Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAK AYI BÜLTENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAK AYI BÜLTENİ."— Sunum transkripti:

1 OCAK AYI BÜLTENİ

2 BÜLTENDE NELER VAR? OCAK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI OCAK AYI KAVRAMLARI
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ OCAK AYI GEZİSİ OCAK AYI SİNEMASI OCAK AYI SEBZESİ OCAK AYI PARTİ VE KUTLAMALARI OCAK AYI DOĞUM GÜNÜ

3 OCAK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 10.Belli bir yükseklikten atlar 11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar 12.Pedal çevirme hareketini yapar 13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar 14.Atılan nesneleri yakalar 15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 1.Nesneleri kopartır/yırtar 2.Nesneleri sıkar 3.Nesneleri çeker/gerer 4.Malzemelere elleriyle şekil verir

4 Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur 4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar 5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 2. Duygularını fark edebilme 1. Duygularını söyler 2. Duygularının nedenlerini açıklar 3. Duygularının sonuçlarını açıklar 4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur 4.Aldığı sorumluğu yerine getirir 5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır 7.Gerektiğinde lideri izler

5 Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar 1.Hata yapabileceğini kabul eder 2.Kendi hatalarını söyler 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar 4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır Amaç 13. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme 1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler 2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler DİL ALANI Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 1.Dinlediklerini başkalarına anlatır 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olanları fark eder 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar

6 3.Verilen sözcüğün anlamını açıklar
4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır 5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir Amaç 8: Görsel materyalleri okuyabilme Kazanımlar 1. Görsel materyalleri inceler 2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir 4. Görsel materyalleri açıklar BİLİŞSEL ALAN: Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 3.Adresini ve telefon numarasını söyler 4.Doğum gününü gün ve ayı ile söyler Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme 1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark eder. 2.Dikkatini nesne, durum, olay üzerinde yoğunlaştırır. 3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu, olayı söyler. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 1.Olay ya da varlıkları söyler 2.Varlıkların rengini söyler 3.Varlıkların yerini söyler 4.Varlıkların şeklini söyler 5.Varlıkların sayısını söyler

7 Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar 1Varlıkları bire bir eşleştirir 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 4.Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 5.Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir. 6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir 8.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir 9.Eş nesnelere örnek verir 10.Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1.Varlıkları renklerine göre gruplar 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar 3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar 4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar. 5.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar 6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 3.Sıra bildiren sayıyı söyler 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar 6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar Amaç 8. Nesneleri ölçebilme 1.Ölçme sonucunu tahmin eder 2.Standart olmayan birimlerle ölçer 3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır

8 Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 2. Daire, kare, üçgen ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 4. Model olunduğunda dörtgen şeklini çizer Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir 4.10 sayısı içindeki rakamları modele bakarak yazar 5. 1’den 25’e kadar olan rakamlar arasında ismi söylenileni gösterir. Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme 4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler 5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme 1.Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler 2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesne ayırır Amaç 16. Belirli durum ya da olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler Amaç 18. Problem çözebilme 1.Problemi söyler 2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir

9 Amaç 19: Nesne grafiği hazırlayabilme
Kazanımlar 1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur 2. Nesneleri sembollerle gösterir 3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir 4. Grafikte yer alan nesneleri sayar 5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 3: Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 1: Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer 2: Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer 3: Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir 4: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır Amaç 4: Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 1: Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır Amaç 5: Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1: Tehlikeli olan durumları söyler 2: Tehlikeli olan durumlardan uzak durur 3: Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister

10 OCAK AYI KAVRAMLARI PÜTÜRLÜ-KAYGAN AZ-ÇOK SERT-YUMUŞAK AÇIK-KAPALI
SAĞINDA-SOLUNDA İLERİ-GERİ ISLAK-KURU ÖN-ARKA ŞEKİL TAMAMLAMA ÇALIŞMASI 1-10 ARASI SAYILAR İLE ARTIRMA EKSİLTME 1-20 ARASI SAYILAR İLE RİTMİK SAYMA 7-10 ARASI RAKAMLARI TANIMA VE YAZMA ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLERİ BULMA BEŞGEN NESNELERLE GRAFİK OLUŞTURMA

11 OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

12 HAZİNE NEDİR? SORUSU CEVAPLANARAK HAZİNE KUTULARI GEMS KONUSUNA BAŞLANDI...
HAZİNE KUTUSUNUN İÇİNDE NE OLDUĞUNU TAHMİN ÇALIŞMASI YAPILARAK “TAHMİN ETTİĞİM HAZİNE”, HAZİNE KUTULARI AÇILDIKTAN SONRA İSE “BULDUĞUM HAZİNE” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILARAK TAHMİNLER KARŞILAŞTIRILDI.

13 OCAK AYININ İLK PAZARTESİ GÜNÜ 100. GÜN ETKİNLİĞİNE BAŞLANDI…

14 EVDEN GELEN HAZİNELERDE EKLENEREK “HAZİNE SANDIĞI” OLUŞTURULDU…

15

16 SANAT ETKİNLİĞİNDE “YELKENLİ” ÇALIŞMASI YAPILDI…

17 SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPILAN KORSAN ŞAPKALARI İLE HAZİNE AVINA ÇIKILDI…

18 HAZİNE AVINDA BULUNAN HAZİNENİN BİR ÖZELLİĞİ SEÇİLEREK GRAFİK OLUŞTURULDU…

19

20 TÜM HAZİNELER İNCELENDİ…
10’AR TANE OLAN NESNELER GRUPLANDI, 10’DAN EKSİK OLAN NESNELER 10’A TAMAMLANDI…

21

22 TURKUAZ SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİTAYI KULLANARAK HAZİNEYİ BULDU…
YÖN KAVRAMLARI KULLANILARAK SINIFA SAKLANAN HAZİNE İÇİN HARİTA HAZIRLANDI… TURKUAZ SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİTAYI KULLANARAK HAZİNEYİ BULDU…

23 ÇEP PROJESİ KAPSAMINDA BAHÇEYE ÇIKILDI, TOPRAĞA HAZİRAN AYINDA GÖZLEMLEMEK ÜZERE “CAM, METAL, KAĞIT V.B. SAKLANDI…

24 AYAKKABILARIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE KONUŞULARAK İNCELENDİ…
“AYAKKABI EŞLEŞTİRME” OYUNU OYNANDI…

25

26 SINIFTA BULUNAN KRAKERLERİN EŞİT ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ… KRAKERLER PAYLAŞILARAK YENİLDİ…

27

28 İKİŞERLİ OLARAK EŞLEŞİLDİ… AYAKKABI TABANINDAKİ ŞEKİLLERİ ÇİZME ÇALIŞMASI YAPILDI…

29

30 VÜCUDUMUZLA YAPILAN HAREKETLER FOTOĞRAFLANARAK İNCELENDİ…

31 “KİL VE HEYKEL” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞILDI…

32

33 “KAÇ DEĞİŞİK ŞEKİLDE YÜRÜYEBİLİRİM” İSİMLİ OYUN OYNANDI…

34 KEMİKLERİMİZ OLMASAYDI NE OLURDU? SORUSUNA CEVAP ARANDI…

35 “DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM” İSİMLİ ŞARKI HAREKETLERİ EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ.

36 İSKELET MAKETİ İNCELENDİ…

37 SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI ÖĞRENİLDİ… SİNDİRİM SİSTEMİ KAVRAM HARİTASI İNCELENDİ…

38 SINIFTA BULUNAN MATERYALLERDEN VÜCUT BÖLÜMLERİNE BENZEYENLER BULUNARAK VÜCUT OLUŞTURULDU…

39 “DEV ADIMLARI” İSİMLİ OYUN OYNANDI…

40 “SAĞLIK” KONULU KAVRAM HARİTASI OLUŞTURULDU…

41 ARTIK MALZEMELER KULLANILARAK İSKELET OLUŞTURULDU…

42 YUMURTA VE SİRKE KULLANILARAK “DİŞ SAĞLIĞI” İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI…

43 DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM TAYFALAR
“TAYFALAR” “VÜCUDUM” “DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM” VE “İPLİ KUKLA” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ, RİTM ALETLERİ ÇALINARAK EŞLİK EDİLDİ. DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM Dik dur dik dur kardeşim Koy elleri beline Sallan sallan kardeşim Sonra eller yerine Kolları öne uzat sonra da yukarıya Çevir çevir kardeşim Sol ayağın ileri sağ ayağın havaya Haydi kuşlar gibi uç Mutlu ol bu yuvada Zıpla zıpla kardeşim el çırp elçırp kardeşim yaşa yaşa çok yaşa sağlıklı ol kardeşim TAYFALAR Kalkın tayfalar, yüksek dalgalar Gemi yalpalar, kaptan çabalar Lari cum paralelli hah hah hah Gemimiz limanda, başımız dumanda Çekeriz ipleri, istemeyiz kumanda

44 İPLİ KUKLA VÜCUDUM Ben bir ipli kuklayım Ha ha ha ha haaaaaa
Kıpır kıpır oynarım Kim oynatırsa beni Neşe ile oynarım Önce kafa sonra kol Elleri unutma Alt tarafta diz ayak VÜCUDUM İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiğim saçlarımda var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam. Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam. Olur mu hiç üç yanak, dön de aynaya bak.

45 “KÜÇÜK DİŞ FIRÇASI”, “SEBZE ÇORBASI”, “C VİTAMİNİ İLE NASIL TANIŞTIM”, “FARE MUMU VE BEŞ DUYU”, “KEMİKLER”, “VÜCUDUNUZ”, “VÜCUDUM”, İSİMLİ HİKAYELER OKUNDU…

46

47 KÜTÜPHANE DERSLERİNE BAŞLANDI...
“KÜTÜPHANEDEKİ ASLAN” İSİMLİ HİKAYE OKUNDU… KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR KONUŞULDU… İLKÖĞRETİM KÜTÜPHANESİNE GİDİLEREK KİTAPLAR İNCELENDİ…

48

49 “ÇİZGİLERE DOKUNALIM” ETKİNLİĞİ UYGULANDI…
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI “ÇİZGİLERE DOKUNALIM” ETKİNLİĞİ UYGULANDI…

50 TRAŞ KÖPÜĞÜ ÜZERİNDE ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPILDI…

51 KUM ÜZERİNDE ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPILDI…

52 “DUVAR RESMİ” ÇALIŞMASI UYGULANDI…
“BEDENİMİZLE ÇİZGİLER OLUŞTURMA” ETKİNLİĞİ UYGULANDI… “YAZI TABLETİ” ETKİNLİĞİ UYGULANDI…

53 OCAK AYI GEZİSİ

54 "MODERN SANAT MÜZESİ"

55

56

57 OCAK AYI SEBZESİ "PATATES"
PATATES SEBZESİNİ İNCELENEREK, YARARLARI NELERDİR? ÖĞRENİLDİ. PATATESLİ BÖREK YAPILDI.

58 “OCAK” SEVİMLİ DOSTLARIMIZA YARDIM ETMEK İÇİN İSTEK’LİYİZ.
YORGAN , BATTANİYE, KÖPEK İÇİN YAŞ MAMA

59 OCAK AYI PARTİ VE SİNEMASI

60 OCAK AYI PARTİSİ "PİJAMA PARTİSİ"

61

62 OCAK AYI SİNEMASI "ELMO İLE UYKU VAKTİ"

63 1. DÖNEM SONA ERDİ... KARNELER ALINDI...


"OCAK AYI BÜLTENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları