Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI"— Sunum transkripti:

1

2 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜDÜR ; Kurtuluş Savaşımızın başlangıç günü olarak kabul edilen bu günü, ilerleyen dönemlerde ulu önder Atatürk doğum günü olarak da işaret etmiştir.

3 GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIDIR;
Atatürk Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle bu tarihi Türk gençliğine armağan etti

4

5 GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIDIR;
Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır

6

7 “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir”
Mustafa Kemal ATATÜRK

8 19 MAYIS 1919 Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı bu tarih, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gün olarak kabul edilir.

9 Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşındaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık hale geldi Türk Kurtuluş Savaşı ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusça girişilen çok cepheli bir savaş olarak Türk milletinin ölüm kalım mücadelesini anlatmaktadır

10 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 EKİM 1918

11 Boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçti
İngilizler; Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, Samsun, Bilecik, Merzifon, Urla ve Kars’ı işgal etti Fransızlar; Trakya’daki Demiryolunun önemli istasyonlarını, Dörtyol, Mersin, Adana ve Afyon istasyonlarını işgal etti İtalyanlar; Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye, ve Marmaris’i işgal etti

12 Yunanlılar kendilerine vaat edilen Ege Bölgesini ele geçirmek üzere İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemileri koruması altında 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler Ermeni çeteciler Fransızlarla birlikte; Kozan, Osmaniye, Adana ve Mersin halkına zulüm ve baskı yapmaya başladılar

13 Samsun işgal kuvvetleri için stratejik bakımdan öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir kapıydı İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askeri birlik çıkarmışlardı

14 Buna tepki olarak Türk Makineli Tüfek Birliğinden Hamdi adındaki bir Teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması, İngiliz Yüksek Komiserliğinin Türk halkının silahlanmasından şikayetle bu bölgeye güvenilir bir kumandanın gönderilerek isyanı bastırmak istemesine yol açtı Osmanlı Devleti Padişahı Vahdettin bu olaylar üzerine bölgede asayişi sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa’yı 9. Ordu Müfettişliğine atadı.

15 “Paşa, Paşa. Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin
“Paşa, Paşa!...Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir.Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir…Paşa, Paşa… Devleti kurtarabilirsin!...” 15 Mayıs 1919

16 16 Mayıs 1919 Cuma Bandırma Vapuru kaptanı İsmail Hakkı (DURUSU)
3. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet (BELE) Müfettişlik Kurmay Başkanı Albay Kazım(DIRIK) Müfettişlik Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Tali (ÖNGÖREN) Kurmay Başkan Yardımcısı Kurmay Yarbay Mehmet Arif (AYICI) Karargah Erkan-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyasat Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev (GEREDE) Müfettişlik Topçu Komutanı Binbaşı Refik (SAYDAM) Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas (GÜRER)

17 Kurmay Milhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY)
Kurmay Milhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE) Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV) Karargah Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY) Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amiri Üsteğmen Arif Hikmet ( GERÇEKÇİ) İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah (KUNT) Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ) Şifre Katibi Birinci Sınıf Katip Faik (AYBARS) Şifre Katibi Dördüncü Sınıf Katip Memduh (ATASEV)

18 Atatürk ve beraberindeki 17 kişi, 16 Mayıs Cuma günü öğleden sonra Bandırma adındaki eski bir vapur ile Galata Rıhtımından ayrılır Atatürk İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastıktan birkaç ay sonra artık bir asker değil, sivil olarak hareket eden bir önderdi.

19 BANDIRMA VAPURU

20 19 MAYIS 1919

21

22 Mustafa Kemal askeri örgütlenmeyi sağlamak için Havza’dan Anadolu’daki tüm komutanlarla temasa geçer
İlk Miting Havza’da 30 Mayıs 1919’da yapılır Anadolu ve Rumeli’de kurulan Müdafaa-i Hukuk Derneklerini birleştirme, kongreler yaparak tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla AMASYA TAMİMİ hazırlanır (22 Haziran 1919) 3 Temmuz’da Erzurum’a gelen Mustafa Kemal, 8 Temmuz’da görevinden ve askerlikten ayrıldığını bildirerek, Osmanlı Hükümeti ile tüm ilişkilerini sona erdirir

23 ERZURUM KONGRESİ 23TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919

24 SİVAS KONGRESİ 4-11 EYLÜL 1919

25 HEYET-İ TEMSİLİYENİN ANKARA’YA İLK GELİŞİ- 27 ARALIK 1919

26 23 NİSAN 1920

27 DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ

28 I. İNÖNÜ MUHAREBESİ 6-10 OCAK 1921

29 KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI 10-24 TEMMUZ 1921

30 SAKARYA MEYDAN MUHABERESİ 23 AĞUSTOS-12 EYLÜL 1921

31

32 MERMİ YAPAN KADINLAR

33 BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİ MECLİS

34 BÜYÜK TAARRUZ 26 -30 AĞUSTOS 1922

35 19 Mayıs, sadece Türk Milli Kurtuluş hareketinin başlangıcı olmakla kalmadı, yeni Türk Devletinin çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasını da sağladı Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı andan itibaren zihnini meşgul eden problem millet iradesinin devlet hayatına yansıtılmasını sağlamaktı Kurtuluş mücadelesi ancak milletle birlikte kazanılabilirdi Milletle kazanılan mücadeleyi yine milletle taçlandırmak lazımdı

36 19 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşen bu yolculuk;
Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız

37 1926’da 19 Mayıs’ı “Gazi Günü” ilân ederek kutlama törenleri düzenlediler. Bundan sonra 19 Mayıs, programlı törenlerle her sene kutlanmaya devam etti.

38 Atatürk, 19 Mayıs gösterilerini ölümünden altı ay kadar önce, Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’nda son kez izledi. Ulu Önder, Türk gençliğine ve Türk sporculuğuna bugünün tahsis edilmesini istiyordu. O nedenle, İçişleri Bakanlığı’nın 2739 Sayılı Kanunun 2. maddesine bir fıkra eklenmesi hususunda hazırlamış olduğu yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek, 1 Haziran’da TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis İçişleri Komisyonu’nda müzakere olunan tasarı, 8 Haziran’da Meclis Başkanlığı’na takdim edildi. Meclis Genel Kurulu, söz konusu tasarıyı, 13 Haziran’da birinci kez, 20 Haziran’da ikinci kez görüşüp kabul etti. Böylece 20 Haziran 1938 tarih ve 3466 sayılı Kanunla 2739 Sayılı Kanun’un ikinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş oldu: “ Gençlik ve Spor Bayramı, Mayıs’ın 19 ncu günü”.

39 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 20 Haziran 1938’de, ondokuzuncu yıldönümünden sonra, bir yasa ile kabul edilmiştir.

40

41 Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK 20 Ekim 1927
GENÇLİĞE HİTABE          Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.         Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.          Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!                                                                                                     Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK                                                                                        20 Ekim 1927

42 Günümüz Türkçesi ile; GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk Gençliği! Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli (güven) kaynağındır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyecek iç ve dış kötücüller bulunacaktır. Bir gün, bağımsızlığını ve Cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan, ödeve atılmak için, içinde bulunacağın ortamın olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin! Bu olanak ve koşullar, çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve Cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir yenginin temsilcileri olabilirler. Zorla ya da ve aldatıcı düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemi yapım yerleri ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine eylemli olarak girilmiş olabilir. Bütün bu durumlardan daha acı ve daha korkunç olmak üzere, yurdun içinde yönetim başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık ve üstelik hainlik içinde bulunabilirler. Dahası yönetim başında bulunan böyleleri, kendi çıkarlarını, yurduna girip yayılmış olan (dış) düşmanların siyasal erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve darlık içinde ezgin ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin genç kuşakları! İşte bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Gereksindiğin güç, damarlarındaki soylu kanda vardır! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

43

44 HAZIRLAYAN DERYA AKMAN NERGİZ KURUM ÖĞRETMENİ


"19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları