Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sivil Toplum ve Özel Sektör ‘Ortaklıkları’. Sivil Toplum Sektörü Kamu SektörüÖzel Sektör 1 4 2 Ortaklık Alanları... 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sivil Toplum ve Özel Sektör ‘Ortaklıkları’. Sivil Toplum Sektörü Kamu SektörüÖzel Sektör 1 4 2 Ortaklık Alanları... 3."— Sunum transkripti:

1 Sivil Toplum ve Özel Sektör ‘Ortaklıkları’

2 Sivil Toplum Sektörü Kamu SektörüÖzel Sektör 1 4 2 Ortaklık Alanları... 3

3 Sivil Toplum Sektörü Kamu Sektörü Özel Sektör STK ve Özel Sektör Arasında Bir Etkileşim Modeli...

4 Özel Sektör Kamu Sektörü ‘Hayırseverlik’ Faaliyetleri, ‘Spot’ Bağışlar P.R. Projeleri Kurumsal İtibar Projeleri Sivil Toplum Sektörü Bir Diğer Etkileşim Modeli...

5 Sivil Toplum Sektörü Kamu Sektörü Özel Sektör Misyon/Vizyon Birliği Karşılıklı Değer Yaratma Güç Ortaklığı Uzun Vadeli Sürdürebilir İlişki Saygı ve Güven Kapasite Geliştirme Kamuoyunda Bilinç Yaratmak Politikaları Etkilemek Toplumsal Yatırım ‘İdeal’ Ortaklık Modeli...

6 Ortaklık Seviyeleri ve İlişki Düzeyleri Ortaklık Seviyesi Bilinç / İlgiMaddi KatkıBenimseme Katılım Ortak Karar Ortak Strateji Sürdürülebilirlik Dönüşüm İlişki Düzeyi 1 ☑ İlişki Yok 2 ☑☑ ‘Enformel’ İlişki 3 ☑☑☑ ‘Enformel’ veya ‘Formel’ İlişki 4 ☑☑☑☑ ‘Formel’ İlişki 5 ☑☑☑☑☑ ‘Transformasyonel’ İlişki

7 Farklı bir bakış açısı edinme Kurumsal ve teknik kapasite geliştirme Etki alanını genişletme Farklı hedef kitlelere ulaşma Yeni alanlarda çalışma fırsatı elde etme İletişim ve destek oluşturma kapasitesini geliştirme Tanınma ve itibar düzeyini yükseltme Çalışanlarının motivasyonunu artırma Ortaklıklar konusunda deneyim kazanma Yeni ortaklıklar için referans oluşturma Ortaklığın STK’ya Yararları

8 Ortaklıklarda Zorlayıcı Faktörler ‘Ayak uyduramamak’ (hız, yapı, kültür, yaklaşım, değer çatışmaları) İletişim / Tanıtım faaliyetlerinin önemi konusunda hem fikir olamamak Kısa vadeli, hızlı ‘etki’ yaratan, çok kişiye ulaşan,‘ses getiren’ projeler konusunda israrcı olmak Bina yapmak, erzak dağıtmak gibi ‘elle tutulur’ faaliyetler veya ‘moda’ konularla ilgilenmek Risk faktörlerini, engel oluşturabilecek paydaşları / faktörleri görememek Kişiler üzerinden yürüyen, kurumsallaşamayan ilişkiler kurmak

9 Partnerini doğru belirlemek ve iyi tanımak Araştırma yapmak Açık ve dürüst bir dialog kurmak Projenin genel hedefleri konusunda fikir ve niyet birliği oluşturmak Üst yönetimin destek ve katılımını bu aşamada sağlamak Üçüncü bir parti (ajans, iletişim şirketi v.b.) ile çalışılıyor ise buradaki rolleri iyi belirlemek Projeyi birlikte tasarlamak Yetkili, bilgili ve ‘inançlı’ kişilerden oluşan ortak proje ekibi oluşturmak Ihtiyaç ve paydaş analizi doğrultusunda hedefler belirlemek Zaman planı ve her faaliyet için gerekli olan kaynakları birlikte belirlemek Her iki kurum için somut ve ölçülebilir çıktılar belirlemek Risk ve başarı faktörlerini, ölçme/değerlendirme araçlarını belirlemek, iletişim planını oluşturmak Projenin sürdürülebilirliğini bu aşamada tartışmak ve mümkünse planlamak İdeal Ortaklık Kurma Yöntemleri

10 Ortaklığı Resmileştirmek Gerekli tüm protokol/sözleşmeleri imzalamak (resmi izin gerekiyorsa bunun işlemlerine başlamak), üçüncü parti var ise onlarla da gerekli protokolleri yapmak Ortak ekibin çalışma prensiplerini ve kaynak aktarım/kullanım şeklini belirlemek Projeyi Birlikte Uygulamak Düzenli iletişimi sağlamak (tüm paydaşlar,üst yönetim, iç/dış müşteriler) ve tüm iletişim faaliyetlerinde ortaklığı vurgulamak (kurumsal kimlikleri dikkate almak) Süreci birlikte takip etmek, ana faaliyetleri değerlendirmek ve gerektikce proje planında revizyon yapmak Proje çıktılarını ve sürdürebilirlik/devir planını kamuoyuna açıklamak İlişkiyi sürdürmek Yapılan yatırımın takibini birlikte yapmak Yeni proje fikirleri birlikte oluşturmak ve yeni ortakların katılımını sağlamak İletişimi proje bittikten sonra da sürekli tutmak (yönetim değişikliklerinde her iki tarafında tekrar bir kurum sunumu yapmasını sağlamak) İdeal Ortaklık Kurma Yöntemleri

11 Farklılıklara Saygı + Güven + Zaman + Güç Dengesi = Gerçek ‘Ortaklık’ ve Dönüşüm Başarı Formülü


"Sivil Toplum ve Özel Sektör ‘Ortaklıkları’. Sivil Toplum Sektörü Kamu SektörüÖzel Sektör 1 4 2 Ortaklık Alanları... 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları