Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİŞ"— Sunum transkripti:

1 RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİŞ
Nezihe AKGÜN Tel: Faks : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü

2 İÇERİK ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ve RÜZGAR TÜRBİNLERİ RÜZGAR KURULU GÜÇ DAĞILIMLARI RÜZGAR TÜRBİN ve ÇİFTLİK RESİMLERİ AVRUPA ve TÜRKİYE RÜZGAR ATLASLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİM PROJEKSİYONLARI SONUÇ VE ÖNERİLER

3 Dünya ekonomik ve sosyal alanda hızla gelişmektedir.
İhtiyaç duyulan enerji miktarı artmaktadır. Enerjinin, kesintisiz, güvenilir ve ekonomik koşullarda çevreye zarar vermeden üretilmesi gereklidir.

4 Elektrik enerjisi Fosil kökenli kaynaklardan (kömür, petrol, doğal gaz,…,), Hidro kaynaklardan (5-10 MW yenilenebilir kaynak kabul ediliyor), Nükleer kaynaklardan ve Yenilenebilir kaynaklardan ( güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal, dalga, hidrojen), elde ediliyor. Elektrik enerjisi; ev ve işyerlerinde, sanayi ve ticarette ve taşımacılıkta,..., vb kullanılır.

5

6 Elektrik enerjisi üretiminde
fosil yakıt kullanımı lokal kirlilik yaratmış ve küresel iklim değişikliklerine yol açılmıştır. Petrol krizinden başlayarak özellikle endüstrileşmiş Avrupa ülkeleri enerjinin etkin kullanımı konusunda önemli adımlar atmış ve daha az enerji tüketen teknolojileri geliştirmişlerdir.

7

8

9

10 Rüzgar, dünyanın oluşumundan beri var olan bir doğal kaynaktır
Rüzgar, dünyanın oluşumundan beri var olan bir doğal kaynaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Rüzgarın hareket enerjisi, yüz yıllardır mekanik enerji halinde kullanılmıştır. Son yıllarda rüzgarın hareket enerjisini, önce mekanik enerjiye sonra elektrik enerjisine çeviren sistemleri bir arada kullanan rüzgar türbinleri yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülmüştür.

11

12

13 Danimarka’lı Paul La COUR,
89 W gücündeki ilk rüzgar türbinini 1897 yılında yapmıştır. 1973 petrol krizinden sonra tekrar hatırlanan rüzgar enerjisi dünyanın en hızlı büyüyen enerji sektörü olmuştur. yılları arasında rüzgar enerjisi yıllık ortalama %31.7 oranında büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde diğer enerji sektörlerindeki büyüme oranı %2.8 dir.

14 Kıtalar bazında kurulu rüzgar enerjisi (Ekim 2004, MW)
Avrupa Kuzey Amerika Asya Latin Amerika Pasifik Orta Doğu ve Afrika Dünya

15 Enerji kaynaklarına göre birim maliyetler,2004
Maliyetler (sent / kWh) Kömür ,8-5,5 Doğal gaz 3,9- 4,4 Hidroelektrik ,1-11,3 Nükleer 5,8-11,6 Biyokütle ,1-14,5 Rüzgar (federal üretim kredisiz) ,0-6,0 Rüzgar (federal üretim kredili) ,3-5,3

16

17 Rüzgar Türbin özelliklerindeki gelişmeler (1981-2000)
Yıl Kapasite (kW) Kanat çapı (m) KW başına maliyet ($) Üretim (kWh) ,6 milyon

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 AVRUPA RÜZGAR ATLASI

42 AVRUPA RÜZGAR KURULU GÜCÜ - 2002

43 Rüzgar Enerjisine Verilen Teşvikler

44 TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

45 Türkiye kaynaklarına göre kurulu güç dağılımı
(2004) Termik % 64.76 Hidrolik % 35.19 Rüzgar % tir.

46

47 TÜRKİYE’NİN RÜZGAR KAPASİTESİ

48 Ort. Rüzgar Gücü Yoðunluðu
Bölgelerin ortalama rüzgar gücü yoğunluğu Bölge adı Ort. Rüzgar Gücü Yoðunluðu (W/m2) Akdeniz Bölgesi 21.36 İç anadolu Bölgesi 20.14 Ege Bölgesi 23.47 Karadeniz Bölgesi 21.31 Doðu Anadolu Bölgesi 13.19 Güneydoðu Anadolu Böl. 29.33 Marmara Bölgesi 51.91

49 Elektrik üreten Türkiye’deki Rüzgar enerji santralleri
Santral Adı Yeri Kurulu gücü (MW) Tarih Delta Plastik İzmir-Çeşme–Germiyan Çeşme–Alaçatı İzmir-Çeşme Bozcaada Çanakkale-Bozcaada Sunjüt İstanbul-Hadımköy Toplam Kurulu Güç

50 Bozcaada’daki türbinlerin kuleleri,
İstanbul’daki türbinlerin kanat ve kuleleri Türkiye’de üretilmiştir. Türkiyede, halen fizibilite raporları EPDK tarafından değerlendirilen rüzgar enerji santralleri ve kurulması planlanan güç 3.234,5 MW tır. Kurulma izinleri değerlendirilen santral proje sayısı 105 dir.

51 EWEC yayımlanan Windforce12’de
Avrupa komisyonunun 2001/77/ EC Direktifi gereği 2010 yılına kadar AB ülkelerinde toplam enerji tüketiminin % 12 sinin ve toplam elektrik üretiminin % 22 sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olması teklif edilmekte ve bu hedefler desteklenmektedir. EWEC yayımlanan Windforce12’de 2020 yılında rüzgar enerjisinin tüm dünyada 1.2 milyon MW kurulu güce olaşacağı, dünya elektriğinin %12 sinin rüzgar enerjisinden sağlanacağı öngörülmektedir.

52 Türkiye rüzgar enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
maksadıyla EİE-DMİ işbirliği ile ortak proje olarak, Türkiye rüzgar atlası hazırlanmıştır. Türkiye rüzgar atlası, rüzgar enerji kaynağının değerlendirilmesinde ön referansı oluşturmaktadır. Ülkemiz rüzgar enerjisi teknik potansiyeli açısından Avrupa’da birinci sıradadır. Öncelik verilerek desteklendiği takdirde rüzgar türbinleri ülkemizde yerel olarak imal edilebilecek yerli iş imkanları ve ekonomik bir potansiyel yaratacaktır.

53

54

55

56

57

58

59

60 TEŞEKKÜRLER RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİŞ
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Şube Müdürlüğü


"RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları