Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

2 İnme tanımı Beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu beynin bir bölgesinin geçici veya kalıcı olarak etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkan bir klinik tablo, bir sendromdur.

3 İnme Tipleri Serebral infarkt:
Serebral arteriyal damarlardaki kan akımının bozulması sonucu ortaya çıkar.

4 İnme Tipleri İntraserebral hematom:
Serebral arteriyal damarların yırtılması sonucunda beyin dokusu içinde kan toplanmasıdır.

5 İnme Tipleri Subaraknoid Kanama:
İntrakraniyal damarların daha çok çatallanma yerlerinde bulunan anevrizmaların yırtılması sonucu ortaya çıkar.

6 Fokal serebral disfonksiyon
Geçici iskemik atak Yerleşmiş inme (strok) - serebral infarkt (% 85) - intraserebral hemoraji (% 10) - subaraknoid kanama (% 5)

7 Karotis (anterior) ve vertebral (posterior) sistem
Serebral dolaşım Karotis (anterior) ve vertebral (posterior) sistem Beyin; Vücut ağırlığının % 2 si kadardır Kardiyak akımın %15-20 ini alır Tüm vücut oksijeninin % 20 sini tüketir

8 Serebral iskemi İnfarkt merkezi (core) Penumbra Benign oligemi

9 Beynin perfüzyon azalmasına cevabı
CBF ( ml/gr/dk) metabolik olaylar normal 0.50 protein sentezi azalır 0.35 anaerobik metabolizma 0.20 nörotransmitter salınımı 0.15 hücresel yıkım

10 Serebral infarkt ve GİA etyolojisi
Aterotrombotik Kardiyoembolik Küçük damar hst Diğer etyolojiler Etyoloji belirsiz

11 İnmenin etyolojik tanısında yardımcı inceleme metodları
Rutin biyokimya Radyolojik görüntüleme (BT/MRI) Doppler ultrasonografi EKG/Ekokardiyografi Serebral anjiografi/MR anjiografi

12 Vasküler homeostaz anti-trombotik pro-trombotik anti-enflamatuar
anti-proliferatif pro-trombotik pro-enflamatuar proliferatif

13 Endotel disfonksiyonu
Hipertansiyon (mekanik zorlama) Hiperkolesterolemi (okside LDL) Toksinler (sigara) Hiperglisemi (diabetes mellitus)

14 NO endotelin vazodilatasyon düzkas prolif. inh. vazokonstriksiyon
trombosit agg. inh monosit adezyonu inh. LDL permeabilitesini azaltır anti-aterojen vazokonstriksiyon trombosit agg. artırır düzkas hücre proliferasyonunu artırır pro-aterojen

15 Değiştirilebilir risk faktörleri
Hipertansiyon Hiperkolesterolemi Sigara Fizik inaktivite Obezite Alkol Diabetes mellitus

16 Değiştirilemez risk faktörleri
Yaş Cinsiyet Ailevi özellik Irk

17 Hipertansiyon İnmeden korunmak için hedef TA < 140/90 mm Hg
Diabet varsa < 130/80 mm Hg

18 LDL Hedefleri Yüksek risk: LDL Hedefi Koroner kalp hastalığı
Beyin damar hastalığı (ateroskleroz) <100 mg/dL Orta derecede yüksek risk: 2 risk faktörü <130 mg/dL Düşük risk: 0-1 risk faktörü <160 mg/dL * .

19 Alkol Kronik alkolizm ve aşırı içicilik bütün inme tipleri için risk faktörü HDL yi artırır, fibrinojen ve trombosit aktivitesini azaltır

20 Sigara Sigara dumanındaki toksik ürünler okside edici özelliktedir
Sigara fibrinojen düzeyi ve trombosit agregasyonunu artırır HDL yi azaltır Her yaş ve cinsiyette, her ırk ve etnik grupta inme için risk faktörüdür

21 Fizik aktivite Plazma fibrinojen düzeyini azaltır
Trombosit aktivitesini azaltır HDL düzeyini artırır

22 Tedavi yaklaşımları Risk faktörlerine yönelik tedavi
Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent)

23 Risk faktörlerine yönelik tedavi
Öneri Kanıt düzeyi Hipertansiyon ilaç ve yaşam değ. I A Hiperlipidemi statin Sigara bırakılmalı I C Diyabet (tip I ve II) dm ve ht kontrolü Obezite kilo verme II C İnaktivite egzersiz Alkol kes/sınırla

24 Tedavi yaklaşımları Risk faktörlerine yönelik tedavi
Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent)

25 Antiagregan ilaçlar COX-I inhibitörü Aspirin (Asa)
Fosfodiesteraz inhibitörleri Dipyradamole (Dp) Cilastazol ADP P2Y12 inhibitörü Ticlopidine (Tp) Clopidogrel (Cp)

26 Tedavi yaklaşımları Risk faktörlerine yönelik tedavi
Trombosite yönelik tedavi (antiagregan tedavi) Damara yönelik tedavi (endarterektomi, anjioplasti/stent)

27 Revaskülarizasyon tedavileri
1- Karotis endarterektomisi (KEA) 2- Anjioplasti/stent (KAS)

28 Karotis endarterektomisi
Son 6 ay içinde GİA/inme geçiren hastada % karotis darlığında önerilir

29 Anjioplasti/stent Stenoz >% 70, ancak KEA uygulanamıyorsa (teknik veya cerrahi risk nedeniyle), karotis stenti düşünülebilir

30 İnme önlenebilir tek nörolojik hastalıktır
İstenilen kiloda olma Sağlıklı beslenme Düzenli egzersiz Sigara içmeme Ilımlı alkol kullanımı Kardiyovasküler hst için risk azalması % 85


"İSKEMİ ve İNME Birsen İnce İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları