Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINDA ŞEHİR HASTALERİNİN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMALARI Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Daire Başkanı ANKARA

2 2 ŞİFA YURDU ANADOLU 10 yıl önce binlerce hastamız batıya hatta Irak, İran vb. komşu ülkelerine gidiyordu…… Ülkemizde SSK’nın köhne hastanelerinde günlerce doktor yüzünü 1 dk. görmek için kuyruklar oluyordu …… Geçmiş zamanda Koğuş sisteminde hastanelerimiz ve kırık dökük tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti veren bir sistem…..

3 ŞİFA YURDU ANADOLU Günümüzde yüzbinlerce yabancı hasta sağlık kuruluşlarımızda tedavi için ülkemizi ziyaret ediyor. Bugün modern ve beş yıldız otel konforunda şehir hastanelerinde vatandaşımıza ve yabancılara sağlık hizmeti vermeyi konuşuyoruz Yarın bölgesinde sağlık turizminde lider ülke olmak için hep birlikte çalışmalıyız

4

5 Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Görev Tanımları
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Görev Tanımları 663 KHK madde 8 /i : Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak. a)Sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hizmetleri planlamak, gerekli izinleri vermek, b)Sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek b) Yaşlı ve engelli turizmi ve termal turizmi ile ilgili kaplıcaları, içme merkezlerini ve iklim kür merkezlerinin (Klimaterapi merkezlerini) faaliyetlerini sağlık turizmi açısından izlemek,

6 Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Görev Tanımları
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Görev Tanımları ç) Yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelecek hastaların sağlık turizmi açısından kabul kriterlerini oluşturmak ve bu hastaların talep ve şikâyetlerini incelemek, d) Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutmak, Sağlık serbest bölgeleri ile buralarda sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

7 Sağlık Turizmi Mevzuatları (yayınlanmış)
Sağlık Turizmi Mevzuatları (yayınlanmış) 2011/41 Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Genelgesi (revize edilecek) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Diyaliz Yönetmeliğinde Değişiklik Sağlık Turizminde Tanıtım ve Bilgilendirme Genelgesi

8 Devam Eden Mevzuat Çalışmaları
Devam Eden Mevzuat Çalışmaları Konaklama Tesislerinde açılacak sağlık kuruluşları genelgesi Aracı kurumlar ve sağlık turizmi süreçleri yönetmeliği Kür - Rehabilitasyon ve medikal SPA merkezleri yönetmeliği Sağlık Serbest Bölge yönetmeliği Hastaların Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımı ilgili mevzuat Sağlık turizmi hizmeti sunacak sağlık kuruluşlarında uluslar arası kriterleri taşıması ile ilgili mevzuat çalışması

9 Yayınlarımız (Kitaplarımız Türkçe /İngilizce)
Yayınlarımız (Kitaplarımız Türkçe /İngilizce) Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi 2011 Türkiye’deki Medikal Turizm Araştırması 2011 Medikal Turizm Araştırması Sağlık Turizmi Süreçleri Sağlık Turizmi El Kitabı 2012 Medikal Turizm Raporu 2012 Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2012 Sağlık Turizminde Süreçler ve Aracı Kuruluşlar Araştırma Raporu 2012

10 (http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/) Yabancı Hasta Kayıt Sistemi
Yabancı Hasta Kayıt Sistemi ( Not: 2013 Yılı HBYS üzerinden girişlere devam edilecek

11 www.saglikturizmi.gov.tr www.healthtourism.gov.tr
Sağlık Turizmi Web Sitesi 4 Dilde

12 ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ (444 47 28)
ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ ( ) Çağrı merkezinde 6 dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca, Farsça) tercümanlık hizmeti verilmekte olup, hizmet alım usulü ile şu an 23 kişi çalışmaktadır. 112 Acil hattını yabancı hastalara 3’lü konferans sistemi ile tercümanlık hizmeti vermektedir. 184 Sabim hattını yabancı hastalara 3’lü konferans sistemi ile tercümanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında kamu hastanelerine gelen hastaların rapor, epikriz ve yurtdışından provizyon iş ve işlemlerine yabancı dilde destek veriyor. Aylık ortalama 700 çağrı gelmektedir. (hizmet 1 Şubat 2012’de başladı)

13 Yıllar İtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Yabancıların Sayısı
Yıllar İtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Yabancıların Sayısı

14 Sağlık Turistlerinin Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavileri -2011
Sağlık Turistlerinin Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavileri -2011

15 Kamu ve Özel Hastanelerde Turistin Sağlığı 2011
Kamu ve Özel Hastanelerde Turistin Sağlığı 2011

16 Sağlık Turizminde Branşlara Göre Türkiye Geneli
Sağlık Turizminde Branşlara Göre Türkiye Geneli Kamu - Özel Sektör Dağılımı

17 İllere Göre Turistin Sağlığı
İllere Göre Turistin Sağlığı

18 İllere Göre Sağlık Turisti Hasta Sayıları
İllere Göre Sağlık Turisti Hasta Sayıları

19 Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı 2011 (İlk 10 Ülke)
Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı 2011 (İlk 10 Ülke)

20 Kamu Hastanelerinde Ülkelere Göre Turistin Sağlığı İlk 10 Ülke (2011)
Kamu Hastanelerinde Ülkelere Göre Turistin Sağlığı İlk 10 Ülke (2011)

21 İlk 10 Ülke (2011) Kamu Hastanelerinde Ülkelere Göre Sağlık Turisti
Kamu Hastanelerinde Ülkelere Göre Sağlık Turisti İlk 10 Ülke (2011)

22 YABANCILARA SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU
YABANCILARA SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU Özel sağlık kuruluşları Üniversite hastaneleri Kamu hastaneleri Şehir hastaneleri Sağlık serbest bölgeler

23

24 SSB’DE AMAÇ - Türkiye de sağlık turizmini geliştirmek,
SSB’DE AMAÇ - Türkiye de sağlık turizmini geliştirmek, - Yabancı sermaye girişini arttırmak, - İstihdamı artırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek, - Sağlık alanında uluslararası geçerli eğitimler yapmak (Üniversite Ar-Ge merkezleri vb) - Yüksek tıbbi teknoloji girişini hızlandırmak, - Türkiye’yi bölgesinde Sağlık alanında cazibe merkezi yapmak, - Gelişmiş ve örnek bir sağlık turizmi destinasyonu kurmak

25 SSB AVANTAJLARI -Yabancı hastalara hizmet vermek için planlanacaktır. (%80) -İşletmeciler için birçok vergi avantajlarından yararlanma imkânı sağlar (SSK primi, KDV, kurumlar vergisi vb. vergilerden muafiyet), -Yatırımcı için ucuz altyapı ve yatırım imkânı sağlanır, -Bakanlık planlanmasından genel olarak muaf olacak

26 SSB AVANTAJLARI -En az % 50 Yabancı sağlık personeli hizmet verecek
SSB AVANTAJLARI -En az % 50 Yabancı sağlık personeli hizmet verecek -İşletmeciler için birçok vergi avantajlarından yararlanma imkânı sağlar (SSK primi, KDV, kurumlar vergisi vb vergilerden muafiyet), -Yatırımcı için ucuz altyapı ve yatırım imkânı sağlanır, -Yurtdışındaki çalışan Türk hekimler mecburi hizmete tabii olmayacak

27 - Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza inecek,
- Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza inecek, - Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün yatırımcılar eşit olarak yararlanır, - Ülkemizde bazı mevzuatlar sağlık serbest bölgesinde uygulanmayabilir. Yurtdışındaki Türk hekimlerimiz mecburi hizmet ten muaf olarak SSB de çalışabilecek Türkçe bilmeyen yabancı personeller (doktor, hemşire, vb) çalışabilir. - Uluslararası havaalanına yakın, ulaşımı kolay olmalı.

28 YAPILABİLECEK YATIRIMLAR
SSB’DE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR - Hastane, Rehabilitasyon Merkezi vb. sağlık kuruluşları, - Termal turizm tesisleri, - Yaşlı tatil köyü / Sağlıklı yaşam merkezleri, - Hastane, Üniversite, Ar-Ge merkezleri, Sosyal Tesisler, Spor alanları vb. bulunan sağlık köyleri - Üniversite ve sağlık akademileri, - Sağlık Teknokentleri,

29 GİRİŞ www.visitturkeyforhealthcare.org 29 HASTANELER KONGRE MERKEZİ
SOSYAL TESİSLER SPA GÜZELLİK MERKEZİ HavaalanINA yAKIN GİRİŞ REKREASYON ALANLARI TEKNOKENT AR-GE OTEL EĞİTİM MERKEZİ REKREASYON ALANLARI MEZARLIK-DİNİ TESİS CAMİ, KİLİSE, SİNAGOG REHABİLİTASYON GERİATRİ SPOR TESİSLERİ

30 2023 Vizyonu www.visitturkeyforhealthcare.org
Sağlık Turizmi hasta sayısı 2023 Projeksiyonu

31 Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 2013 – 2017 Stratejik Plan AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek. HEDEF 4.5: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek. Hedefe Yönelik Stratejiler : Sağlık Turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek. Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek. Sağlık turizmi yönetimini iyileştirmek.

32 32 HEDEFİMİZ “ Bölgesinde Sağlık Alanında Kaliteli ve Ekonomik Hizmet Sunumuyla Sağlık Turizminde Lider Olmak ”

33 Sağlık Turizmi Daire Başkanı
Teşekkür Ederim. Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Daire Başkanı


"SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları