Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADININ MEDENİ KANUNDAN DOĞAN HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADININ MEDENİ KANUNDAN DOĞAN HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADININ MEDENİ KANUNDAN DOĞAN HAKLARI
Av. Gündüz Gececi

2 KADINA KARŞI ŞİDDET

3 ŞİDDET TÜRLERİ ŞİDDET EKONOMİK FİZİKSEL PSİKOLOJİK CİNSEL

4

5

6 A- FİZİKSEL ŞİDDET Tokatlamak, Tekmelemek, Yumruklamak, Kolunu bükmek,
Boğazını sıkmak, Saçını çekmek, Vücutta sigara söndürmek, Ellerini ve ayaklarını ezmek, İşkence yapmak, Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak v.b

7 B- PSİKOLOJİK ŞİDDET Bağırmak, Korkutmak, Küfür etmek, Tehdit etmek,
Hakaret etmek, Ailesiyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla ya da başkalarıyla görüştürmemek, Eve kapatmak, Küçük düşürmek, Çocuklarından uzaklaştırmak, Başka kadınlarla kıyaslamak, Aşırı kıskançlık nedeniyle sürekli kontrol altında tutmak vb.

8

9 C-CİNSEL ŞİDDET Evli olduğu kişi bile olsa kadını cinsel ilişkiye
zorlamak, Başkaları ile cinsel ilişkiye zorlamak, Çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya, kürtaja Fuhşa zorlamak, Zorla evlendirmek, Telefon-mektup ya da sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak

10 D-EKONOMİK ŞİDDET Para vermemek veya kısıtlı para vermek,
Ailenin tasarrufları, gelir ve giderleri konusunda bilgi vermemek, Kadının malları ve diğer gelirlerini elinden almak, Çalışmasına izin vermemek, İstemediği işte zorla çalıştırmak vs.

11 ŞİDDETE MAĞRUZ KALDIĞINIZDA BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURUMLAR
GÖRDÜĞÜNÜZDE İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ALO 183 Sağlık Kuruluşları Polis, Jandarma Belediye Baro Cumhuriyet Savcılığı Kadın Sivil Toplum Kuruluşları

12 MEDENİ KANUN VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

13 MEDENİ KANUN VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
NİŞANLILIK: 1- Evlenme vaadi ile olur, 2- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozarsa diğer taraf harcamalar için maddi tazminat ve kişilik hakkı saldırıya uğradığı için manevi tazminat isteyebilir, 3- Nişanlılık sona erdiğinde taraflar verilen hediyeler i karşılıklı isteyebilir, 4- Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, son bulma tarihinden itibaren başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

14 EVLENME EHLİYETİ EVLENME ENGELLERİ
Erkek ve kadın 17 yaşını doldurduğunda evlenebilirler. Hakim olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebebin bulunması halinde 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. EVLENME ENGELLERİ Üst soy ile alt soy arasında;kardeşler arasında; amca, hala,dayı ve teyze ile yeğenleri arasında, evlat edinilen ile evlatlığı veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik mümkün değildir. Akıl Hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla belgelenmedikçe evlenemezler

15 BATIL OLAN EVLENMELER 1- Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, 2- Eşlerden birinin sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması veya akıl hastalığı bulunması, 3- Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede akrabalık bulunması, Bu hallerde Cumhuriyet Savcısı ve ilgili olan herkes tarafından dava açılabilir.

16

17 EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Evlilik birliğini beraberce yönetirler . Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlığı ile katılırlar. Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Meslek ve iş seçiminde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir. Eşlerden biri diğer eşin rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerinde hakları sınırlayamaz. Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuru veya daha sonra nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının kocasının soyadı önüne önceki soyadını ekletebilir.

18 BOŞANMA DAVASI VE BOŞANMA SEBEPLERİ
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI ANLAŞMALI BOŞANMA ZİNA HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME TERK AKIL HASTALIĞI

19 AYRILIK DAVASI Boşanma davası açmak isteyen eş dilerse ayrılık davası açabilir. Davayı açan eş ayrılık talep etmişse hakim boşanmaya karar veremez, ayrılığa karar vermek zorundadır.

20 BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR? VE BOŞANMANIN SONUÇLARI NELERDİR?
Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları AİLE MAHKEMESİDİR. Boşanma halinde kadın önceki soyadını yeniden alır, ancak boşandığı eşinin soyadını kullanmakta menfaati var ise ve bu durum eşine zarar vermeyecekse talep etmesi halinde mahkeme boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verir.

21

22 BOŞANMADA MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT
Tazminat isteyen eş boşanmada kusursuz ya da diğer eşe oranla daha az kusurlu olmalıdır, Tazminat isteyebilmek için zarar oluşmalıdır. Boşanma kararı kesinleşinceye kadar davanın her aşamasında tazminat istenebilir. Boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmekle maddi-manevi tazminat davası hakkı zamanaşımına uğrar

23 TEDBİR NAFAKASI Ayrılık ve Boşanma davası açıldığı takdirde Hakim MK.137 maddesi gereğince kendiliğinden çocuklar ve eşin iaşesi,bakımı ve eğitimi için maddi tedbirleri almak zorundadır. Tedbir nafakası boşanmaz davası açıldığı tarihten itibaren başlayıp, kararın kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir. Eş, kendisi ve çocukları için tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte ya da yargılamanın her aşamasında isteyebilir.   Tedbir nafakası taktir edilirken eşlerin ekonomik durumları göz önünde bulundurulur.

24

25 YOKSULLUK NAFAKASI Mahkemenin taktir edeceği tedbir nafakasının boşanmadan sonra da devam etmesi için taktir edilecek tedbir nafakasının boşanma kararı verildikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesi yazılı veya sözlü olarak açıkça talep edilmelidir. Yoksulluk nafakası isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir. Yoksulluk nafakası talep eden eşin boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir.

26 VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI
Evlilik birliği içerisinde eşler çocuklar üzerinde eşit velayet haklarına sahiptirler. Boşanma neticesinde velayet konusunda eşler aralarında anlaşamamışlarsa,hakim velayet hakkının kime verileceğine kendisi karar verir. Boşanma neticesinde velayet hakkı kendine verilmeyen ana veya babanın, çocuğunun bakımı ve eğitimi nedeniyle doğacak giderlere katılması için mahkemece İŞTİRAK NAFAKASI taktir edilir. İştirak nafakası çocuk 18 yaşına gelene kadar her zaman dava yoluyla istenebilir. Çocuk, 18 yaşını tamamladıktan sonra YARDIM NAFAKASI adı altında anne veya babasından nafaka talep edebilir.

27 MAL REJİMİ yılından itibaren yürürlüğe giren Yeni Medeni Kanuna göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması esastır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilirler. Eşler evlenme başvurusunda istedikleri mal rejimini bildirebilirler veya evlendikten sonra noterde onaylama şeklinde mal rejimi sözleşmesi düzenleyebilirler. Evlenme başvurusunda herhangi bir talepte bulunulmadığı taktirde evlenen eşler edinilmiş mallara ortaklık mal rejimine tabi olacaklardır.

28 EDİNİLMİŞ MALLAR Edinilmiş mallar her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir. EDİNİLMİŞ MALLAR: Çalışma karşılığı olan kazanımlar, SGK ve kuruluşların veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerinin yaptığı ödemeler, Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, Kişisel malların gelirleri, Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

29 KİŞİSEL MALLAR Kişisel kullanıma tahsisli mallar,
Mal rejiminin başlangıcında bir eşe ait olan mallar, Miras yoluyla edinilen mallar, Karşılıksız kazanım ile edinilen mallar, Kazanılan manevi tazminatlar, Kişisel malların yerine geçen değerler.

30 KADININ MİRAS HUKUKUNDAN DOĞAN HAKLARI
AİLE KONUTU VE EV EŞYASI: Sağ kalan eşin, eski yaşantısına devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklemek suretiyle kullanım ve yararlanma hakkı tanınmasını isteyebilir.

31 MİRAS PAYI : Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu(çocukları) ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte biri, Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı, Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır. Malların tasfiyesi sırasında da, eşlerden biri kendi ve veya çocuklarının üstün yararı gözetilerek aile konutunun kendisine özgülendirilmesini isteyebilir


"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADININ MEDENİ KANUNDAN DOĞAN HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları