Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuveyt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuveyt."— Sunum transkripti:

1 Kuveyt

2 Kuveyt bayrağı Sınırları Basra Körfezi’nin üst kısmında 17,818 km² (157. sırada) lik bir alanı kaplayan bağımsız bir Arap devletinin Kuzeyinde ve batısında Irak, doğusunda Basra Körfezi, güneyinde Suudi Arabistan bulunur.

3 TARİHİ On sekizinci yüzyıl başlarında, Arabistan Yarımadasının iç bölgelerindeki Anizah kabilesinden birçok ailenin göçebelikten vazgeçip, Basra Körfezi kıyılarına yerleşmesi Kuveyt şehrinin, buna bağlı olarak da devletin temelini teşkil etmiştir. 1756’da halk, as-Sabah soyundan bir şeyh seçti. Böylece, bağımsız Kuveyt Emirliği kurulmuş oldu.

4 Kuveyt'in konumu Kuveyt toprakları genelde düz veya hafif dalgalıdır. Bu monoton yapıyı tek tük tepeler veya hafif çukurluklar biraz değiştirir. Deniz seviyesinden itibaren yükseklik, güneyde 305 m ’ye ulaşır. Jal az-Zawr arazi bloku, Kuveyt Körfezinin kuzeybatı kıyılarını meydana getirir ve deniz seviyesinden en fazla 145 m yüksekliktedir.Kıyı kesiminde geriye kalan arazi, büyük, tuzlu bataklıklarla kaplıdır. Kuveyt’in kuzey, batı ve merkez bölgelerinde “playas” denen çöl havzaları vardır. Bunlar kış yağmurlarıyla dolar. Böylece Bedevilerin önemli su kaynaklarını meydana getirirler.

5 Yeryüzü Şekilleri • Yüzey şekilleri bakımından çok sadedir. •  Ülkenin tamamı, Basra Körfezi kıyılarından batıya doğru hafifçe yükselen bir ova görünümündedir. Ülkenin kuzeyinde bataklıklar bulunur.

6 İklim ve Bitki örtüsü Ülkenin tamamında çöl iklimi görülür. Yağış miktarı çok az ve kış aylarında görülür. Kuraklık nedeniyle bitki örtüsü çok cılızdır.

7 Yeraltı Kaynakları • Kuveyt’in zenginliğini petrol ve doğalgaz oluşturur. Ancak körfez savaşından sonra üretim oranı azalmıştır. Petrol gelirleri sayesinde halkın yaşam düzeyi yükselmiştir. •    Kuveyt dünyanın zengin ülkeleri arasındadır. •    Eğitim, sağlık ve telefon hizmetleri ücretsizdir. Petrol gelirleri sanayisini olumlu yönde etkilemiştir.

8 Türkiye ile ilişkileri
Türkiye ile Kuveyt her alanda iyi ilişkiler içindedir. Körfez Savaşı’nda Türkiye, Kuveyt’in işgaline karşı çıkmıştır. Kuveyt’ten ham petrol, petrokimya ürünleri alırız. Buna karşılık bu ülkeye sebze, meyve, demir-çelik ürünleri, konfeksiyon ve çeşitli aletler satarız.

9 Ülke nüfûsu 2,418,393’dir. Yerli halk Arap’tır
Ülke nüfûsu 2,418,393’dir. Yerli halk Arap’tır. Yerli halkı, topyekûn bir aile gibidir. Çalışmak için gelen yabancı işçi, teknisyen, işletmeciler, yerli halktan daha çoktur. İşgücünün % 80’ini yabancı işçiler meydana getirmektedirler. Yabancılar, mülk sahibi olamadıkları gibi, siyasi hakları da yoktur. Öğretim tamamıyla ücretsizdir. Kuveyt halkının büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Fakat bunun yanında Hindu ve Hıristiyanlar da vardır. Anayasayla tam bir inanç hürriyeti sağlanmıştır. Halkın kullandığı dil ve resmi dil aynı olup, Arapçadır. Devlet okullarında ikinci temel lisan olarak İngilizce öğretilir. Hindu, Urdu ve Farisi dilleri de yaygındır.

10 Siyasi Hayat Bugün Kuveyt, hem devletin hem de hükümetin başında bulunan bir şeyh tarafından yönetilir. Şeyhin 14 bakanlı bir kabinesi vardır. 10 tanesi tayinle 4 tanesi seçimle belirlenir. 1962’de kabul edilen anayasaya göre, 21 yaşının üzerindeki bütün okur-yazar Kuveytli erkekler oy kullanabilir. Şeyh, kanunları yürürlüğe koyar ve uygular. 50 üyeli meclisin kısmen kanun yapma yetkisi vardır. Devlet, 3 yönetim bölgesine ayrılmıştır. Kuveyt, El-Ahmedi ve Havalli. Meclis için 4 yılda bir seçim yapılır.

11 Eknomisi Bilinen dünya ham petrol rezervlerinin yaklaşık %10’una sahip bulunan Kuveyt’te, ekonomi önemli ölçüde petrole dayalıdır. GSYİH’nın yaklaşık % 50’si ve ihracat gelirlerinin yaklaşık % 95’i petrolden elde edilmektedir. Günlük petrol üretimi varil seviyesindedir. Son 10 yılda petrol fiyatlarındaki artış sayesinde Kuveyt’in dış ticaret fazlası da artmış ve yüksek bir gelire ulaşmıştır. Hemen hemen her yıl bütçe fazlası verilmektedir yılı itibariyla milli gelir tahminen 127,5 milyar ABD Doları seviyesindedir. (Kuveyt’te su petrolden daha pahalıdır.)

12 Dinlediğiniz için teşekkürler…


"Kuveyt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları