Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE VE ÖZELLİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE VE ÖZELLİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 MADDE VE ÖZELLİKLERİ

2 SORU Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Alev Proton Hava Duman Ses

3 SORU Özkütle Kaynama sıcaklığı Eylemsizlik Özısı Hacim
Yukarıdaki niceliklerden kaç tanesi maddenin ortak özelliklerindendir?

4 soru yargılarından hangileri doğrudur?
Cisim, katı maddenin şekil almış halidir Kütle ve hacim maddenin ortak özelliğidir Eylemsizlik maddenin ayırt edici özelliğidir. yargılarından hangileri doğrudur?

5 soru Yandaki yargılarından hangileri doğrudur?
Katı maddelerin belli bir hacmi ve şekli vardır. Sıvıların belli bir hacmi vardır ama belli bir şekli yoktur. Gazların belli bir hacmi vardır ama belli bir şekli yoktur. Yandaki yargılarından hangileri doğrudur?

6 Maddenin plasma haliyle ilgili olarak;
Mıknatıstan etkilenir. İyonik yapıda olduğu için elektrik akımını iletir. Pozitif yüklü parçacıkların sayısı negatif yüklü parçacıkların sayısına eşit olduğu için nötr yapıdadır. ifadelerinden hangileri doğrudur?

7 soru Sıcaklık Hacim Kütle Basınç Yoğunluk
Maddenin gaz, sıvı ve katı hallerden hangisinde bulunacağı yandaki verilen niceliklerden hangilerine bağlıdır.

8 Soru Yarıçapı 4 cm olan kürenin hacmini hesaplayınız.

9 soru Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 8 cm olan silindir şeklindeki oyun hamuru ile yarıçapı 2 cm olan kaç tane bilye yapılabilir? 4 8 12 16 24

10 soru Yarıçapı 3 cm olan bir küre ile, yarıçapı 2 cm olan bir silindirin hacimleri birbirine eşittir. Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm’dir?

11 soru Yarıçapı 5 cm olan silindirin uçlarına 40 cm. ve 20 cm yüksekliğinde iki koni şekildeki gibi yerleştiriliyor. Oluşan yeni şeklin hacmini hesaplayınız.

12 soru 80 cm3 seviyesine kadar su dolu olan taşırma kabına, bir taş parçası bırakıldığında taş tamamen suyun içine batıyor. Kaptan 15 cm3 su taşıyor ise taşın hacmi kaç cm3’tür?

13 soru K kabında 120 cm3 hacminde su varken, bu kaba 4 tane küp şeklinde özdeş küp atılıyor. L kabına 48 cm3 su taşıyorsa cisimlerden birinin kenar uzunluğu kaç cm’dir?

14 soru 50 cm3 seviyesine kadar kuru kum dolu olan şekildeki dereceli kaba, 40 cm3 su eklenince, su seviyesi 75 cm3 hizasına geliyor. Buna göre kuru kum içinde bulunan havanın hacminin, kuru kumun hacmine oranı kaçtır?

15 soru Kütlesi 50 g. Olan bir maddenin özkütlesi 2 g/cm3 ise maddenin hacmini hesaplayınız.

16 soru Aynı metalin farklı büyüklükteki parçaları 5 öğrenci tarafından tartılıyor, hacimleri ölçülüyor.Elde edilen veriler yandaki tabloda olduğu gibidir. Tablodaki verilere göre; Kütle-hacim grafiği çiziniz. Kütlesinin hacmine oranını hesaplayınız. Kütlesinin hacmine oranı sabit mi? Bu oran maddeler için ayırt edici bir özellik mi? Grafiğe göre hacmi 15 cm3 olan metalin kütlesi kaç gramdır? Grafiğe göre kütlesi 55 g olan metalin hacmi kaç m3’tür? Ölçüm sayısı Kütle (g) Hacim (cm3) 1 22 2,5 2 44 5 3 66 7,5 4 88 10 110 12,5

17 soru Bir maddenin yoğunluğunu hesaplamak için yandakilerden hangilerini bilmek gereklidir? Yükseklik Hacim Alan Kütle

18 soru Madde V(cm3) m(g) A 8,5 25,5 B 5 15 C 8 24 D 20 E 4 12 Yandaki tabloda verilen maddelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

19 soru A 3 60 B 9 180 C 6 360 D 5 200 E 4 300 d(g/cm3) m(g)
Madde d(g/cm3) m(g) A 3 60 B 9 180 C 6 360 D 5 200 E 4 300 Yandaki tabloda verilen maddelerden hangisi en büyük hacme sahiptir?

20 SORU Aynı sıcaklıkta bulunan K, L ve M cisimlerinin hacim-kütle grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerden en büyük ve en küçük özkütleye sahip olanları bulunuz.

21 soru Etin kokması Ekmeğin dilimlenmesi Buzun erimesi Sütün yoğurt haline gelmesi Kolonyanın buharlaşması Sütün ekşimesi Zeytinyağının donması Şekerin çözünmesi Yandakilerden hangileri kimyasal, hangileri fiziksel değişime örnektir?

22 soru Çürüme Paslanma Erime Yanma Büzülme
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fiziksel değişmedir?

23 soru Fiziksel değişme ile ilgili olarak;
Maddenin hali, konumu ve şeklindeki değişmedir. Maddenin tanecik yapısı değişmez Madde tekrar eski haline dönemez ifadelerinden hangileri doğrudur?

24 soru Demirin erimesi Kağıdın yanması Konserve kutusunun ezilmesi
Etin çürümesi Camın kırılması Yukarıdaki verilenlerden hangileri kimyasal değişmedir?


"MADDE VE ÖZELLİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları