Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİTROMBOTİK AJANLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİTROMBOTİK AJANLAR"— Sunum transkripti:

1 ANTİTROMBOTİK AJANLAR
DR .ENVER ERBİLEN

2 TROMBOSİT İNHİBİTÖRLERİ
ASPİRİN DİPRİDAMOL TİKLOPİDİN VE KLOPİDOGREL GLİKOPROTEİN IIB/IIIA İNHİBİTÖRLERİ

3 ASPİRİN ETKİ MEKANİZMASI
Trombosit:Siklooksigenazı irreversible olarak asetiller.Tromboksan A2 tarafından oluşturulan agregasyonu ve vasokonstrüksiyonu , dolayısıyla trombozu inhibe eder. Vasküler endotel : Antiagregan Prostosiklin formasyonunu azaltabilen siklooksigenazı yüksek dozda reversıble olarak inaktive eder. DOZ Standart doz: mg/gün Günümüzdeki eğilim : mg/gün

4 Klinik endikasyonlar Stable angina Unstable angina Non Q MI AMI
MI sonrası Trombolitik tedavi sonrası Koroner Bypass ameliyatı sonrası TIA Stroke profilaksisi

5 AF’de stroke profilaksisi
Yapay kalp kapaklarında emboliyi önlemek A-V şant Periferal vasküler hastalık Diabetik retinopatide diabetik anevrizmaların gelişimini önlemek için

6 Yan Etkileri GİS yan etkileri: Dispepsi ,bulantı, kusma (yaklaşık %10-20 doz kısıtlayıcıdır) Aşikar melenayla birlikte GİS kanaması(%5) Hematemez (% 0.1) Hemorojik inme Ürat sekresyonunu bozması nedeniyle GUT alevlenmesi.

7 Kontrendikayonları MUTLAK KONTRENDİKASYONLAR Aspirin intoleransı
Hemofili GİS kanaması , peptik ülser ve genitoüriner kanama hikayesi. RELATİF KONTRENDİKASYONLAR Potansiyel tehlikeli ilaç etkileşimleri Dispepsi Demir eksikliği anemisi Gut

8 İlaç etkileşimleri Warfarin (+)
Antihipertansif tedavinin etkinliğini azaltır ACEİ (Enalapril) (-) Urikozürik ilaçlar (Sulfinpirazon, probenesid)(-) Alkol, KS, NSAİ (GİS kanama riski yükselir) Oral hipoglisemik ajanlarla insulinin etkisi artabilir. Tiazid ve Aspirin ; ürik asit atılımını her ikisi de azaltır.

9 DİPİRİDAMOL ETKİ MEKANİZMASI Koroner vazodilatatör
Trombosit adhezyon inh. (Bozulmuş damarlarda ) Prostosiklinlerin antiagregan etkisini potansiyelize eder. Yüksek dozlarda trombosit agregasyonu Trombosit agregasyonunu inhibe eder DOZ:3X 50 mg

10 Yan etkiler GİS irritayonu Baş dönmesi Flushıng Senkop
Nadiren AP (Koroner çalma) Hipotansif etki

11 Endikasyonlar Protez kapaklı hastalar (Lisanslaştırılmış tek endikasyondur.) Periferik damar hastalıkları Renal hastalıklar(Tip I MPGN) TİA ve Stroke profilaksisi KAH Tek spesifik endikasyon Aspirin intoleransıdır. Protez mekanik kapakçığı olan persistant tromboembolizm durumunda Aspirin ve Warfarin’e ek olarak verilebilir.

12 Tiklopidin ve Klopidogrel
Trombosit aktivasyonunda ADP bağımlı yolu inhibe ederek antiplatelet etkisini gösterirler . DOZ Tiklopidin :2x 250 mg Klopidogrel :1x75 mg

13 ENDİKASYONLARI Ateroskleroz profilaksisinde ( MI ve stroke sonrası ,periferik arter hastalığı varlığında ) PTCA ve stent sonrası YAN ETKİLER Tiklopidin: Nötropeni(% 2.4 ) minör kanama (%10 ) Deri döküntüleri( %15) KC toksisitesi (% 4) ,Diare (%22) Klopidogrel :GİS irr.(%15) , Rash (%4.2) , Pruritus (%3.3) , Diare (%4.5) , GİS kanaması (%2), Hepatik tox (< %3) , İCH (% 0,35) , Nötropeni (%0.1)

14 GP II B III A inh (Tirofiban, Abciximab , Eptifibatide)
ENDİKASYONLAR Unstable angina Non Q MI DOZ:0.4 mcg/kg/dk 30 dakika, 0.1 mcg/kg/dk inf.(48 hr-108 hr) PTCA ve aterektomi sonrası profilaksi DOZ:10 mcg/kg/dk 3dakika 0.15 mcg/kg/dk inf 36 saat Kreatin klerensi <30 ml/dak ise doz %50 azaltılır.

15 YAN ETKİLER Kanama (sızıntı veya hafif derecede ) Trombositopeni
Bulantı , ateş, üşüme , başağrısı ( %1,2)

16 ANTİKOAGÜLANLAR HEPARİN DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN WARFARİN

17 HEPARİN ETKİ MEKANİZMASI
Antitrombin III ün etkisini artırır.Heparin ve Antitrombin III FXIIa,FXIa,FIXa ,FXa ve FIIa (trombin) yı inhibe eder. Fibrinogenden fibrin oluşumu engellenmiş olur.

18 ENDİKASYONLARI : AMI Unstable AP PTCA Venöz tromboembolizm tedavi ve profilaxisi

19 YAN ETKİLER: Kanama Trombositopeni Osteoporoz Cilt nekrozu Alopesi Hipersensitivite Hipoaldosteronizm

20 DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN
Etkisini FXa ve FIIa yı inhibe ederek gösterir.Heparinin kullanıldığı tüm durumlarda kullanılırlar. Heparine oranla daha güçlü antikoagülasyon sağlarlar. Nötralizasyona daha fazla rezistans gösterirler.

21 Daha uzun plazma yarılanma ömrüne ve daha fazla biyoyararlanıma sahiptirler.
Heparine oranla daha düşük kanama eğilimi vardır. Laboratuar monitarizasyonu olmaksızın günde bir veya iki defa s.c uygulanır.

22 WARFARİN ETKİ MEKANİZMASI:
KC deki K vitaminini inaktive ederek protrombininde içinde bulunduğu K vitamini bağımlı pıhtılaşma faktörlerini inhibe eder. Etkisinin başlaması için 2-7 gün gerekir. Yarılanma ömrü 37 saattir.

23 ENDİKASYONLARI: Venöz tromboembolizm Pulmoner emboli AF MS,MY Protez kalp kapakçığı SVO ve TİA

24 AF li hastada antikoagulasyon 60-75 y. arası aspirin 75 y
AF li hastada antikoagulasyon y. arası aspirin y. üzeri antikoagulasyon Risk faktörleri varlığında antikoagulasyon uygulanır.Uygun aday değilse aspirin kullanılır Risk faktörleri;Daha önceden geçirilmiş stroke/TİA,kapak hast.,HT,DM,65 y. üzeri,sol atriumun büyümesi,KAH,KKY

25 KONTRENDİKASYONLARI:
Yeni geçirilmiş inme Kontrol edilmemiş hipertansiyon Hepatik siroz, hiatus hernisi, peptik ülser, gastrit, kolit, proktit ve sistit gibi potansiyel GIS ve GÜS kanama noktaları. Hamilelikte ilk ve son trimesterde kontrendikedir.

26 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Yaklaşık 80 ilaçla etkileşir Kolestiramin, barbitürat, fenitoin gibi ilaçlar warfarinin etkisini azaltır. Metronidazol, ko-trimaxazole, simetidin, kinidin,amiodaron, allopurinol gibi ilaçlar warfarinin etkisini arttırır.


"ANTİTROMBOTİK AJANLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları