Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi"— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BÖLÜM 3

2 Ders Hakkında SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Kılık Kıyafette Değişiklikler Soyadı Kanunu’nun Kabulü Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklikler Kadın Haklarında Değişiklikler Ulaşım, Sağlık ve Milli Savunma Alanındaki Gelişmeler EKONOMİ ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ( İNKILAPLAR) Tarım Alanındaki Gelişmeler Sanayi Alanındaki Gelişmeler Ticari Alandaki Gelişmeler Ulaşım ve Bayındırlık Alanındaki Gelişmeler Devletçilik Uygulaması SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ( İNKILAPLAR) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Kılık Kıyafette Değişiklikler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

6 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Kılık Kıyafette Değişiklikler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

7 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Kılık Kıyafette Değişiklikler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

8 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Soyadı Kanunu’nun Kabulü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

9 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklikler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

10 SOSYAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklikler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

11 EKONOMİK ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Kongrede Misak-ı İktisadi adı verilen ekonomik ant kabul edilmiştir .Ekonomi alanında tam bağımsızlık kararı alınmıştır. Devlet destekli ve özel sektör ağırlıklı liberal ekonomi politikası karara bağlanacaktır. 17 Şubat 1925’te Aşar vergisi kaldırılacaktır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla köylüye dönüm toprak uzun vadeli kredilerle dağıtılacaktır. Ayrıca hayvancılık ve ormancılığın gelişmesi adına tedbirler alınacaktır. Sanayi alanında; 19 Nisan 1925 tarihinde Sanayi ve Maadin Bankası kurulacaktır. Sanayi tesisleri buraya devredilerek gelişrilmesi için destekler sağlanacaktır. 28 Mayıs 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu yürürlüğe konulacaktır. Bu şekilde özel sermaye sanayi alanına çekilmeye çalışılacaktır.

12 EKONOMİK ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Ticari alandaki gelişmelere; Türklerin ticari hayata atılabilmesi için tedbir olarak, tüccara kredi sağlanması amacıyla 26 Ağustos 1924 tarihinde İş Bankası kurulacaktır. 19 Nisan 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu kabul edilerek Türk denizlerinde taşımacılık hakkı Türklere tanınmıştır .Böylece deniz ticaretinin gelişmesi sağlanmıştır. Vergi ve kambiyo kontrolünün sağlanmasında etkili olacak olan Ticaret Kanunu, 13 Mayıs 1929’da çıkarılacaktır. 11 Haziran 1930’da Merkez Bankası Kanunu’nun çıkarılmasıyla devletin para işlerini ve kısa süreli para politikasını ayarlayacak olan Merkez Bankası kurulmuştur. Ulaştırma alanındaki gelişmeler; 22 Nisan 1924 tarihli bir yasa ile yabancıların çıkarlarına uygun yaptığı Batı Anadolu’daki demiryolları satın alınarak devletleştirilecektir. yılları arasında yılda ortalama 200 km. toplamda 3360 km yeni demir yolunun yapımı tamamlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ulaşım açısında en çok yatırım demiryollarına yapılmıştır.Fakat yeni yollar,köprüler ve limanların yapımına da özen gösterilmiştir.

13 EKONOMİK ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER (İNKILÂPLAR)
Devletçilik uygulaması; 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nedeniyle,1930 yılından sonra ekonomide devletçilik uygulamasına gidilecektir. Devlet eliyle sanayiyi geliştirmek ve milli sanayiyi geliştirecek önlemler alma temel hedef olacaktır. Bu nedenle 3 Haziran 1933’te 20 milyon sermayeli Sümerbank kurulacaktır. Fabrikaların işletilmesiyle görevlendirilecektir. Madencilik ve enerji işlerini yönetmek için Etibank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü görevlendirilecektir. yıllarında uygulanması için Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı kabul edilecektir. Bu temel politikaların uygulanmasıyla bu dönemde;17 Sınai işletme açılmıştır, Merkez Bankası’nın 36 Milyon döviz ve 26 ton altını birikmiştir. Ticaret fazla vermeye başlamıştır. 16 milyonluk nüfusun yoksulluğu kademeli olarak azalmıştır.

14 SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ( İNKILAPLAR)
23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açıldıktan sonra kurulan ilk hükümette Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur. Sağlık alanında sıtma,trahom,verem ve frengi gibi bulaşıcı hastalıklarına karşı planlı ve programlı mücadele geliştirildi. Sağlık kontrolleri ülke geneline yaygınlaştırıldı. Ayrıca halk sağlığı için spor özendirilecek ve sağlıklı zinde kuşakların yetişmesi için çaba sarf edilecektir.


"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları