Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bruselloz Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerle oluşan, insan ve hayvanlarda belirli coğrafik bölgelerde yayılım gösteren ( endemik) bir hastalıktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bruselloz Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerle oluşan, insan ve hayvanlarda belirli coğrafik bölgelerde yayılım gösteren ( endemik) bir hastalıktır."— Sunum transkripti:

1 Bruselloz Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerle oluşan, insan ve hayvanlarda belirli coğrafik bölgelerde yayılım gösteren ( endemik) bir hastalıktır. Asıl konak koyun, keçi ve sığır Brusella bakterileri hayvanlardan insanlara geçer ( zoonoz)

2 Bruselloz Brucella melitensis Brucella abortus Brucella suis
Brucella melitensis ve abortus arasında % 90’dan fazla antijenik uyum vardır

3 Bruselloz Bulaşma yolları: Besinlerle bulaşma
Çiğ ve iyi pişmemiş et , süt ve süt ürünleri (peynir) ile beslenme Meslek gereği bulaşma: hayvan yetiştiricileri , kasap , veteriner, laboratuvar çalışanları

4 Bruselloz Hastalık akut ve kronik olarak iki farklı şekilde seyreder .
Bütün sistemleri etkileyen bir enfeksiyon yapar Akut hastalık; ateş, terleme, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları ile seyreder Kronik hastalık ; hastalık belirli organlarda lokalize olur. romatizma, tüberküloz, hepatit, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar ile karıştırılır

5 Bruselloz

6 Dünyada Bruselloz

7 Türkiye’de Bruselloz

8 Türkiye’de Bruselloz Türkiye’de bruselloz olgularının bölgelere göre dağılımı-2004

9 Türkiye’de Bruselloz TÜRKİYE bruselloz açısından endemik bir ülkedir.
Sanıldığından ve bildirilenlerden çok daha fazla sayıda ve teşhis edilemeyen bruselloz hastası vardır ( % 3-12) ve kronikleşme oranı yüksektir Yılda yaklaşık 1 milyon test yapılmaktdır

10 Bruselloz Tanısı Akut bruselloz : Tanı kolay olabilir
Hekimin muayene bulguları + laboratuvar bulguları Rose bengal (+/-) Wright testi ( Tüp aglütinasyon): > 1/160 Brucella melitensis ve abortus arasında % 90’dan fazla antijenik uyum vardır

11 Bruselloz Tanısı Kronik bruselloz : Tanı Zor
Hekimin muayene bulguları + laboratuvar bulguları : Belirsiz Rose Bengal: Pozitif veya negatif olabilir Wright testi (STA) : (-) , 1/20 ,1/40 ,1/80 ( Pozitif : > 1/160 )

12 Bruselloz Tanısı Rose Bengal Testi:
Brucella abortus s99’un boyalı antijenik süspansiyonu Akut vakalarda pozitif sonuç vermeyebilir (PH 4,5. Asidik ortamda IgM çalışmaz) Uygulaması kolay fakat uygulama hataları yapılır Antijen fazlalığında ve antikor fazlalığında yanlış sonuçlar alınabilir.

13 Bruselloz Tanısı Tüp aglütinasyon testi:
1/20’den 1/640’a kadar serum titrasyonu yapılır. 24 saat 37ºC’de inkübe edilir 1/160’dan yüksek titrasyonlar pozitif kabul edilir Bruselloz vakalarında antikorların titresi 1/160’dan yüksek seviyelerdedir. 1/160 altındaki antikorlar büyük olasılıkla brusella dışındaki bakterilere aittir Akut vakalarda hakim antikorlar IgM olduğu için tüp aglütinasyonu 1/160 üzeri çıkar Kronik vakalarda IgM ya yoktur ya da çok azdır Brusella bakterilerine karşı oluşan IgG antikorları blokan (inkomplet) antikorlardır

14 Bruselloz Tanısı Tüp aglütinasyon:

15 Bruselloz Tanısı Blokan antikorlar:
Kronik bruselloz vakalarında antikorların tamama yakını blokan antikorlardır Antijenlerle reaksiyona girdiği halde aglütinasyon oluşturmaz Aglütinasyonun görülebilmesi için Coombs (Anti human IgG ) antikorları kullanılır Tüp aglütinasyonu ile negatif veya düşük titrede aglütinasyon gösteren şüpheli vakalara ikinci kez Coombs testi uygulanır (ikinci işlem ve inkübasyon) Şüphelenilmeyen hastalara hatalı olarak negatif sonuç verilir ( Hastalar yıllarca başka hastalık tanıları ile tedavi görürler)

16 Bruselloz Tanısı Blokan antikorlar:

17 Bruselloz Tanısı Coombs’lu tüp aglütinasyon testi:

18 Bruselloz Tanısı ODAK Brucella Coombs Gel
Bruselloz tanısında benzersiz çözüm sunar Tüp aglütinasyon + Coombs yöntemini bir arada sağlar Gel kuyucuklarda gerçekleşir Gel matriks içinde Coombs antikorları vardır ( Anti Human IgG) 30 dakika içinde sonuçlanır Uygulaması kolaydır Yalancı negatiflik ve prozon olayını ortadan kaldırır Bruselloz tanısında gerçek değerleri vererek hekimin tanısını kolaylaştırır, hastanın eziyet çekmesine ,zaman ,para ve sağlığını kaybetmesine engel olur

19 Bruselloz Tanısı Brucellacapt: Kit içeriği 2x96 kuyucuklu pleyt
Pozitif ve negatif kontrol Serum dilüent Brucella antijeni

20 Bruselloz Tanısı Brucellacapt:
Kuyucuklar Coombs antikorları ile kaplıdır Serumda bulunan brusella antikorları duvardaki antikorlar tarafından tutulur. Sonuçlar 24 saat sonra değerlendirilir.

21 ODAK Brucella Coombs Gel
Kit içeriği 12 x 8 jel mikrotüp Pozitif ve negatif kontrol Serum dilüent Brucella antijeni

22 ODAK Brucella Coombs Gel
- Kolay işlem - 30 dakikada sonuç - Coombs’lu reaksiyon - Hem tarama hem titrasyon yapabilme özelliği - Coombs testi ile % 99 uyumluluk

23 ODAK Brucella Coombs Gel
Negatif reaksiyon: Serumda Brucella antikorları yoksa pembe brucella antijenleri tüpün dibine çöker. Pozitif reaksiyon: Serumda Brucella antikorları varsa antijen ve antikor pembe kompleks halinde jelin üstünde kalır.

24 ODAK Brucella Coombs Gel Test
ODAK Brucella Coombs Gel Test, Rose Bengal veya tüp aglütinasyon testi ile pozitif bulunan vakalar için bir doğrulama testi değildir. Tam tersi olarak, belirtilen testler ile yakalanamayan bruselloz vakalarını tespit eder. Rose Bengal veya tüp testi ile pozitif çıkan olgular ODAK Brucella Coombs Gel testinde de pozitif çıkacaktır ( daha yüksek titrelerde ).

25 ODAK Brucella Coombs Gel Test
Tüp aglütinasyon testi ve Coombs testi için pozitiflik sınırı 1/160 ve üstü , ODAK Brucella Coombs Gel Test için de 1/160 ve üstü olarak alınmıştır Coombs testi ve ODAK Brucella Coombs Gel Test uyumlu sonuç vermektedir. B.abortus, B.melitensis ve B.suis ile reaksiyon verir. Diğer Brucella suşları ile reaksiyon vermez

26 ODAK Brucella Coombs Gel Test
Kit hem tarama testi olarak hem de titrasyon amacıyla kullanılabilir Tarama testi yapıldığında her hasta için bir kuyu kullanılacak ve maliyeti düşük olacaktır Sadece pozitif çıkan hastalara dilüsyon uygulanacağından dolayı ( % 5-10 ) toplamda hasta maliyetleri fazla etkilenmeyecektir 30 dakikalık işlem hastanın aynı gün sonuçlarını almasını sağlar

27 ODAK Brucella Coombs Gel
serum No Brucella Tüp Coombs Brucellacapt ODAK Brucella Coombs Gel 1 (-) 1/40 1/80 2 1/20 3 1/160 1/320 4 5 1/640 1/2560 6 7 8 9 10 1/1280 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


"Bruselloz Bruselloz, Brucella cinsi bakterilerle oluşan, insan ve hayvanlarda belirli coğrafik bölgelerde yayılım gösteren ( endemik) bir hastalıktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları