Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOTİVASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOTİVASYON."— Sunum transkripti:

1 MOTİVASYON

2 HER SORUNUN ÜÇ ÇÖZÜMÜ VARDIR Benim çözümüm Sizin çözümünüz
Ve Gerçek Çözüm Çin ata sözü

3 Birisini bir şey yapmaya zorlaya bilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız. İstemek için gereken arzu içten gelir.

4 Bir şeyi yapmak istemeyi sağlayan ve içten gelen güç motivasyondur.
Motivasyon Latince movere kelimesinden gelir ve harekete geçiren anlamında kullanılır.

5 Günümüzde motivasyon kelimesi kullanıldığında kişiyi işinde yükselmeye başarılı olmaya teşvik eden içsel bir güç çağrışımı oluşmaktadır.

6 Motivasyon bir ihtiyaç, bir tutku veya his olabilir, fakat sonuç olarak kişiyi kesin bir çizgide harekete geçmeye zorlar.

7 İç dürtüler, içten gelen istekler, ne kadar kuvvetli olursa olsun, isteklerinizle uyuşmuyor ve sizi harekete geçirmiyorsa kesinlikle etkili olmayacaktır. Bir şeyi yapmak istemek, karar verilen bir eylemi başlatmaya yönelik atılmış şuurlu bir atımdır.

8 Davranışın oluşumu şu şekildedir;
Uyarı Organizma Davranış Organizma Davranış Karşılaşılan sonuç

9 Motivasyon bireyin hedefe yönelik sergileyeceği davranışı oluşturmasında belirleyici rol oynar. Motivasyon sonucuna göre birey niyetini ve arzusunu ortaya koyan belirli davranışlar gösterir.

10 Motivasyon kavramının birlikte kullanıldığı veya yanlış olarak bir biri yerine kullanıldığı bir diğer kavram güdü dür. “ Güdü İrade doğrultusunda bireyi bir eyleme götüren ve içinizden gelen bir ihtiyaç yada tutkudur.”

11 Güdü şuurlu veya şuursuz olabilir
Güdü şuurlu veya şuursuz olabilir. Her güdü mutlak eyleme dönüşmeye bilir. Örneğin;Yanan bir sobaya dokunduğumuzda elimizi aniden çekmemiz gibi.

12 Bireyi motive etmek güdünün ötesinde bir kavramdır
Bireyi motive etmek güdünün ötesinde bir kavramdır. Çünkü işin içinde ikinci bir kişi veya kişiler vardır. Motive etmek bir kişiye bir eylemi yapması için gerekli güdü ve dürtüleri sağlamak anlamına gelir. Güdü ve dürtünün sağlanması bireyin eylem ve davranışını başlatır.

13 Bu konuda çeşitli teoriler geliştirilmiştir
Bu konuda çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bunlar en eski olanı “sopa” ve “havuç” teorisidir. Hiç hareket etmeyen bir eşeğinizin olduğunu düşünün. Hayvanı hareket ettirmenin yolları ya bir sopayla vurmak yada üvendireyle dürtmektir. Kullanılabilecek diğer bir yöntem ise burnunun tam ucunda bir havuç sallandırmaktır.

14 Eğer eşek aç ise bu havucu yemek için hareket edecektir
Eğer eşek aç ise bu havucu yemek için hareket edecektir. Fakat aç değil ve daha önce çok havuç yemişse bu yöntem işe yaramayacaktır. O zaman hayvana büyük bir sopa gösterdiğinizde eşek daha önceden yediği dayaklardan neden sonuç ilişkisi ile hafızasına kazınan sopa korkusu ile hareket edecektir.

15 Buradaki havuç ve sopa bireyi motive etmede kullanacağımız iki temel güdüden bahsetmektedir. Bunlar; ceza ve ödüldür.

16 Mazlowun ihtiyaçlar hiyerarşisi.
Mazlow insanın ceza ve ödül gibi harici güdülerle değil, iç ihtiyaç programı ile motive olduğunu savunur. Başka bir ifade ile bireyin güdülenmesinin temelinde ihtiyaçlar vardır.

17

18 Bireyin bu ihtiyaçlar hiyerarşısınde nere bulunduğunun belinmesi onun bir amaç doğrultusunda harekete geçirilmesinde önemlidir. Çünkü temel psikolojik ihtiyaçları karşılanmamış olan, başka bir ifade ile karnını doyuramayan uykusuzluk çeken bir iş göreni makam vererek motive etmeye çalışırsanız yapmış olduğunuz motivasyon çalışması boşa gitmiş olur.

19 Bireyin bir aşamadaki ihtiyaçları karşılandığında diğer aşamadaki ihtiyaçları ortaya çıkar. Buna göre tatmin edilen bir ihtiyacın motive edici özelliği kalmaz.


"MOTİVASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları