Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.Ü ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALAR MEMNUN MU?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.Ü ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALAR MEMNUN MU?"— Sunum transkripti:

1 A.Ü ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALAR MEMNUN MU?
SUNANLAR :Gamze ALBAYRAK-Gülkamar HAYETOVA HAZIRLAYANLAR :Habibe GÜMÜŞ-M.Batuhan DUMAN-Muhammet BÜTÜN-H.İbrahim TANRISEVEN DANIŞMAN :Doç. Dr. Hamit ACEMOĞLU GİRİŞ VE AMAÇ Tablo 1. Araştırmaya katılanların doktor-hasta iletişimi hakkındaki görüşleri EVET KISMEN HAYIR Sayı (%) Hekim tarafından size anlayacağınız şekilde gerekli açıklamalar yapıldı mı? 21 (42) 24 (48) 5 (10) Hekim şikâyetlerinizi dinleyip hastalığınızla ilgili sorulara anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? 18 (36) 26 (52) 6 (12) Hekiminiz tarafından eve gittiğinizde hastalığınızın tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar hakkında bilgi verildi mi? 17 (34) 14 (28) 19 (38) Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz? 11 (22,4) 10 (20,4) 28 (57,1) Sizinle ilgilenen personel önemli olduğunu düşündüğünüz soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? 14 (24,5) 15 (30,6) 20 (40,8) Hastalığınızla ilgili sizinle yapılan görüşmelerde mahremiyete dikkat edildi mi? 32 (66,6) 11 (22,9) 5 (10,4) Hasta memnuniyeti çeşitli faktörlerden etkilenen karmaşık bir kavram olup kaliteli hasta bakımının en önemli göstergelerindendir (1). Hasta memnuniyetini açıklayan teoriler yeterli olmadığından hasta memnuniyeti, genel anlamda, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya da hastanın verilen hizmeti algılamalarına dayanmaktadır. Bu çalışmada amaç Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi görmekte olan hastaların hizmet aldıkları bölüm ve o bölüme ulaşımları, bölümlerin temizliği bölümlerin tuvalet temizliğiyle hastaların hastanede geçirdikleri ve hekimle beraber oldukları süreyi muhatap oldukları sağlık personeliyle olan ilişkilerinden memnun kalıp kalmadıklarının araştırılmasıdır. Tablo 2.Araştırmaya katılan kişilerin hekim-hasta iletişimi ve bölümler hakkındaki görüşleri BÖLÜM EVET KISMEN HAYIR Sayı (%) Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz? Dahili Tıp 6 (20) 18 (60) Cerrahi Tıp 5 (26,3) 4 (21,05) 10 (52,6) Hekim size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi? 15 (50) 9 (30) 11 (55) 3 (15) 6 (30) Sizinle ilgilenen personel önemli olduğunu düşündüğünüz soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? 9 (31,03) 11 (37,9) 5 (25) 9 (45) Hastalığınızla ilgili sizinle yapılan görüşmelerde mahremiyete dikkat edildi mi? 22 (73,33) 2 (6,66) 10 (5,55) 5 (27,77) 3 (16,66) Hekiminiz tarafından eve gittiğinizde hastalığınızın tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar hakkında bilgi verildi mi? 11 (36,66) 13 (43,33) 8 (40) YÖNTEM Araştırmanın tipi gözlemsel-kesitseldir. Araştırma Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Eylül 2012’de 16 farklı bölümden rastgele seçilen 50 hastanın katılımıyla yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim, sosyo-ekonomik durumlarını içeren demografik verileri kaydedildi. Veriler hastalarla yüz yüze görüşme şeklinde uygulanan anket aracılığıyla 2. sınıf Tıp Fakültesinde 4 öğrenci tarafından toplandı. Veriler SPSS bilgisayar programında analiz edildi. Kategorik verilerin analizi ki-kare testi ile yapıldı. . TARTIŞMA VE SONUÇ BULGULAR Hastaların hastane hizmetlerinden ve personelden memnuniyetleri ile ilgili bu araştırmada elde edilen bulgular ve literatür doğrultusunda tartışılmıştır. Hastaların doktorların mahremiyeti önemsemesinden dolayı doktorlardan memnun olduğu; ancak diğer personelin yeterince ilgilenmemesinden dolayı personel hizmetinden memnun olmadığı görülmekte, buna benzer çalışmaları Demirtaş B. ve arkadaşları ile Hacıhasanoğlu R ve arkadaşları da yapmışlardır (2,3). Personel memnuniyetini arttırmak için hastalarla daha iyi iletişim sağlanmalıdır. Çünkü iyi bir tedavi iyi bir iletişimden başlar ve hastanede yoğunluk çok olduğu için hastalarla da iletişim kopukluğu olmaktadır. Hatta personelin kendi arasındaki iletişim bile hasta-personel iletişimi etkilemektedir. Bu iletişim kopukluğunu düzeltmek için çalışanlara daha çok hizmet içi eğitim verilebilir ve hizmetinden memnun kalınan çalışanlar ödüllendirilebilir. Ayrıca çalışanların birlikte sosyal faaliyette bulunması dayanışmayı ve motivasyonu arttıracağından hizmet de daha iyiye gider. Araştırmaya 22’si kadın olmak üzere 50 kişi katılmıştır. Meslek dağılımının % 30 u öğrencilerden oluşmakta ve diğer meslek grupları hemen hemen eşit dağılmaktadır. Eğitim durumlarına bakıldığında ise %26 üniversite ve %24 lise mezunlarından oluşmaktadır. Sosyal güvence durumuna bakıldığında %14 ünün sağlık güvencesinin olmadığı bulundu. Polikliniklerin ve tuvaletlerin kirli olduğunu düşünenler oranı sırasıyla %4 ve %36 dır. KAYNAKLAR 1.Arslan S, Nazik E, Tanrıverdi D , Gürdil S . Hastaların sağlık hizmetlerinden ve hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin belirlenmesi. TAF Prev Med Bull 2012 ; 11(6): 2.Demirtaş B. Jinekoloji kliniğinde yatan hastaların aldıkları hemşirelik hizmetlerinden memnun olma durumları ve beklentileri . Hacettepe üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 11(1): 34-47 3.Hacıhasanoğlu R, Yıldırım A. Erzincan Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet düzeylerinin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci.2011;3(2): 55-62


"A.Ü ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALAR MEMNUN MU?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları