Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAPTASYON Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAPTASYON Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede."— Sunum transkripti:

1 ADAPTASYON Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede yaşama şansına sahip olmalarına uyum veya adaptasyon denir

2

3 METABOLİZMA Tüm canlılarda metabolizma olayları görülür. Metabolizma olayları hücre içinde gerçekleşir. Canlılardaki metabolizma olayları genel anlamda iki çeşittir.farklı maddelerin birleştirilmesiyle meydana gelen sentez olaylarına anabolizma, büyük moleküllü organik maddelerin parçalanmasına da katabolizma adı verilir. Bu iki olay da metabolizmayı oluşturur.

4 HAREKET VE İRKİLME Tüm canlılar iç ve dış çevrelerinden gelen uyartılardan etkilenirler. Buna irkilme denir. Uyartılara karşı tepki göstermeye ise hareket denir.

5

6 ŞEKİL Tüm canlıların özel bir iç ve dış yapıları vardır. Bu yapı bozulursa canlı ölür. Canlılar evrimleşerek daha kompleks bir şekil ve yapıya kavuşurlar.

7

8 DNA VE ENZİMLER Tüm canlı hücrelerin içerisinde metabolizma olaylarını yöneten DNA ile metabolizma olaylarını düzenleyen enzimler bulunur. DNA kendini eşleyerek eşini hücre bölünmesiyle yeni hücreye vererek kalıtımı da sağlar.

9

10 ÜREME Hiçbir canlı sonsuz olarak yaşamını devam ettiremez. Herhangi bir şekilde, üremeyle, kalıtsal materyal gelecek kuşaklara aktarılır.

11 Bitkilerin Üreme ve Gelişmesi: Karada yaşayan birçok bitki eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler.
Eşeysiz üremede, bir bitkinin gövde, yaprak gibi kısımlarının yeni bir bitki meydana getirmesidir.Örneğin; çilek, menekşe gibi…

12 Hayvanlarda; genellikle eşeyli üreme görülür
Hayvanlarda; genellikle eşeyli üreme görülür.Asıl üreme şekli eşeyli olan bazı canlılarda zaman zaman eşeysiz üreme görülebilir.

13

14 BESLENME Canlılar metabolizma faaliyetlerini yerine getirebilmek için besin adı verilen çeşitli maddelere ihtiyaç duyarlar. Canlıların bu besin maddelerini sağlama faaliyetine ise “beslenme” adı verilir.

15 Beslenme türüne göre canlılar besin maddelerini
İnorganik : Su , Mineraller, Tuz (Hücre yapısı ve metabolizma olaylarını düzenlemede kullanılır. Canlıların hepsi bunları dışarıdan alırlar) Organik : 1. Karbonhidratlar: C-H-O ——Enerji verici 2.Yağlar : C-H-O——- Yedek enerji verici 3.Proteinler : C-H-O+N—–Enzim ve hücre yapısı 4.Vitaminler : C-H-O——–Düzenleme

16 beslenme şekillerine göre 3'ye ayrılırlar
Bunlar: 1)Ototrof 2)Heterotrof 3)Hem ototrof hem heterotrof beslenmedir

17 1)Ototrof Beslenen Canlılar
İhtiyacı olan organik besinleri kendileri sentezleyebilen canlılardır.

18 2) Heterotroflar: İhtiyacı olan organik besinleri diğer canlıların vücudundan karşılarlar.

19 C) Hem ototrof hem heterotrof beslenme: Bazı ototrof canlılar fotosentezle besinlerini üretebilirler ancak ihtiyaç duyduklarında diğer canlıları da besin olarak kullanabilirler

20 HÜCRE BÖLÜNMESİ Tüm canlılar hücre bölünmesi sonucu oluşurlar. Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi şeklinde iki çeşit hücre bölünmesi vardır. Mitoz hücre bölünmesi tüm canlılarda görülür. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken, çok hücrelilerde vücut büyümesini sağlar. Eşeyli üreyen canlılarda mayoz hücre bölünmesi görülür.

21

22

23 SOLUNUM Tüm canlılar metabolizma olaylarını gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.Tüm canlıların metabolizma olaylarında kullandığı enerji ATP enerjisidir.Bütün canlılar organik besinleri parçalayarak ATP ye çevirirler. Organik besindeki kimyasal enerjinin ATP ye çevrilmesine solunum denir. Bazı canlılar solunum sırasında oksijen kullanırken bazıları kullanmaz.

24 ENERJİ KULLANIMI Canlılığın en önemli öğelerinden biri büyüme, üreme, yenilenme vs. için enerjiye olan gereksinimleridir. Hücre kendi başına enerji üretemez; dışarıdan kaynak sağlamak zorundadır

25

26 ORGANİZASYON Her canlı morfolojik (dış yapı ) ve anatomik (iç yapı) bakından kendine özgü şekle ve görünüme sahiptir. Cansızlar ise yapı olarak aynı olsalar bile şekil ve boyutları farklıdır. Prokaryot canlılarda zarlı organeller bulunmamasına rağmen hüre içi organizasyon tamdır. Ökaryotlarda ise her biri belli bir görevi yapan çeşitli kısımlardan (organel, organ, sistem) oluşurlar.

27

28 BÜYÜME; Çevresindeki anorganik (ham) maddeleri kendi protoplazma yapısına çevirme, büyüme olarak bilinir. Bitkilerde (çok yıllık) kural olarak sınırsız bir büyüme görülmekle beraber, hayvanlarda her türün kendine özgü şekil ve büyüklüğe ulaşmasına kadar devam eder. :anabolik olaylar > katabolik olaylar büyüme gerçekleşir. :anabolik olaylar = katabolik olaylar olgunlaşır. :anabolik olaylar < katabolik olaylar yaşlanır. Sonuç olarak da canlı ölür.


"ADAPTASYON Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları