a RadyoButonları ekle 54Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition


"Chapter 12: Using Controls. IDE’nin Otomatik Olarak Oluşturduğu Kodun İncelenmesi FormWithALabelAndAButton adı verilen yeni bir Windows Form Projesi başladı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları