Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI FUAT KOÇAL MÜDÜR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI FUAT KOÇAL MÜDÜR"— Sunum transkripti:

1 ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI FUAT KOÇAL MÜDÜR
İLLER BANKASI A.Ş ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI FUAT KOÇAL MÜDÜR

2 KURULUŞ Bankamız; 1933 yılında, 15 Milyon TL sermaye ile «Belediyeler Bankası» adı ile kurulmuştur. 1945 yılında İl Özel İdarelerini de içine alarak, 4759 Sayılı Kanunla 100 Milyon TL sermayeli «İller Bankası»’na dönüştürülmüştür. 2011 yılında, 6107 Sayılı Kanunla İller Bankası A.Ş. olmuştur.

3 HUKUKİ YAPI 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankası olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bankamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili kuruluşudur. Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir. Banka, Sayıştay Başkanlığının denetimine tabi olup, ayrıca Bankacılık Kanunu gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu murakıplarınca ve BDDK adına denetim yapan bağımsız denetim firmalarınca denetlenmektedir.

4 BANKAMIZIN AMACI Bankamızın amacı, il özel idareleri ve belediyelerin;
Finansman ihtiyacını karşılamak, Proje geliştirmek, Danışmanlık ve denetim hizmeti vermek, Yerel yönetimlere kaynak transferine aracılık etmek, Kâr amaçlı gayrimenkul projeleri üretmek, Kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini yerine getirmektir. Bankamız, yerel yönetimlerin her türlü içmesuyu, içmesuyu arıtma, kanalizasyon, atıksu arıtma, harita, imar planı, kent bilgi sistemi ve üst yapı projelerini yapmakta, ayrıca yerel yönetimlere teknik danışmanlık hizmeti vermektedir.

5 ORGANİZASYON YAPISI İller Bankası Anonim Şirketi'nin organizasyon yapısı Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet birimlerinden oluşur. Banka'nın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Genel Müdür ve Denetim Kurulundan oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a karşı sorumlu karar organıdır. Genel Müdürlük Makamı ise Bankanın yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. Bankamız Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde 1.010’u teknik, ’si idari ve 245’i işçi ve 1.134’ü hizmet alımı yolu ile istihdam edilen şirket elemanı olmak üzere toplam personel görev yapmaktadır.

6 YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİ
Adana Bölge Müdürlüğü : Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin Ankara Bölge Müdürlüğü : Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Bolu, Düzce Antalya Bölge Müdürlüğü : Antalya, Burdur, Isparta Bursa Bölge Müdürlüğü : Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale Diyarbakır Bölge Müdürlüğü : Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin Elazığ Bölge Müdürlüğü : Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl Erzurum Bölge Müdürlüğü : Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan Eskişehir Bölge Müdürlüğü : Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya Gaziantep Bölge Müdürlüğü : Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman İstanbul Bölge Müdürlüğü : İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Sakarya

7 YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİ
İzmir Bölge Müdürlüğü : İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın, Uşak Kayseri Bölge Müdürlüğü : Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat Kastamonu Bölge Müdürlüğü : Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük Konya Bölge Müdürlüğü : Konya, Aksaray, Karaman Samsun Bölge Müdürlüğü : Samsun, Ordu, Amasya, Sinop Sivas Bölge Müdürlüğü : Sivas, Tokat Trabzon Bölge Müdürlüğü : Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun Van Bölge Müdürlüğü : Van, Bitlis, Muş, Hakkari

8 GELİR KAYNAKLARI Bankamızın Gelir Kaynakları;
Kredilerden alınan faiz, komisyon ve fon gelirleri, Sermaye tahsilâtları, Kontrollük ve danışmanlık gelirleri, Kar amaçlı gayrimenkul projelerinden elde edilen karlardan oluşmaktadır.

9 FİNANSAL VERİLER Bankamızın aktif büyüklüğü 14.7 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankamızın nominal sermayesi 18 milyar TL’dir. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir. Bankanın ödenmiş sermayesi Eylül 2014 tarihi itibarı ile 9,2 Milyar TL’dir. Bu rakamla İlbank bankacılık sektöründe ilk sırada yer almaktadır. Bankamız, özkaynaklar sıralamasında yatırım bankaları arasında ilk sırada, tüm bankacılık sektörü içinde 8. sırada yer almaktadır. Ayrıca 14.7 Milyar TL aktif büyüklük ile kalkınma ve yatırım bankaları arasında ikinci sıradadır.

10 FİNANSAL VERİLER 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince Bankamız yalnızca 2013 yılında yerel yönetimlere 20 Milyar TL’nin üzerinde tahakkuk gerçekleştirmiş ve yerel yönetimlerin pay dağıtımında aracılık etmiştir. Bankamız; 2014 yılı Eylül ayı itibariyle yerel yönetimlere 15 Milyar TL’nin üzerinde tahakkuk gerçekleştirmiş olup, yaklaşık 14 Milyar TL gönderilmiştir.

11 TAMAMLANAN YATIRIMLAR
Bankamızca 2002 yılından günümüze kadar Yerel Yönetimlere; TL kredi tahsisi yapılmış, TL harcama gerçekleştirilmiş, TL hibe kullandırılmıştır. Bankamızca kuruluşumuzdan bugüne toplam adet iş tamamlanarak Yerel Yönetimlerin hizmetine sunulmuştur. 2014 yılı itibariyle adet iş devam etmektedir.

12 SU VE KANALİZASYON ALTYAPI PROJESİ(SUKAP)
SUKAP, 2010 yılında öncelikle ihtiyaçların tespitine yönelik bir çalışma olarak Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla başlamış bir proje olup ardından yılında uygulamaya geçilmiştir. Türkiye genelinde nüfusu ve altında olan belediyelerin içmesuyu şebeke, atıksu şebeke ve arıtma tesisleri ihtiyaçlarının çözümüne yönelik bir projedir. Tespit edilen ihtiyaçların beş yıllık bir projeksiyon içerisinde karşılanması hedeflenmiştir.

13 SU VE KANALİZASYON ALTYAPI PROJESİ(SUKAP)
SUKAP kapsamında 869 adet iş için 1 Milyar 813 Milyon TL’si hibe, 2 Milyar 525 Milyon TL’si kredi olmak üzere toplamda 4 Milyar 338 Milyon TL’lik kaynak tahsis edilmiştir. 2014 yılı Eylül ayı itibariyle 869 adet işin; 362 adedi tamamlanmış, 394 adet işin inşaatı devam etmekte, 29 adet iş sözleşme aşamasında, 84 adet iş ihale aşamasındadır.

14 ULUSLARARASI POLİTİKALAR
Yerel Yönetimlere ait projelerin kredilendirilmesinde Banka kaynaklarının yanı sıra uluslararası finans kaynaklarından da faydalanılmaktadır. Bu çerçevede Bankamızca yürütülen projelerde çalışılan Uluslararası Finans kuruluşları; Dünya Bankası Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’dır.

15 81 İL’E 150 TİP PARK PROJESİ TİP PARK PROJELERİ
Sürdürülebilir Şehirler ve Marka Kentler projesi kapsamında Türkiye genelinde, 65 ilde 150 Park Projesi ve Uygulamasının hibe olarak yapımına başlanılmıştır. Kasım 2014’ten itibaren biten projelerin açılışı programlanacak olup, Mart itibariyle tüm projelerin bitirilmesi hedeflenmektedir.

16 KENTSEL ALTYAPI PROJELERİ
2015 yılı sonu itibariyle nüfusu altındaki belediyelerin ülke bütünü altyapı projelerinin tamamının hibe kaynakla tamamlanması amaçlanmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle nüfusu altındaki belediyelerin imar planı, halihazır harita ve jeolojik - jeoteknik etüt projelerinin ülke bütünde tamamlanması amaçlanmaktadır.

17 KAYNAK GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Banka Kanunumuzun «Kar amaçlı Gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak» maddesi kapsamında kaynak geliştirme faaliyetleri ile elde edilecek gelirlerimizi arttırmak ve üstyapı yatırımlarında da İLBANK markasını güçlendirmek için marka projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla kendi arsalarımız üzerinde ve ortaklarımız olan yerel yönetimler , diğer kamu ve özel kuruluşlar ile şahıslara ait arsalar üzerinde ortaklaşa kar amaçlı gayrimenkul projeleri üretmek için çalışmalarımız devam edecektir.

18 KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ
Bankamız ilgili kanun yönetmelik ve protokoller ile 6306 Sayılı kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm projelerinde de hizmet vermektedir. Bankamız Kentsel dönüşüm projelerinde Danışmanlık, kontrollük ve uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz. Kentsel dönüşüm alanlarında yapılan protokoller kapsamında vereceğimiz hizmet karşılığında arsalar alınarak bu arsalar üzerinde Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı projeleri geliştirilmektedir.

19 TEŞEKKÜR EDERİM


"ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI FUAT KOÇAL MÜDÜR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları