Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GLOBAL FİNANSAL KRİZİN TÜRK KAMU MALİYESİNE YANSIMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GLOBAL FİNANSAL KRİZİN TÜRK KAMU MALİYESİNE YANSIMALARI"— Sunum transkripti:

1 GLOBAL FİNANSAL KRİZİN TÜRK KAMU MALİYESİNE YANSIMALARI
24 ŞUBAT 2010 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

2 SUNUM PLANI MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2000-2009 BÜTÇE PERFORMANSI
2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ORTA VADELİ MALİ HEDEFLER YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ

3 MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

4 BAZI ÜLKELERDE BÜTÇE DENGESİ/GSYH (2008-2009, %)
Kaynak: IMF, The Economist

5 BORÇ STOKU/GSYH (%) Kaynak: IMF

6 RİSK PRİMİ ( ) Kaynak: Reuters

7 GÖSTERGE TAHVİL FAİZ ORANI
Kaynak: Reuters

8 BÜYÜME GÖSTERGELERİNDE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM
Kaynak: TÜİK, CNCB-e, TİM

9 TÜRKİYE’DE ENFLASYON GELİŞMELERİ (1960-2009)
Kaynak:TÜİK, TCMB

10 AB TANIMLI BORÇ STOKU/GSYH
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

11 SERMAYE YETERLİLİK ORANI
Kaynak: BBDK

12 İŞSİZLİK ORANLARI (%) * 2009 verisi Kasım ayı işsizlik oranıdır.
Kaynak: OECD, The Economist

13 2000-2009 DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI

14 BÜTÇE AÇIĞI (%GSYH)

15 ORTALAMA BÜTÇE AÇIĞI

16 2009 BÜTÇE PERFORMANSI

17 2009 YILI BÜTÇE HEDEF- GERÇEKLEŞMELERİ

18 BÜTÇE AÇIĞINDAKİ SAPMANIN NEDENLERİ
(Milyar TL) (%) Gelirlerdeki Azalma 33,7 84 Vergi İndirimlerinden Kaynaklanan Gelir Kaybı 4,7 14 Ekonomik Daralmanın Etkisi 29 86 Giderlerdeki Artış 8,1 16

19 FAİZ GİDERLERİNİN GSYH’YE ORANI (%)

20 FAİZ GİDERLERİNİN VERGİ GELİRLERİNE ORANI (%)

21 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

22 MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
2009 G.TAHMİN 2010 PROGRAM GSYH (Milyon TL) BÜYÜME (%) -6,0 3,5 TÜFE (Yıl Sonu %) 6,5 5,3 İTHALAT(CIF) (Milyar ABD $) 141 153 İHRACAT (FOB) (Milyar ABD $) 102,2 107,5

23 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

24 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ

25 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ

26 2010 YILI VERGİ GELİRLERİ

27 2010 YILI OCAK AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

28 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ-1
2010 yılı bütçesi; Ekonomik krizden çıkışa katkı sağlayan bir bütçedir. Sosyal yönü güçlü bir bütçedir. Kamu görevlilerini gözeten bir bütçedir. Öğrencilerimiz için daha fazla kaynak ayıran bir bütçedir. Özürlü vatandaşlara desteği artıran bir bütçedir. Eğitime ve sağlığa ayrılan kaynağın artırıldığı bir bütçedir. Üniversitelere personel ve kaynak desteği sağlayan bir bütçedir.

29 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ-2
Aile hekimliğini ülke geneline yaygınlaştıran bir bütçedir. Sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir bütçedir. Reel kesimi ve üretimi destekleyen bir bütçedir. Çiftçimize destek olan bir bütçedir. Mahalli idarelere destek olan bir bütçedir. Bilime, araştırmaya önem veren ve bu yöndeki çalışmaları destekleyen bir bütçedir. Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere bölgesel gelişme projelerine kaynak ayıran bir bütçedir.

30 ORTA VADELİ MALİ HEDEFLER

31 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR ve GİDER HEDEFLERİ

32 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI DENGE HEDEFLERİ

33 YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ

34 YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ-1
Mali kural uygulamasına geçilecektir. Kamu harcamaları öncelikli alanlara yönlendirilecektir. Kamu yatırımları önceliklendirilerek etkinleştirilecektir. Yatırımların finansmanında kamu-özel işbirliği modellerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Sağlık hizmet ve harcamaları etkinleştirilecektir. 5018 sayılı Kanunla uyumlu yeni Sayıştay Yasası çıkarılacaktır. Mali saydamlık ve mali raporlama geliştirilecektir. Özelleştirmelere devam edilecektir.

35 YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ-2
Kuruluşları tamamlanan kalkınma ajansları faaliyete geçirilecektir. Devlet yardımları şeffaflaştırılacak ve etkinleştirilecektir. Esnek istihdam biçimleri yaygınlaştırılacaktır. Yeni üniversitelerin beşeri ve fiziki altyapıları güçlendirilerek büyüme sürecine katkıları artırılacaktır. Kaçakçılıkla mücadele etkinleştirilecektir. İstanbul Finans Merkezi Projesi uygulamaya konulacaktır. Avrupa Birliği müktesebatına uyumun gerekli kıldığı düzenlemelere devam edilecektir.

36 TEŞEKKÜRLER…


"GLOBAL FİNANSAL KRİZİN TÜRK KAMU MALİYESİNE YANSIMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları