Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Ankara - Aralık 2010

2 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI
Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve bütçe mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

3 KALKINMA AJANSLARI 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”la kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

4 KALKINMA AJANSLARI Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

5 DÜZEY 2 BÖLGESİ NE DEMEKTİR?
Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey1 Bölgesi ve 26 Düzey2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama değil, istatistiki bir sınıflamadır sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuşlardır.

6 KALKINMA AJANSLARININ KURULDUĞU DÜZEY 2 BÖLGELERİ

7 KALKINMA AJANSLARININ KURULDUĞU DÜZEY 2 BÖLGELERİ
TR10: İstanbul TR21: Edirne, Kırklareli,Tekirdağ TR22: Balıkesir, Çanakkale TR31: İzmir TR32: Aydın, Denizli, Muğla TR33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova TR51: Ankara TR52: Karaman, Konya TR61: Antalya, Burdur, Isparta TR62: Adana, Mersin TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

8 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer almaktadır.

9 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR?
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak,

10 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR?
Sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini sağlamak, Değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlamak Sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirmek Bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek ve sürekli olarak yükseltmek amacıyla kurulmaktadır.

11 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) TR31 İzmir Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) TR62 Adana Mersin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) TR10 İstanbul Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) TR52 Konya Karaman Konya

12 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) TR83 Samsun Amasya Çorum Samsun Tokat Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) TRA1 Erzurum Bayburt Erzincan Erzurum Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2 Van Bitlis Hakkari Muş İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1 Gaziantep Adıyaman Gaziantep Kilis

13 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2 Diyarbakır Diyarbakır Şanlıurfa Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) TRC3 Mardin Batman Mardin Şırnak Siirt Trakya Kalkınma Ajansı TR21 Tekirdağ Edirne Kırklareli Tekirdağ Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) TR22 Balıkesir Balıkesir Çanakkale

14 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) TR32 Denizli Aydın Muğla Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Kütahya Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) TR41 Bursa Bilecik Eskişehir Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) TR42 Kocaeli Bolu Düzce Sakarya Yalova

15 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ Ankara Kalkınma Ajansı TR51 Ankara Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) TR61 Isparta Antalya Burdur Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) TR63 Hatay Hatay KahramanmaraşOsmaniye Ahiler Kalkınma Ajansı TR71 Nevşehir Aksaray Kırıkkale Kırşehir Niğde

16 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) TR72 Kayseri Kayseri Sivas Yozgat Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) TR81 Zonguldak Bartın Karabük Zonguldak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR82 Kastamonu Çankırı KastamonuSinop

17 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİ DÜZEY-2 MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER
İNTERNET SİTESİ Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) TR90 Trabzon Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TRA2 Kars Ağrı Ardahan Iğdır Fırat Kalkınma Ajansı TRB1 Malatya Bingöl Elazığ Malatya Tunceli

18 KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajanslarının proje teklif çağrısı ilanlarına Devlet Planlama Teşkilatının adresinden ulaşılabilmektedir.

19 KALKINMA AJANSLARI Teşekkür ederim Neslihan YOKUŞ


"TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları