Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
Canlıları, ortak özelliklerine bakarak belirli gruplar altında toplamaya Sınıflandırma denir. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

2 Canlıların ortak özellikleri:
Beslenme Üreme Boşaltım Solunum Hareket(Aktif veya Pasif) vb. Hücresel yapıya sahip olma Metabolizmaya sahip olma Uyarana tepki verme Biyosentez olayları Büyüme- Gelişme Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

3 Canlıları Sınıflandırırken;
Paleontolojik kalıntılardan(=Fosillerden) Evrim Basamaklarından Embriyolojik gelişim evrelerinden Protein benzerliklerinden Homolog organlarından yararlanılır. dersimiz.com Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

4 İki çeşit sınıflandırma yapılmıştır:
AMPİRİK SINIFLANDIRMA Aristo tarafından yapılmıştır. Aristo, canlıları dış görünüşlerine bakarak; -Hayvanlar(suda,karada, havada yaşayanlar) -Bitkiler(otlar,çalılar,ağaçlar) olarak iki grupta toplamıştır. FİLOGENETİK SINIFLANDIRMA Canlıları,evrim basamaklarına,fizyolojik, morfolojik,anatomik özelliklerine,embriyolojik gelişim evrelerinin ve proteinlerinin benzerliğine, homolog organlarına bakarak yapılan sınıflandırmadır. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

5 SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ
TÜR-CİNS-FAMİLYA-TAKIM-SINIF-ŞUBE-ALEM En küçük sınıflandırma birimi türdür. En büyük sınıflandırma birimi alemdir. Türden aleme doğru gidildikçe; -Birey sayısı artar. -Ortak özellikler azalır. -Canlı çeşitliliği artar. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

6 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
TÜR Ortak bir atadan gelen, fizyolojik, morfolojik, anatomik benzerlik gösteren, embriyolojik gelişim evreleri benzer, protein benzerlikleri diğer canlılardan daha fazla olan ve çiftleştirildiklerinde kısır olmayan oğul döller verebilen canlıların oluşturduğu topluluktur. Aynı türün sağlıklı olan bireylerinde kromozom sayısı sabittir, değişmez. Farklı türden canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.Ör:İnsan 2n=46, Moli balığı 2n=46 Canlıların gelişmişlik düzeyleriyle kromozom sayıları arasında bağlantı yoktur. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

7 Tür Adlandırması(İkili adlandırma)
Tür adlandırması ikili adlandırma ile yapılır. Ör:Pinus nigra(=karaçam) Pinus orientalis(=anadolu çamı) Cins isimleri aynı olan canlılar yakın akrabadır. Tür adı Cins adı Türün tanımlayıcı adı Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

8 Hücre Yapılarına Göre Canlıların Sınıflandırılması
Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre Monera Alemi Protista Alemi Fungi Alemi Bitkiler Alemi Hayvanlar • Virüsler • Protozoa Küf Mantarı •Çiçeksiz Bitkiler Alemi • Bakteriler Silliler Pas Mantarı Karayosunları •Omurgasızlar • Mavi-Yeşil Algler Kamçılılar Maya Mantarı Eğreltiotları Süngerler -Kökbacaklılar Şapkalı Mantar •Çiçekli Bitkiler Sölenterler -Sporlular Açık Tohumlular Solucanlar • Algler Kapalı Tohumlular *Yassı -Yeşil Algler *Tek çenekliler *Halkalı - Kırmızı Algler *Çift çenekliler *Yuvarlak -Esmer Algler Yumuşakçalar • Cıvık Mantarlar Eklembacaklılar -Derisidikenliler •Omurgalılar -Balıklar -Kurbağalar -Sürüngenler - Kuşlar - Memeliler dersimiz.com Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

9 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
ARKEBAKTERLER Dünyamızın ilk sakinleri Prokaryotik Arkebakterilerdir. Yoğun tuz içeren sıvı ortamda, Yüksek ısıda Aerob, anaerob ya da fakültatif koşullarda yaşayabilen prokaryot organizmalardır. Hücre duvarlarında peptidoglikan katman bulunmaması ve karakteristik ribozomal RNA baz sırası ile gerçek bakterilerden ayrılırlar. Işık mikroskobuyla görülemezler. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

10 Arkeler habitatlarına göre üç gruba ayrılırlar.
Tuzsevenler(=Halofiller):Aşırı tuzlu ortamlarda yaşarlar. Metanojenler(=Metan oluşturanlar):Anaerobik ortamda yaşarlar ve metan üretirler. Tortu tabakalarında ve hayvanların bağırsaklarında bulunur. Çoğu metanojik bakteri geviş getiren hayvanların, insanların ve termitlerin sindirim sisteminde bulunur. Isısevenler(=Termofiller):Termofiller sıcak su kaynakları gibi yüksek sıcaklıklı yerlerde yaşarlar. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

11 Arkebakterlerin Önemi ve İnsan Sağlığıyla İlişkisi
Arkeler genelde diğer organizmalar için zararsızdır ve hastalık etmeni olarak bilineni yoktur. Son yıllarda arkelerin zarları lipozom sentezinde kullanmaya başlanmıştır. Lipozomlar yapay yağ mikrokesecikleri olarak ilaç ve aşıların ağızdan uygulanmasında kullanılmaktadırlar. Böylece kullanılan madde vücudun savunma sisteminin daha yüksek düzeyde alarma geçmesini sağlamakta ve bu sayede hastalıklarla daha etkin savaş verilebilmektedir. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

12 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
Arkeler bulundurduğu enzimler sayesinde; endüstride pek çok tepkimenin gerçekleşmesinde, atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılmasında, kalitesi düşük metallerin kullanılabilir hale getirilmesinde, kirlenmiş suların yeniden kullanılabilir hale getirilmesinde kullanılır. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

13 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
VİRÜSLER Kalıtım maddesi olarak DNA veya RNA bulundururlar. Sık sık mutasyona uğrarlar. Sitoplazmaları ve ribozom organelleri yoktur. Enerji üretemezler. Hücre dışında kristalize olurlar. Sadece canlı hücre içinde çoğalırlar. Proteinden oluşmuş bir kılıfları,kuyruk bölgesinde, konak hücrenin zarını parçalayıcı enzimleri vardır. dersimiz.com Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

14 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
Virüsler; Antibiyotiklerden etkilenmezler.(Enzim sistemleri olmadığı için) Bir hücreyi enfekte ettiklerinde, enfekte hücrenin etrafındaki hücreler İNTERFERON adı verilen bir koruyucu üreterek kendilerini korurlar.Fakat bağışıklık geliştiremezler. Canlı hücre olmadan çoğalamadıkları için tüm monomerlerin bulunduğu bir ortamda eğer canlı hücre yoksa gelişim grafikleri sabittir. Bir bakteriyi enfekte eden Bakteriofaj(=Bakteri yiyen virüs) bakteriye ait sadece genetik şifreyi kullanmaz. Bitkisel virüslerin kalıtım maddesi RNA,hayvansal virüslerin kalıtım maddesi ise DNA’dır. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

15 Canlılarda iki çeşit hücre yapısına rastlanır:
PROKARYOT HÜCRE Hücre zarı gelişmemiş Çekirdek ve organel zarı olmayan İçinde ribozom organelini bulunduran hücredir. ÖKARYOT HÜCRE Hücre zarı gelişmiş Çekirdek ve organel zarı bulunan hücredir. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

16 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
BAKTERİLER Fotosentetik ototrof,kemosentetik ototrof,saprofit ve patojen(=Hastalık yapan) türleri vardır. Solunumlarına göre; Aerob(=Oksijenli), Anaerob(=Oksijensiz) olmak üzere ikiye ayrılırlar.Anaerob bakteriler içinde oksijenli ortamda yaşayabilenler de vardır. Mutasyonla ilgili deneylerde çok hızlı üreyebildikleri için(20 dk.) kullanılırlar. Kamçı Mezozom Hücre çeperi RNA DNA Hücre zarı Sitoplazma Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

17 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

18 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
Üremelerine göre: -Eşeysiz(=Bölünerek) -Eşeyli(=Konjugasyon) olmak üzere ikiye ayrılırlar. **Bakteriler n kromozomlu mikroorganizmalardır **Patojen bakteriler kapsüllüdürler.Kendileri için olumsuz ortam koşullarında (Ör:Sütün kaynatılması) hücre çeperlerinin ve kapsüllerinin dışına daha kalın bir çeper salgılarlar ve şartlar kendileri için olumlu hale gelene kadar bu yapının içinde kalırlar.Bu olaya ENDOSPOR oluşturma denir.Bir üreme şekli değildir.Su kaybederek endospor oluşturdukları için metabolizmaları çok yavaştır. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

19 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
Mavi-Yeşil Algler Prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Fotosentetik ototrofturlar. Klorofil molekülü, kloroplast organeli olmadığı için sitoplazmaya dağılmıştır. Fotosentezde elektron kaynağı olarak su kullanıp oksijen açığa çıkarırlar. Oksijenli solunum yaparlar. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

20 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
PROTİSTA ALEMİ PROTOZOA(=Tek hücreliler) -Paramesyum(=Terliksi hayvan) -Amip(=Kökbacaklı) -Öglena(=Kamçılı) -Sıtma plazmodyumu(=Sporlu) ALGLER(=Su yosunları) -Kırmızı algler -Esmer algler -Yeşil algler CIVIK MANTARLAR Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

21 FUNGİ ALEMİ(=Mantarlar)
Hepsi heteretroftur. Depo karbonhidratları glikojendir. Küf,pas,maya ve şapkalı mantarlar olarak gruplandırılırlar. Su tutma özelliklerinden dolayı şapkalı mantarlar, alglerle mutualist(=karşılıklı yarar) yaşayarak LİKEN birlikteliklerini oluşturur. Hücre zarlarının dışında çeper bulundururlar.Fakat bu çeper selüloz yapıda değildir. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

22 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
BİTKİLER ALEMİ Çiçeksiz Bitkiler Karayosunları: -Damarsız, çiçeksiz bitkilerdir. -İletim demetleri(odun ve soymuk boruları) yoktur. -Metagenezle ürerler.(=Döl almaşı). Eğreltiotları: -Damarlı çiçeksiz bitkilerdir. --İletim demetleri(odun ve soymuk boruları) vardır. Çiçekli Bitkiler Açık tohumlular -Her zaman yeşil, yaprağını dökmeyen ağaçlardır. -Gerçek bir çiçek ve tohum taslağı yoktur. -Çok yıllık odunsu bitkilerdir. Ör:Çam Kapalı Tohumlular -Gerçek bir çiçek ve tohum taslağı vardır. -Çiçeklenme ve yaprak dökümü gözlenir. -Tohum meyveye gömülüdür. -Otsu ve odunsu formları vardır. Ör:Elma ağacı *Tek çenekliler -Tek çenek bulundururlar. -Yaprakları paralel damarlıdır. Ör:Mısır *Çift çenekliler -İki çenek bulundurular. -Yaprakları ağsı damarlıdır. dersimiz.com Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

23 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
Çimlenme; Bir tohumun fotosentez yapma yeteneği kazanmasıdır. Tohum çimlenene kadar çeneklerinde depo edilen besini kullanır. Bir tohumun çimlenebilmesi için; *Uygun sıcaklık:Enzim faaliyeti için *Oksijen:Solunumla enerji üretimi için *Su:Depo besinin parçalanması için gereklidir. * *IŞIK ise kesinlikle gerekli değildir! Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

24 Bir bitkinin kuru ağırlığı;
Çimlenmeden önceki dönemde sadece solunum yaptığı için azalır. Çimlenmeden sonra solunumla birlikte fotosentez de yaptığı için artar. Kuru Ağırlık I:Çimlenmeden önceki evre II:Çimlenmeden sonraki evre ı ıı Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

25 Bitkiler aleminde ilkelden gelişmişe doğru gidildikçe;
Monoploid(=n kromozomlu) evre azalırken diploid(=2n kromozomlu) evre uzar. Su yosunları (n kromozomlu evre en uzun) Çiçeksiz bitkiler Kapalı tohumlular (2n kromozomlu evre en uzun) Açık tohumlular Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

26 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
HAYVANLAR ALEMİ Omurgasızlar -Omurgaları yoktur. -Sinir şeridi karın bölgesindedir. -Dışarıdan gelen etkiye basit tepkiler verirler. -İskelet varsa,iç ve diş iskelet şeklindedir. -Açık dolaşım görülür. Omurgalılar -Omurgaları vardır. -Sinir şeridi sırtta omurganın içindedir. Dışarıdan gelen etkiye karmaşık tepkiler verirler. İç iskelet bulundururlar. -Kapalı dolaşım görülür. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

27 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
KAN DOLAŞIMI Açık Dolaşım -Atar,toplar damar bulunur. -Kılcaldamar bulunmaz. -Kan Sinus adı verilen vücut boşluklarında dolaşır. -Dolaşım yavaştır. Kapalı Dolaşım -Atar,toplar,kılcal damar bulunur. -Kan pompalayan kalp bulunur. -Kan damarların içinde dolaşır. -Dolaşım hızlıdır. dersimiz.com Atar damar Toplardamar sinus Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

28 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
SÜNGERLER Por adı verilen açıklıklardan su ve besin alırlar. Artık maddeleri ve fazla suyu porlardan dışarı verirler. Ör:Banyo süngeri. SÖLENTERLER İçi oyuk hayvanlardır. Tek açıklıklıdırlar.(Ağız-anüs ayrımı yok.) Sindirim boşluğu(=Gastrovasküler boşluk) bulundururlar. Embriyonik gelişmeleri Gastrula evresinde kalmıştır. Ör:Hydra,mercan,deniz anası. HYDRA Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

29 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
SOLUCANLAR Yassı,yuvarlak,halkalı olmak üzere üç grupta toplanırlar. Yassı solucan Planarya;tek açıklıklıdır.Tatlı sularda yaşar.Boşaltım organına Protonefridyum (=alev hüc.)denir.Sadece suyu atar.NH3 ve diğer boşaltım ürünlerini deriden uzaklaştırır. Rejenerasyonla ürer(=Fragmentasyon).Ayrılan her parçadan yeni bir Planarya gelişir. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

30 Yuvarlak solucanlarda parazittir.
Halkalı solucanlarda kapalı dolaşım,ağız anüs ayrımı bulunur. Boşaltım organlarına nefridyum denir. Vücut segment adı verilen bölmelere ayrılmıştır. 7. segmentte kalp görevi yapan 5 çift damar yayı bulunur. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

31 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
EKLEMBACAKLILAR Kabuklular hariç Trake solunumu yaparlar Kitinden oluşmuş dış iskelet bulundururlar. Boşaltım organları Malpighi tüpleri’dir. Boşaltım ürünleri ürik asit kristalleridir. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

32 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
YUMUŞAKÇALAR Kalkerli bir dış iskelet bulundururlar.Bu iskelet Manto adını alır. Deride Mukus salgılayan Goblet hücreleri bulunur. Dış iskelet büyümeyi sınırlandırır. Dış iskeleti bulunan canlıların mutasyona uğrama olasılıkları düşüktür.Bu yüzden evrimleşme hızları yavaştır. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

33 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
DERİSİDİKENLİLER Deniz kestanesi ve deniz yıldızı ışınsal simetri gösterirler. Deniz yıldızı Kaide kısmından bölünür.Rejenerasyonla ürer. Dikenler savunma organlarıdır. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

34 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
BALIKLAR Vücutları pullarla kaplıdır. Vücutları mekik şeklindedir Solungaç solunumu yaparlar. Suyun oksijenini kullanırlar. Kapalı dolaşım görülür.Kalp bir kulakçık,bir karıncıktan oluşur.Solungaçta temizlenen kan kalbe uğramadan vücuda dağıtılır. Değişkenısılıdırlar(=soğukkanlı). Dış döllenme yaparlar.(Sperm ve yumurta su ortamında biraraya gelerek döllenmeyi gerçekleştirir.) Anamniyota(=amniyon zarı olmayanlar) grubunun üyesidirler. dersimiz.com Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006

35 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
KURBAĞALAR Deri ince ve nemlidir. Derilerinde mukus salgılayan Goblet hücreleri bulunur. Metamorfoz(=başkalaşım) geçirirler. Larva evresinde solungaç,ergin evrede akciğer ve deri solunumu yaparlar. Kalpleri 3 gözlüdür.(2 kulakçık, 1karıncık) Vücutta karışık kan dolaşır. Değişkenısılıdırlar(=soğukkanlı). Dış döllenme yaparlar. Anamniyota grubunun üyesidirler. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

36 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
SÜRÜNGENLER Vücutları keratin plaklarla kaplıdır.Deri solunumu görülmez. Akciğer solunumu yaparlar. Kalpleri 3 gözlüdür.(2 kulakçık, 1karıncık) Vücutta karışık kan dolaşır.(Timsahta kalp 4 gözlü olmasına rağmen kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunan Panizza kanalı adı verilen açıklıkta kan karışır.) Değişkenısılıdırlar. İç döllenme yaparlar. Amniyota grubunun üyesidirler.(=amniyon zarları bulunur.) Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

37 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
KUŞLAR Vücutları tüylerle kaplıdır. Akciğer solunumu görülür. Oksijene olan gereksinimleri fazla olduğu için akciğerlerinde alveol yerine hava keseleri vardır. Alınan ve dışarı verilen havanın O2’inden yararlanırlar. Uzun kanat kemiklerinin içi havayla doludur. Diyafram bağ dokudan oluşmuştur. Kalpleri 4 gözlüdür.(2 kulakçık, 2 karıncık) Sabitısılıdırlar(=sıcakkanlı). İç döllenme yaparlar. Amniyota grubunun üyesidirler. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

38 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
MEMELİLER Vücutları kıllarla kaplıdır. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğerlerinde alveol bulundururlar. Diyafram kas dokudan oluşmuştur. Kalpleri 4 gözlüdür.(2 kulakçık, 2 karıncık) Sabitısılıdırlar(=sıcakkanlı). İç döllenme yaparlar. Amniyota grubunun üyesidirler. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.(O2 taşıma kapasitesini arttırmak için) Yavru bakımı görülür. Yavrularını sütle beslerler. Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ

39 Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ
MEMELİLER Gagalı Memeliler -Yumurtlarlar -Yumurtadan çıkan yavruyu sütle beslerler. ÖR:Ornitorenk(=Platipus Plasentalı Memeliler Yavrularını doğururlar. -Sütle beslerler. -Embriyo plasenta içinde gelişir ve anne kanındaki besinlerle beslenir. -Anneyle embriyo arasındaki madde alışverişi göbek bağındaki damarlar aracılığıyla sağlanır. Ör:İnsan Keseli Memeliler -Erken doğum yaparlar. -Vitellüs(besin) azdır. -Yavrularını keselerinde sütle beslerler.Ör:Kanguru dersimiz.com Biyoloji Öğretmeni Çiçek DİLSİZ ÇİÇEK DİLSİZ IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ-2006


"CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları