Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ VE YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ VE YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ VE YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ
Üretim; insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli girdilerin, dönüştürme sürecinde çeşitli işlemlerden geçirilerek mal veya hizmet şeklinde çıktıya dönüştürülmesidir. Üretim sistemi; işgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye gibi girdilerin belirli bir dönüştürme sürecinden geçirilerek, mal veya hizmetlerin üretilmesidir.

2 ÜRETİM İŞLEMİNİN YAPISI VE ELEMANLARI
Hammadde Makine İşgücü Hizmet Mal GİRDİ İŞLEM ÇIKTI Fabrika Taşıma Servis ÜRETİM İŞLEMİNİN YAPISI VE ELEMANLARI

3 2. Üretim Çeşitleri Üretilen mal veya hizmetlerde globalleşme Ar-Ge çabalarındaki artış Talepteki hızlı değişmeler ve ürünlerin ömrünün kısalması Otomasyon uygulamalarının yaygınlaşması Üretim girdilerinin çeşitlenmesi

4 2.1 Kütle Üretimi Aynı malın, aynı üretim tekniğini kullanmak suretiyle çok sayıda üretilmesidir. Kütle üretiminde üretilen malın çok ve birbirinin aynısı olması şarttır. Aynı mamulden çok büyük miktarlarda ve uzun süre imalatta bulunur. 2.2 Akış veya Proses Üretimi Bu üretim türünde makine ve tesisler yalnız bir cins mamulü üretecek şekilde dizayn edilmiş yerleştirilmiştir. Karıştırma, ayırma, şekil verme ve/veya kimyasal reaksiyonlar yolu ile değer yaratan bir üretim türüdür.

5 2.3 Proje Tipi Üretim Üretime konu olan mamul oldukça büyüktür (gemi, uçak, bina vb.) Yarı mamuller, çalışanlar ve makineler, ürünün etrafında toplanırlar. Ürün akışı yoktur, bunu yerine tek tek bütün işlemler proje hedefine ulaşmak amacıyla belli bir sıra dahilinde gerçekleştirilirler. 2.4 Parti Üretimi Bir mamulün özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak amacıyla belirli miktarlarda oluşan partiler halinde üretilmesidir.

6 3. Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü Üretim planlaması; istenen zamanda, nicelik ve nitelikte mal ve hizmet üretiminin sağlanması için, konunun kuramsal yanının yazılı, grafiksel ve matematiksel olarak hazırlanması biçiminde tanımlanabilir. İşletme yöneticileri, üretim planlamasını gerçekleştirebilmek için ilk olarak gelecekte yapılacak üretim faaliyetleri sonucu elde edilen çıktıların(mamullerin), piyasada alabileceği durumu ve gelecekte teknolojiden etkilenebilme gibi hususlar, bir takım tahmin yöntemine göre önceden saptarlar. Bu tahminden sonra, esas olarak planlama faaliyeti başlar. Üretime başlamadan önce yapılan sıralama ve programlama işlemleri, tahminleri belirli bir plan biçimine dönüştürmektedir.

7 Üretim planları yapılırken öncelikle talep dikkate alınır
Üretim planları yapılırken öncelikle talep dikkate alınır. Müşterilerin istek ve beklentilerinin tespit edildiği bir Pazar araştırmasından sonra, hangi ürünün, ne miktarda ve ne kadar süre içerisinde üretileceğine karar verilir. 4. Küçük İşletmelerde Stok Kontrol Çeşitleri Bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaysız veya dolaylı olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve mamulün kendisi, stok kavramı içinde düşünülür. Stok Kontrolü; müşterilerin istedikleri mal ve hizmetleri istenen yer ve zamanda, istenen miktar ve nitelikte hazır bulundurulabilmesi için, stokların izlenmesi ve siparişlerin verilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların tamamını ifade eder.

8 Stok Kontrol Çeşitleri
Gözle Kontrol Yöntemi Çift Kutu Yöntemi ABC Yöntemi Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi

9 B. YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ 1
B. YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ 1. Tam Zamanında Üretim Sistemi TZÜ, üretimde kullanılacak olan malzemenin ihtiyaç duyulduğu anda tedarik edildiği, bir sonraki montaj hattında kullanılması için üretilen parçaların tam zamanında tamamlandığı ve müşterilere teslim edilecek ürünlerin tam zamanında tamamlanıp teslim edildiği bir sistemdir. Toyota firmasında geliştirilen ve uygulanan bu üretim sistemi, sıfır hata ve sıfır stok üretim stratejisine odaklanmıştır. TZÜ felsefesinin temelinde, üretimde israfın önlenerek, maliyetlerin azaltılması ilkesi yer alır.

10 2. Esnek Üretim Sistemi Esnek üretim sistemleri, robotların çok kısa sürede üretim yapabildiği, montaj hattının olmadığı, parçaların hızla uygun yerleri bularak üst üste üretime yöneldiği ve insanların bu ortama uyum gösterdiği bir üretim süreci olarak tanımlanmaktadır. Esnek üretim sistemlerin sağladığı yararların bir kaçı şöyle sıralanabilir: Yüksek makine kullanımı İşçilik maliyetlerinde azalma Stok maliyetlerinde azalma Yüksek verimlilik ve üretim süresinin kısalması

11 3. Bilgisayar Destekli Tasarım BDT, bir nesnenin tasarımının bilgisayar yardımıyla yapılmasıdır. 4. Bilgisayar Destekli Üretim BDÜ, bilgisayar yardımıyla tasarlanan bir parçanın bilgisayar kumandalı, sayısal kontrollü takım tezgahlarında işlenmesidir. BDÜ’nün başarısı; tasarım, tedarik, üretim ve satış gibi fonksiyonlar arasında iletişim ve bilgi akımının düzenli olmasına bağlıdır. Böylece tam otomasyon kontrol sağlamış olduğundan, kalite ve üretim artışı istenilen seviyeye ulaşabilecektir.

12 5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim BTÜ, üretim teknolojisi ve yönetim kontrol sistemleri ile ilgili donanımlar ve yazılımlardaki gelişmelerden tam olarak faydalanmak için bilgisayar teknolojisinin bir uygulamasıdır. 6. Senkronize Üretim Senkronize üretim, işletmenin amaçlarına ulaşmak için, üretim sürecinin aksama, duraksama ve bekleme olmaksızın çalışmasını sağlayacak şekilde tüm aşamaların uyumlu biçimde bir araya getirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

13 7. Grup Teknolojisi Grup Teknolojisi, imalat ve dizaynda benzerliklerinin avantajlarını yakalamak için, benzer parçaların birlikte sınıflandırıldığı ve gruplandırıldığı bir imalat felsefesidir. 8. Geleceğin Fabrikası Bilgisayara dayalı denetim sistemlerinin robotlar, sayısal denetimli tezgahlar, otomatik olarak yönlendirilmiş araçlar gibi ileri teknoloji ürünü araçlarla birleştirilmesi ve böylelikle dünya pazarlarında rekabet edebilme yeteneğine sahip tesisler oluşturulması mümkündür. Günümüzde geleceğin fabrikası, ya da onunla eş anlamlı olarak kullanılan toplam fabrika otomasyonu tanımına büyük ölçüde uyan tesisler bulunmakta ve bunların sayıları artmaktadır.


"KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ VE YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları