Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir."— Sunum transkripti:

1 ENZİMLER www.egitimcininadresi.com

2 Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir.
Kimyasal tepkimenin başlayabilmesi ve devam edebilmesi için tepkimeye girecek moleküllerin aktivasyon enerjisi denen enerji engelini aşması gerekir.

3 Aktivasyon enerjisi : bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarına denir. Aktivasyon enerjisi sayesinde iki madde birbiriyle tepkimeye girer ancak çok yüksek bir ısı açığa çıkar. Ancak bu ısı hücredeki proteinlerin yapısını bozacaktır. Öğle bir madde lazımdır ki hem aktivasyon enerjisi engelini aşacak, hem tepkimeyi hızlandıracak , hem de tepkimeden bozulmadan çıkıp defalarca kullanılabilecek.

4 İşte bu madde biyolojik katalizör olan enzimlerdir.
***ENZİMLER ; kimyasal tepkimelerdeki aktivasyon enerjisi engelini ortadan kaldıran, tepkimeyi hızlandıran ,tepkimeden bozulmadan çıkan ve defalarca da kullanılabilen canlı sistemindeki özel proteinlerden yapılmış katalizörlerdir.

5 1.Enzimlerin Yapı ve Görevleri
Enzimler, canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir. Proteinler hücrede, DNA daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir. Enzimlerin proteinden oluşan kısmına apoenzim denir. Pepsin, üreaz gibi bazı enzimler yalnızca proteinden oluşur. Enzimlerin çoğunda ise vitamin ya da mineralden oluşan, aktifleştirici kısım vardır. Bu kısım vitaminden oluşmuş ise koenzim, mineralden oluşmuş ise kofaktör adını alır.

6 Apoenzim ve koenzimin birlikte oluşturduğu
gruba tam enzim anlamına gelen holoenzim denir

7 Enzimlerin Özellikleri:
1. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. Enzimler substratın dış yüzeyinden etki eder. Substrat bir ya da iki ürüne dönüşür.

8 2. Enzimler genelde çift yönlü çalışır.
3. Her hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır. 4. Belirli bir apoenzim çeşidi belirli bir koenzim ya da kofaktör ile birlikte çalışır. 5. Enzimler çok hızlı çalışır.

9 7. Enzimler hücrede takım halinde çalışır.
6.        Enzimler kimyasal tepkimeden değişmeden çıkar;tekrar tekrar kullanılır. 7.        Enzimler hücrede takım halinde çalışır. 8.        Enzim aktif ya da inaktif olmalarına göre adlandırılır. Sonunda -jen eki olanlar pasif enzimdir. Örnek : pepsinojen Sonunda az ve in eki gibi ekler alanlar aktiftir. Örnek: amilaz , pepsin

10 Enzimlerin Biyolojik Önemi
Diğer canlılarda olduğu gibi insan da organik ve inorganik maddelerden oluşur. Hücrede organik ve inorganik maddeler biyokimyasal tepkimelerle sürekli değişir. Bu yüzden enzimler canlı yaşamında çok önemlidir. Eğer enzimler olmasaydı biyokimyasal tepkimelerin çoğu ya hiç olmazdı ya da çok yavaş olurdu. Enzimler hücrede üretilmesine rağmen hücre dışında da kullanılabilir.

11 3.Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler
1.Sıcaklık: Enzimler protein yapısında oldukları için ortamdaki sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Enzimler belirli sıcaklıklarda çalışır. Enzimlerin en iyi çalışacakları sıcaklığa optimum sıcaklık denir(30-35oC). Daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklar enzimlerin çalışma hızını yavaşlatır. Enzimlerin yapısı yüksek sıcaklıkta tamamen bozulurken düşük sıcaklıkta bozulmaz.

12

13 2.pH derecesi: Her enzimin optimum çalıştığı bir pH aralığı vardır.
Genellikle enzimler pH ın 7 olduğu ortamlarda en iyi çalışırken bazıları farklılık gösterir.

14

15 3.Enzim yoğunluğu: Ortamda yeterli substrat varsa enzim yoğunluğu artıkça enzimin hızı da artar.

16

17 4.Substrat Yoğunluğu: enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat yoğunluğu arttıkça tepkimenin hızı da artar. Tepkime hızı en yüksek noktaya eriştikten sonra sabit kalır.

18

19 5.Substrat yüzeyi: Enzim etkinliği substratın dış yüzeyinden başladığı için, substrat yüzeyi arttıkça tepkimenin hızı da artar.

20

21 6. Su: Enzimler etkilerini su içinde gösterdiklerinden su yoğunluğu enzimlerin etkinliğini değiştirir. Su yoğunluğu %15’in altında olan ortamlarda enzimler çalışmaz.

22


"Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları