Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

2 Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.

3 Gelecek birçok alanda Biyoteknoloji çağı olacaktır ve bu teknoloji giderek daha da ağırlıklı bir şekilde tarıma uygulanacaktır.

4 Tarımda biyolojik girdilerin özellikle kültür bitkilerinin ve çiftlik hayvanlarının gelişen ve değişen çevre ve pazar şartlarına göre ıslahı Ziraat Fakültelerinin asıl faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

5 Bunların geleneksel ıslah yöntemleri ile yürütülmesi belirli düzeyler ve çalışmalar çerçevesinde geçerliliğini her zaman koruyacaktır ancak genotiplerin ıslahının gelişen ve değişen modern teknolojiler ile yürütülmesi artık kaçınılmazdır.

6 Temel olarak hızla artan dünya nufusunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefleyen tarımsal biyoteknoloji; bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar.

7 Son yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanında yaşanan gelişmeler, tarımsal üretime yeni yaklaşımlar kazandırarak biyoteknolojinin tarımda uygulanmasına olanak sağlamıştır.

8 Biyoteknoloji daha önceden hayal bile edilemeyen ürünlerin geliştirilmesi ve başka yöntemlerle çözülemeyen sorunların çözümüne olanak sağlaması bakımından önem taşımış böylece sadece bilim dünyasını değil, toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren ve etkileyen bir bilim dalı haline gelmiştir. 

9 Geleneksel tarım teknolojileri, hızla artan insan nüfusu için giderek değişen ve tarımsal üretim için olumsuzlaşan çevre koşullarında üretimin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği konusunda yetersiz kalmaktadır.

10 Tarımsal biyoteknoloji, değişmek ve yenilenmek zorunda olan tarımsal üretime yeni yaklaşım ve teknolojiler sunmaktadır.

11

12 ZİRAAT UYGULAMALARI ve HAMMADDELER
Biyoteknolojik uygulamalarla birçok hammadde için gerekli enzimatik reaksiyonlarda kullanılan çok farklı enzimler kullanılmaktadır.

13 Tarımsal atıklardan bugün örneğin metanol gibi maddeler bol ve kolaylıkla elde edilebilmektedir. Gıda maddeleri piyasaya sürülmeden önce test edilip aflotoksin bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir.

14 Bu teknoloji ile bitkilerin besin değerleri artırılmış ve örneğin bünyesinde kükürt bulunan bitkilerle beslenen koyunların yünlerinin daha kaliteli olduğu görülmüştür.

15 Yeni teknoloji ile bitkilerden örneğin tütünden hemoglobin elde edilebilemektedir. Ayrıca biyoteknolojik yöntemlerle bugün memeli hayvanların sütlerinden yararlı ilaçlar üretilebilmektedir.


"TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları