Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE TOPLUM ASİT YAĞMURLARI Çağdaş YALÇIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE TOPLUM ASİT YAĞMURLARI Çağdaş YALÇIN"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE TOPLUM ASİT YAĞMURLARI 030070047 Çağdaş YALÇIN
Cevahir Ceyda MELEK Orçun DİKİCİ

2 ASİT YAĞMURU NEDİR?

3 Fosil yakıt atıkların yanması
Kömür Petrol  Kükürt ve Azot içeren gazların birikimi Doğal su döngüsüne karışması

4 Havadaki su buharıyla birleşim
SONUÇ Sülfürik asit ve Nitrik asit damlalarının  yeryüzüne inmesi

5 Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?
Sanayileşmenin yoğun olduğu yerler Fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgeler

6 Fabrika, motorlu araçlar, termik santraller gibi insan faaliyetleri sonucu
Yanardağ faaliyetleri gibi doğal olaylar sonucu

7 Su Döngüsüne Nasıl Karışır?
Atmosfere yayılan SO2 ve NO2  Su buharıyla tepkime Sülfürik ve Nitrik asitleri Kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar

8

9 Atmosferde Asitleşmeye Neden Olan Emisyonlar
Kükürt Oksitler ( SOx ) Azot Oksitler (NOX)

10 Kükürt Oksitler ( SOx ) En yaygın
Elektrik üretmek amacıyla kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santraller Fosil yakıtlarda az miktarda Yanardağlar,bataklıklar ve denizler de,bacalardan yayılan kükürt SO2+OH HOSO H2SO4

11 Azot Oksitler (NOX) Taşıt egzosu (otomobil,otobüs ve kamyon vs.)
Sabit yakma tesisler (elektrik santralleri) Amonyak buharlaşması, güneş radyasyonuna maruz kaldığında En önemlileri: diazotmonoksit (N2O),azotoksit (NO) ve azotdioksittir (NO2)

12 Doğal kaynaklar Yanardağlar
Karada, bataklıklarda ve okyanusta yaşayan bazı canlılar

13 İnsan Faaliyetleri İnsan yapımı nesneler: fabrikalar ve motorlu araçlar, elektrik üretimi vs. Tarımda bilinçsiz ve yanlış ilaçlama Çeşitli ürünlerde kullanılan kloroflorokarbonlar

14 TARİHÇE

15

16 İngiltere 1852 Robert Angus Smith

17 Asit yağmurları sadece oluştuğu bölgeyi etkilemez.
Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde ve rüzgarın, bulutları bu bölgelerden taşıyıp yağmur bıraktıkları diğer bölgelerde asit yağmurları ciddi problemler yaratmaktadır.

18 11 Aralık 1997 160 ülke Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005

19 Kyoto Protokolü’ne katılım

20 Çin’den yayılan azot ve kükürt gazları atmosfer hareketleri sonucunda Japonya‘ya asit yağmurları olarak düşmektedir ve Japonya tarımı bu yağışlardan zarar görmektedir. Bu sebepten Japonya her yıl ücretsiz olarak Çin’e fabrikalar için baca filtresi vermektedir.

21 Eyjafijallajokull Yanardağı

22 Ülkemizde Asit Yağmurlarının İncelenmesi
Araştırma Şube Müdürlüğü Araştırma Şube Müdürlüğü bünyesinde Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları Araştırma Grubu olarak ODTÜ ile de ortaklaşa yürütülen çalışmalar çerçevesinde, özellikle asit yağmurları ve sınır ötesi kirlilik taşınımının belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır.

23 13 Nisan 1999 Ankara – Çamkoru 19 Nisan 1999 Ankara Bölge Meteoroloji Müdürlüğü

24

25 ASİT YAĞMURLARININ ETKİLERİ
Çevreye Olan Etkileri İnsan Sağlığına Etkileri

26 Ormanlar ve Tarım Alanları

27 Göller ve Akarsular

28 Tarihi Eserler

29 İnsan Sağlığına Etkileri
Deri Göz Solunum Sistemi

30 Asit Yağmurlarını Nasıl Önleyebiliriz?
Hava Kirliliği - Ormanlar ve yeşil alanlar - Trafik - Kaliteli ve temiz linyit - Doğal gazın kullanımı - Baca filtresi - Termik santraller - Araçların bakımı ve kurşunsuz benzin kullanımı

31 Kaynaklar http://www.genbilim.com/content/view/2934/75/


"ÇEVRE VE TOPLUM ASİT YAĞMURLARI Çağdaş YALÇIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları