Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVLENME Evlenmenin Maddi Şartları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVLENME Evlenmenin Maddi Şartları"— Sunum transkripti:

1 EVLENME Evlenmenin Maddi Şartları
Evlenme, karşı cinsten iki kişinin, sürekli bir hayat arkadaşlığı ve aile birliği kurmak amacıyla iradelerini birleştirmeleri olarak tanımlanabilir. Evlenmenin Maddi Şartları a) Evlenme Ehliyeti b) Evlenme Engelleri

2 Evlenme Ehliyeti Ayırt etme gücüne sahip olmak
Belli bir yaşta bulunmak 18 Yaş Yaş Yaş

3 Evlenme Engelleri Kesin Evlenme Engelleri
Yakın Hısımlık Mevcut Evlilik Akıl hastalığı Kesin Olmayan Evlenme Engelleri Kadının bekleme süresine uymaması Bulaşıcı hastalıklar Askeri öğrencilik

4 Evlenmenin Şekil Şartları
Evlenme sözleşmesi sıkı şekil şartlarına tabidir. Evlenme Öncesi İşlemler: Evlendirme memurluğuna başvurmak Evlenme başvurusu “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır. Başvuru, sözlü olarak da yapılabilir. Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde… Yurtdışında evlendirme memurluğu yetki ve görevi… Evlenme başvurusuna; nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu önceki evlilik sona ermiş ise buna ilişkin belge küçük/kısıtlı için yasal temsilcinin imzası onaylı yazılı izin belgesi… - Evlendirme memuru başvuruyu kabul eder veya reddeder.

5 a) Evlenme iradesinin bizzat ve aynı anda açıklanması
Evlenme Sırasındaki İşlemler 1) İhlali “Yokluk” Yaptırımına Bağlı Şekil Şartları a) Evlenme iradesinin bizzat ve aynı anda açıklanması b) Yetkili evlendirme memuru önünde yapılması 2) İhlali Geçersizliğe Yol Açmayan Şekil Şartları Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılmalıdır. Ancak… - Evlenme, evlendirme memuru tarafından “Evlenme kütüğü”ne kaydedilir ve 10 gün içinde nüfus idaresine bildirilir.

6 Evliliğin Genel Hükümleri
Eşlerin Yükümlülükleri: Birliğin mutluluğunu sağlama Sadakat gösterme Yardımlaşma Çocukların eğitim ve gözetimi Birlikte yaşama Aile bütçesine katılma

7 Eşlerin Hakları Aile konutunu seçme hakkı
Evlilik birliğini yönetme hakkı Evlilik birliğini temsil hakkı Eşlerin iş ve meslek seçimi hakkı

8 Evlilik Birliğinin Korunması ve Hâkimin Müdahalesi
Medeni Kanun Uyarınca: • Yükümlülüklere uyulmaması ve birliğin yönetimi veya temsilinde anlaşmazlığa düşmeleri durumunda, hâkimin müdahalesi... • Hâkimin müdahalesi için temel kural, tarafların ayrı ayrı veya birlikte başvurmalarıdır. • Tarafların talebi üzerine müdahale edebilecek hâkimin sahip olduğu yetkiler de belirlenmiştir:

9 - Hâkim eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır
- Onları uzlaştırmaya çalışır - Eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir - Eşlerin aile bütçesine katkı payını belirleyebilir - Konut ve ev eşyasından yararlanma ve ortak malların yönetimine ilişkin önlemleri alır. - Eşlerin ergin olmayan çocukları ve ana-baba ile çocuklar arasındaki ilişkiler hakkında da gereken önlemleri alır. - Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hâkim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir. - Eşlerin tasarruf yetkisini sınırlama yoluna da gidebilir.

10 b) 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Uyarınca
Şiddete maruz kalan aile bireyinin başvurusu veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine, Aile Mahkemesi Hâkimi kendiliğinden kanunda öngörülen tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilecektir. Aile hâkiminin “kusurlu eş”e uygulayabileceği tedbir ve yaptırımlar şöyle sıralanabilir: Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete yönelik davranışlarda bulunmaması, Müşterek evden uzaklaştırılarak, eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması, Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altında yaşayan aile bireylerini iletişim vasıtasıyla rahatsız etmemesi, Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi, Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması.

11 Evliliğin Sona Ermesi Ölüm Gaiplik Cinsiyet değişikliği Evlenmenin hükümsüzlüğü ve iptali (Hükümsüz=Yok Hükmünde) - Evlenmenin aynı cinsten kişiler arasında yapılmış olması - Evlenmenin resmi evlendirme memuru önünde yapılmamış olması - Adaylardan birinin evlenme iradesine sahip olmaması (Mutlak Butlan) - Ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk - Yasak derecede hısımlık - Evlenmeye engel ölçüde akıl hastalığı (Nisbi Butlan) - Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, - Yanılma, aldatma ve korkutma gibi irade bozukluğu halleri, - Yasal temsilcinin izninin bulunmaması e) Boşanma

12 Boşanma Sebepleri Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Terk Akıl hastalığı Evlilik birliğinin temelinden sarsılması Eşlerin anlaşması Ortak hayatın yeniden kurulamaması

13 Boşanma Davası Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

14 Boşanma Davasında Uygulanacak Yargılama İlkeleri
Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. Tarafların ikrarı hâkimi bağlamaz ve hâkim delilleri serbestçe takdir eder. Boşanma veya ayrılığın sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Hâkim, tarafların istemi ile duruşmanın gizli yapılmasına karar verir. “Tedbir Nafakası”

15 Boşanmanın Hukuki Sonuçları
Boşanma, evlenme ile kazanılmış erginliğe zarar vermez. Boşanma, evlenme ile doğmuş olan kayın hısımlığına zarar vermez. Boşanan kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Boşandıktan sonra eşlerin artık birbirine mirasçı olmasına imkân yoktur. Evli iken bir ölüme bağlı tasarruf yapmışlarsa, bunlar boşanma ile kendiliğinden hükümsüz sayılır. Kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat istenebilir. Kusurlu taraftan manevi tazminat istenebilir. Yoksulluk Nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. İştirak nafakası… Eşlerin boşanmış olması, çocukların anne ve babalarına karşı olan mirasçılık haklarına zarar vermez.


"EVLENME Evlenmenin Maddi Şartları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları