Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A Adı ve Soyadı : Şubesi : No :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A Adı ve Soyadı : Şubesi : No :"— Sunum transkripti:

1 A www.fizikpenceresi.com Adı ve Soyadı : Şubesi : No :
2014 / 2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET LİSESİ 12. SINIFLAR FİZİK DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hal değiştirme olayı değildir? A) Suyun kaynaması B) Sütün kaymak tutması C) Şekerin suda erimesi D) Buluttan yağmur oluşması E) Buzun erimesi 6. 9. Sıcaklık Zaman Buz 2. Aşağıdaki olayların hangisi olurken madde dışarıya ısı verir? A) Suyun donması B) Buzun erimesi C) Sütün kaynaması D) Mumun erimesi E) Naftalinin süblimleşmesi Isıca yalıtılmış bir kaba konulan su ve buzun, ısı alışverişleri sonucunda sıcaklıklarını zamana bağlayan grafik şekildeki gibidir. Buna göre; I Suyun tamamı donmuştur. II. Suyun bir kısmı donmuştur. III. Buzun bir kısmı erimiştir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 10. 3. Isı aldığı halde, aşağıdakilerden hangisinin sıcaklığı değişmez? I Erimekte olan kalay II. Soğumakta olan su III. Yoğunlaşmakta olan su buharı IV. Kaynamakta olan alkol A) Yalnız I B) II ve III C) II ve IV D) I ve IV E) I, II ve III 7. Bir kapta bulunan sıvının kaynamaya başlamasına kadar geçen süre aşağı- dakilerden hangisine bağlı değildir? A) Sıvının miktarı B) Ortamın sıcaklığı C) Kaynama noktası D) Özısı E) Buharlaşma ısısı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sıvılar donarken ısı verirler. B) Katı bir maddenin gaz haline geçmesine süblimleşme denir. C) Basınç, donma sıcaklığını etkiler. D) Kaynamakta olan bir sıvının sıcaklığı değişmez. E) Bir maddenin kütlesi arttıkça erime noktası da artar. 11. 8. 5. Bir bardaktaki sıcak suya metal kaşığı daldırıp bir süre bekledikten sonra kaşı- ğa elimizi dokundurduğumuzda algıladı- ğımız sıcaklık, ısının hangi yayılma bi- çimi ile elimize ulaşmıştır? A) Yalnız konveksiyon B) Yalnız iletim C) Yalnız ışıma D) Işıma ve iletim E) Işıma ve konveksiyon

2 www.fizikpenceresi.com 12. 16. 17. 13. 18. 14. 15. 19.
Not Baremi : Her soru 10 puandır. Başarılar dilerim. Mustafa Ünver Fizik öğretmeni

3 B www.fizikpenceresi.com Adı ve Soyadı : Şubesi : No :
2011 / 2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET LİSESİ 12. SINIFLAR FİZİK DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hal değiştirme olayı değildir? A) Buzun erimesi B) Buluttan yağmur oluşması C) Şekerin suda erimesi D) Sütün kaymak tutması E) Suyun Kaynaması 6. 9. Sıcaklık Zaman Buz 2. Aşağıdaki olayların hangisi olurken madde dışarıya ısı verir? A) Naftalinin süblimleşmesi B) Buzun erimesi C) Sütün kaynaması D) Mumun erimesi E) Suyun donması Isıca yalıtılmış bir kaba konulan su ve buzun, ısı alışverişleri sonucunda sıcaklıklarını zamana bağlayan grafik şekildeki gibidir. Buna göre; I Suyun tamamı donmuştur. II. Suyun bir kısmı donmuştur. III. Buzun bir kısmı erimiştir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II 10. 3. Isı aldığı halde, aşağıdakilerden hangisinin sıcaklığı değişmez? I Soğumakta olan su II. Erimekte olan kalay III. Yoğunlaşmakta olan su buharı IV. Kaynamakta olan alkol A) Yalnız I B) II ve III C) II ve IV D) I ve IV E) I, II ve III 7. Bir kapta bulunan sıvının kaynamaya başlamasına kadar geçen süre aşağı- dakilerden hangisine bağlı değildir? A) Sıvının miktarı B) Ortamın sıcaklığı C) Buharlaşma ısısı D) Özısı E) Kaynama noktası Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sıvılar donarken ısı verirler. B) Katı bir maddenin gaz haline geçmesine süblimleşme denir. C) Basınç, donma sıcaklığını etkiler. D) Bir maddenin kütlesi arttıkça erime noktası da artar. E) Kaynamakta olan bir sıvının sıcaklığı değişmez. 11. 8. 5. Bir bardaktaki sıcak suya metal kaşığı daldırıp bir süre bekledikten sonra kaşı- ğa elimizi dokundurduğumuzda algıladı- ğımız sıcaklık, ısının hangi yayılma bi- çimi ile elimize ulaşmıştır? A) Yalnız iletim B) Yalnız konveksiyon C) Yalnız ışıma D) Işıma ve iletim E) Işıma ve konveksiyon

4 www.fizikpenceresi.com 12. 16. 17. 13. 18. 14. 15. 19.
Not Baremi : Her soru 10 puandır. Başarılar dilerim. Mustafa Ünver Fizik öğretmeni


"A Adı ve Soyadı : Şubesi : No :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları